English version
Marthe Hårvik Austgulen

Marthe Hårvik Austgulen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Klima   Miljøpolitikk   Regulering   Bærekraftig forbruk

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Austgulen, Marthe Hårvik; Borgeraas, Elling Martin (2020). The Norwegian reference budget. Deeming, Christopher (Red.). Minimum Income Standards and Reference Budgets. 13. s. 185-196. Policy Press.

Austgulen, Marthe Hårvik; Skuland, Silje Elisabeth; Schjøll, Alexander; Alfnes, Frode (2018). Consumer Readiness to Reduce Meat Consumption for the Purpose of Environmental Sustainability: Insights from Norway. Sustainability . Vol. 10.
http://www.mdpi.com/2071-1050/10/9/3058/htm

Vittersø, Gunnar; Kjærnes, Unni; Austgulen, Marthe Hårvik (2015). Sustainable consumption in the Norwegian political economy of beef. Strandbakken, Pål; Gronow, Jukka (Red.). The consumer in society : A tribute to Eivind Stø. 13. s. 267-290. Abstrakt forlag.

Austgulen, Marthe Hårvik (2015). Environmentally sustainable textile consumption? What characterizes the political textile consumers?. Journal of Consumer Policy . Vol. 39.

Austgulen, Marthe Hårvik (2014). Environmentally Sustainable Meat Consumption: An Analysis of the Norwegian Public Debate. Journal of Consumer Policy . Vol. 37.

Tvinnereim, Endre; Austgulen, Marthe Hårvik (2014). Når det snakkes om klima, bør vi se oljearbeideren i rommet. Yrke, arbeidsplass og holdninger til klimaendringer. Eide, Elisabeth; Elgesem, Dag; Gloppen, Siri; Rakner, Lise (Red.). Klima, medier og politikk. 17. s. 317-334. Abstrakt forlag.

Laitala, Kirsi Maria; Austgulen, Marthe Hårvik; Klepp, Ingun Grimstad (2014). Responsibility without means. Muthu, Subramanian Senthilkannan (Red.). Roadmap to Sustainable Textiles and Clothing. 5. s. 125-151. Springer Science+Business Media B.V..

Austgulen, Marthe Hårvik; Stø, Eivind (2013). Norsk skepsis og usikkerhet om klimaendringer. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 54.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig