Søvn og livskvalitet blant studenter

Forskningsgruppa Livskvalitet har gjennomført et prosjekt der hensikten var å prøve ut James Lind Alliance som en metode for brukerinvolvering i forskning.

Temaet var studenter og søvn, og målet var å samle inn data om hvilke spørsmål studentene ved OsloMet mente var viktig at det ble forsket på. Spørsmålene ble prioritert etter relevans i samarbeid mellom forskere, studenter, andre samarbeidspartnere og eksperter innen søvnforskning.

Studenter var med i planlegging, utvikling og gjennomføring av prosjektet. De var med å utvikle og teste spørreskjema som en del av emnet prosjektorganiserte studier. I forbindelse med verdens søvndag i mars 2018 ble det i løpet av en uke gjennomført en rekke aktiviteter for å skape oppmerksomhet om søvn. Ulike stunt skulle spre kunnskap, skape bevissthet om søvn og sikre god datainnsamling. Studenter var engasjert på flere nivå: fra å sove i kantina, filme direktesendinger i sosiale medier og bidra med spørsmål til forskningen.

I løpet av uka kom det inn 608 spørsmål fra studentene som ble bearbeidet av forskerne. Parallelt foregikk det et systematisk litteratursøk for å finne hvilke områder om studenter og søvn der det finnes mye kunnskap. På bakgrunn av litteraturgjennomgangen fant vi mye forskning, men ikke grunnlag for å utelukke noen av de prioriterte områdene.

Videre ble det avholdt et møte der studenter, forskere, ledere og eksperter diskuterte forskningsspørsmålene. Dette førte til en avstemning som endte i en liste på 10 prioriterte forskningsområder.

Se filmen om søvnprosjektet (mediasite.oslomet.no).

Publikasjoner

Foreløpig er det skrevet to vitenskapelige artikler (Holmen et al. 2021 og Bjørnnes et al. 2021) fra dette prosjektet i tillegg til en rekke konferansebidrag, populærvitenskapelige publikasjoner og nyhetssaker.