English version
Markus Lynum

Markus Lynum

Forskningsprosjekter

  • Referansebudsjett for forbruksutgifter

    Prosjektet skal vedlikeholde, oppdatere og videreutvikle det norske Referansebudsjettet. Referansebudsjettet skal benyttes som verktøy i forskning om levekår i Norge, og bidra til politikkutforming på feltet.

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Austgulen, Marthe Hårvik; Alecu, Andreea Ioana; Lynum, Markus (2022). SIFOs Referansebudsjett for forbruksutgifter 2022. ISBN: 978-82-7063-542-9. 20 s.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig