Norwegian version
Markus Lynum

Markus Lynum

Research projects

Research reports

Alecu, Andreea Ioana ; Lynum, Markus ; Berg, Lisbet (2023). Tillit, opplevde problemer og (nett)handel: Endringer blant forbrukere i Norge og EU i perioden 2010 til 2020. ISBN: 978-82-7063-549-8. 81 p. OsloMet - storbyuniversitetet.

Austgulen, Marthe Hårvik ; Alecu, Andreea Ioana ; Lynum, Markus (2022). SIFOs Referansebudsjett for forbruksutgifter 2022. ISBN: 978-82-7063-542-9. 20 p. Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Lynum, Markus ; Skuland, Silje Elisabeth (2022). Oppdatering av forbruksområdet «Andre dagligvarer»: Vurdering av vare- og tjenestegrunnlaget i referansebudsjettet. ISBN: 978-82-7063-541-2. 135 p. Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet. Vol. 2022.
https://hdl.handle.net/11250/2997958These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete