English version
Markus Lynum

Markus Lynum

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Alecu, Andreea Ioana; Lynum, Markus; Berg, Lisbet (2023). Tillit, opplevde problemer og (nett)handel: Endringer blant forbrukere i Norge og EU i perioden 2010 til 2020. ISBN: 978-82-7063-549-8. 81 s. OsloMet - storbyuniversitetet.

Austgulen, Marthe Hårvik; Alecu, Andreea Ioana; Lynum, Markus (2022). SIFOs Referansebudsjett for forbruksutgifter 2022. ISBN: 978-82-7063-542-9. 20 s. Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Lynum, Markus; Skuland, Silje Elisabeth (2022). Oppdatering av forbruksområdet «Andre dagligvarer»: Vurdering av vare- og tjenestegrunnlaget i referansebudsjettet. ISBN: 978-82-7063-541-2. 135 s. Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet. Vol. 2022.
https://hdl.handle.net/11250/2997958Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig