English version
Rebecka Dalbye

Rebecka Dalbye

Kort om

Rebecka Dalbye er ansatt som førsteamanuensis ved Master i Jordmorfag, Fakultet for helsefag ved OsloMet og som forsker ved Kvinneklinikken, Sykehuset Østfold. Dalbye gjennomførte en nasjonal multisenter kluster-randomisert studie med over 7000 kvinner som sitt doktorgradsprosjekt og publiserte hovedresultatene i The Lancet i 2019. Temaet for forskningsprosjektet var fødselsprogresjon og optimalisering av omsorg for å redusere unødvendige inngrep under fødsel. Fra 2023 leder hun den norske WHO Labour Care Guide-studien: en stepwedge multisenter kluster-randomisert studie som skal vurdere WHO’s Labour Care Guide ved ti sykehus i Norge.

Hennes forskningsinteresser fokuserer på fødselsprogresjon. Videre er praksisen med rutinemessig overmedikalisering av normale svangerskap og fødsler, inkludert unødvendig eller feil bruk av ikke-evidensbaserte inngrep, av spesiell interesse.

Hun har doktorgrad fra OsloMet (2019) og Mastergrad i reproduktiv og perinatal helse fra Göteborgs Universitet (2010).

Ved OsloMet er Dalbye programakoordinator for studiet Master i Jordmorfag der hun også veileder studenter. Rebecka Dalbye er Editorial Board Member hos BMC Pregnancy and Childbirth.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emner

Jordmorfag   Randomiserte kontrollerte studier   Intrapartum caesarean section   De-medicalization of childbirth   Perineal tears trauma   Women s childbirth experience

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Husby, Anne Engtrø; Simpson, Melanie Rae; Dalbye, Rebecka ; Larsen, Marit; Vanky, Eszter Ilona; Løvvik, Tone Shetelig (2024). Childbirth experiences in women with polycystic ovary syndrome: A cohort study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.
https://doi.org/10.1111/aogs.14800

Bernitz, Stine ; Betran, Ana Pilar; Gunnes, Nina; Zhang, Jun; Blix, Ellen ; Øian, Pål; Eggebø, Torbjørn Moe; Dalbye, Rebecka (2023). Association of oxytocin augmentation and duration of labour with postpartum haemorrhage: A cohort study of nulliparous women. Midwifery. Vol. 123.
https://doi.org/10.1016/j.midw.2023.103705

Buerengen, Therese; Bernitz, Stine ; Øian, Pål; Dalbye, Rebecka (2022). Association between one-to-one midwifery care in the active phase of labour and use of pain relief and birth outcomes: A cohort of nulliparous women. Midwifery. Vol. 110.
https://doi.org/10.1016/j.midw.2022.103341

Dalbye, Rebecka ; Johannessen, Hege Hølmo (2022). Two midwives during the second stage of labour to reduce severe perineal trauma. The Lancet. Vol. 399.
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00381-6

Stafne, Signe Nilssen; Dalbye, Rebecka ; Kristiansen, Oda Margrete; Hjelle, Yvonne Enger; Salvesen, Kjell Å; Mørkved, Siv; Johannessen, Hege Hølmo (2021). Antenatal pelvic floor muscle training and urinary incontinence: A randomized controlled 7-year follow up study. 8 s. International Urogynecology Journal.
https://doi.org/10.1007/s00192-021-05028-x

Dalbye, Inger Sofie Rebecka ; Aursund, Ingvill; Volent, Veronika; Eggebø, Torbjørn Moe; Øian, Pal; Bernitz, Stine (2021). Associations between duration of active second stage of labour and adverse maternal and neonatal outcomes: A cohort study of nulliparous women with spontaneous onset of labour. 5 s. Sexual & Reproductive HealthCare. Vol. 30.
https://doi.org/10.1016/j.srhc.2021.100657

Rozsa, Daniella Judit; Dalbye, Rebecka ; Bernitz, Stine ; Blix, Ellen ; Dalen, Ingvild; Braut, Geir Sverre; Eggebø, Torbjørn Moe; Øian, Pål; Sande, Ragnar (2021). The effect of Zhang’s guideline versus the WHO partograph on childbirth experience measured by the Childbirth Experience Questionnaire in the Labor Progression Study (LaPS): A cluster randomized trial. 6 s. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.
https://doi.org/10.1111/aogs.14298

Gjærum, Ragnhild; Johansen, Ingvild; Øian, Pål; Bernitz, Stine ; Dalbye, Rebecka (2021). Associations between cervical dilatation on admission and mode of delivery, a cohort study of Norwegian nulliparous women. 5 s. Sexual & Reproductive HealthCare. Vol. 31.
https://doi.org/10.1016/j.srhc.2021.100691

Dalbye, Rebecka ; Gunnes, Nina; Blix, Ellen ; Zhang, Jun; Eggebø, Torbjørn Moe; Nistov, Linn Tokheim; Øian, Pål; Bernitz, Stine (2020). Maternal body mass index and risk of obstetric, maternal, and neonatal outcomes: A cohort study of nulliparous women with spontaneous onset of labor. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. Vol. 100.
https://doi.org/10.1111/aogs.14017

Dalbye, Inger Sofie Rebecka ; Bernitz, Stine ; Inge Christoffer, Olsen; Zhang, Jun; Eggebø, Torbjørn Moe; Rozsa, Daniella Judit; Frøslie, Kathrine Frey; Øian, Pål; Blix, Ellen (2019). The Labor Progression Study: The use of oxytocin augmentation during labor following Zhang's guideline and the WHO partograph in a cluster randomized trial. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. Vol. 98.
https://doi.org/10.1111/aogs.13629

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig