TracStroke-prosjektet

TracStroke er forkortelse for "Transitional Care for Patients with Stroke" og skal forske på overgangen fra sykehus til kommune for pasienter med hjerneslag.

Bakgrunn for prosjektet

Rundt 12000 mennesker gjennomgår hjerneslag i Norge hvert år, og mange vil ha behov for rehabilitering etter utskrivelse fra sykehus på grunn av motoriske og/eller kognitive utfall. Samhandlingsreformen vektlegger viktigheten av samarbeid mellom sykehus og kommune for å koordinere tjenester pasientene trenger og sørge for en trygg overgang. 

Behovsidentifisert forskning

Behovsidentifisering er knyttet til det første trinnet i forskningsprosessen. Brukere og forskere samarbeider i en prosess for å identifisere og prioritere forskningsspørsmål. Høsten 2019 til våren 2020 innhentet vi innspill fra pasienter med hjerneslag, deres pårørende, og helsepersonell fra sykehus og kommune. 122 personer deltok i en elektronisk undersøkelse der de skrev ned det de syntes det burde forskes på for å trygge overgangen mellom sykehus og kommune.

Etter at innspillene var sortert og kategorisert, prioriterte en gruppe på 19 deltakere en Topp 10-liste.
Forskningsspørsmålene til TracStroke studien ble utarbeidet fra listen. Topp 10-listen vil bli publisert på OsloMet sine nettsider, samt i fagartikler. 

TracStroke-studien

Studiens forskningsspørsmål er: Hvilken innflytelse har sammenfatningene (epikriser) fra sykehusets ergoterapeuter og fysioterapeuter på oppfølgingen pasienter får de første tre månedene etter utskrivelse fra slagenheten?
 
For at pasientene skal oppleve kontinuitet i rehabiliteringstiltakene etter hjerneslag er kommunikasjon mellom ergoterapeuter og fysioterapeuter på sykehus og i kommuner viktig. Denne kommunikasjonen foregår primært via epikriser fra sykehusets terapeuter. Det er gjort lite forskning på innholdet i ergo- og fysioterapeuters epikrise og hvilken relevans denne har for videre rehabilitering av pasienter med hjerneslag. TracStroke studien har til hensikt å undersøke hvilken betydning epikrisene fra sykehusets ergo- og fysioterapeuter har på kontinuiteten i rehabiliteringstiltakene pasienten får etter utskrivelse til hjemmet fra slagenheten. 

Studien er delt inn i tre faser:

Kontakt

Marita Solbakken er utdannet fysioterapeut. Hun har primært jobbet på sykehus innenfor nevrologiske fagområder. Hun har en mastergrad i helse og Empowerment med fordypning i pasienters brukermedvirkning i slagrehabilitering.

Laster inn ...

Therese Brovold (OsloMet) er hovedveileder og prosjektleder på OsloMet.

Laster inn ...

Birgitta Langhammer (OsloMet) er veileder.

Laster inn ...

Antje Sundseth er veileder og prosjektleder på Akershus Universitetssykehus.

Fakta om brobyggerprosjektet

TracStroke-prosjektet er en del av Brobyggerprosjektet ved Fakultet for helsevitenskap, der ph.d.-stipendiater skal finne sine forskningsspørsmål gjennom behovsidentifisert forskning.

Brobyggerprosjektet i helsevitenskap