ProACT, NEWS2 og MIG – betydninger av tiltakspakken for pasientsikkerhetsarbeidet i et norsk sykehus

Tiltakspakken "ProAct, NEWS2 og MIG" er verktøy for helsepersonell som brukes for vurdering og tiltak ved akutt forverring hos sykehusinnlagte pasienter. Hvilke erfaringer gjør helsepersonell seg ved å benytte tiltakspakken?

Bakgrunn

Ahus har implementert tiltakspakken "tidlig oppdagelse av forverret tilstand" som et verktøy for helsepersonell til bruk for vurdering og tiltak ved akutt forverring hos sykehusinnlagte pasienter. Pakken inkluderer opplæringsprogrammet ProACT (på SIM-sentret), skåringsverktøy for helsepersonell NEWS2 og responsteamet Mobil Intensiv Gruppe bestående av intensivsykepleier og anestesilege/medisinsk bakvakt i 24/7-tjeneste.

Ahus er et av landets største lokal- og områdesykehus og eneste sykehus i landet som hittil har implementert hele tiltakspakken "ProAct, NEWS2 og MIG". Helsedirektoratet anbefaler tiltakspakken som de nasjonale faglige rådene for tidlig oppdagelse av forverret somatisk tilstand (Høringsnotat, januar 2020). Bakgrunnen er at:

Delstudiene i prosjektet

Hvem kan delta?

Helsepersonell bestående av leger og sykepleiere, samt ledere og ProACT-instruktører vil bli invitert til å delta med sine erfaringer via intervjuer våren og høsten 2021. Rekruttering vil foregå på Ahus.

Mål

Veiledere

Hovedveileder: Anne-Kari Johannessen, førsteamanuensis, leder for forskningsgruppen Empowerment - OsloMet, seniorforsker, HØKH -avd. for helsetjenesteforskning, Ahus
Medveileder: Anne Werner, seniorforsker, HØKH -avd. for helsetjenesteforskning, Ahus og OsloMet
Medveileder: Ingrid Ruud Knutsen, førsteamanuensis og tilknyttet forskningsgruppen Empowerment - OsloMet

Prosjektleder

Laster inn ...

Veiledere

Laster inn ...

Fakta om brobyggerprosjektet

Prosjektet "ProACT, NEWS2 og MIG – betydninger av tiltakspakken for pasientsikkerhetsarbeidet i et norsk sykehus" er en del av Brobyggerprosjektet ved Fakultet for helsevitenskap, der ph.d.-stipendiater skal finne sine forskningsspørsmål gjennom behovsidentifisert forskning.

Brobyggerprosjektet i helsevitenskap