English version
Markus Lynum

Markus Lynum

Forskningsprosjekter

  • Referansebudsjett for forbruksutgifter

    Prosjektet skal vedlikeholde, oppdatere og videreutvikle det norske Referansebudsjettet. Referansebudsjettet skal benyttes som verktøy i forskning om levekår i Norge, og bidra til politikkutforming på feltet.

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Lynum, Markus ; Haugsrud, Ingrid ; Slettemeås, Dag ; Austgulen, Marthe Hårvik ; Ansteensen, Ann-Kristin (2024). Lek, medier og fritid i referansebudsjettet. SIFO-rapport nr. 4-2024. ISBN: 978-82-7063-570-2. Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet.
https://hdl.handle.net/11250/3128262

Skuland, Silje Elisabeth ; Alecu, Andreea I. ; Kok, Erlend Hua Lun ; Ansteensen, Ann-Kristin ; Roos, Gun ; Lynum, Markus ; Blomberg, Lilli Wolland (2024). Utredning av kunnskapsgrunnlaget for sosialhjelpssatser. SIFO-rapport nr. 5-2024. ISBN: 978-82-7063-571-9. 103 s. Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet.
https://hdl.handle.net/11250/3128755

Lynum, Markus ; Blomberg, Lilli Wolland; Skuland, Silje Elisabeth ; Ansteensen, Ann-Kristin (2023). Oppdatering av forbruksområdet husholdningsartikler: Vurdering av vare- og tjenestegrunnlaget i referansebudsjettet. SIFO-rapport nr. 1-2023. ISBN: 978-82-7063-552-8. Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet.
https://hdl.handle.net/11250/3068172

Alecu, Andreea Ioana ; Lynum, Markus ; Berg, Lisbet (2023). Tillit, opplevde problemer og (nett)handel: Endringer blant forbrukere i Norge og EU i perioden 2010 til 2020. ISBN: 978-82-7063-549-8. 81 s. OsloMet - storbyuniversitetet.

Austgulen, Marthe Hårvik ; Alecu, Andreea Ioana ; Lynum, Markus (2022). SIFOs Referansebudsjett for forbruksutgifter 2022. ISBN: 978-82-7063-542-9. 20 s. Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Lynum, Markus ; Skuland, Silje Elisabeth (2022). Oppdatering av forbruksområdet «Andre dagligvarer»: Vurdering av vare- og tjenestegrunnlaget i referansebudsjettet. ISBN: 978-82-7063-541-2. 135 s. Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet. Vol. 2022.
https://hdl.handle.net/11250/2997958Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig