Norwegian version
Lisbet Berg

Lisbet Berg

Fields of study

Subject areas

Consumer markets   Consumer choice   Consumer practice   Consumer trust   Behavioural economics   Consuer vulnerability   Commercialism

Scientific publications

Berg, Lisbet; Slettemeås, Dag; Kjørstad, Ingrid; Rosenberg, Thea Grav (2020). Trust and the don't-want-to-complain bias in peer-to-peer platform markets. International Journal of Consumer Studies .

Berg, Lisbet (2019). Class Related Consumption and the Ability to Resist Commercial Temptations in the Age of Commercialism. Sage Open . Vol. 9.

Rosenberg, Thea Grav; Berg, Lisbet (2018). Barns reaksjoner på markedsføring i butikk – en videoassistert observasjonsstudie. Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (Ed.). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. Kapittel 9. p. 137-155. Universitetsforlaget.

Berg, Lisbet (2018). Young consumers in the digital era: The selfie effect. International Journal of Consumer Studies . Vol. 42.

Berg, Lisbet (2015). Consumer vulnerability: Are older people more vulnerable as consumers than others?. International Journal of Consumer Studies . Vol. 39.

Berg, Lisbet (2014). Who benefits from behavioural economics?. Economic Analysis and Policy . Vol. 44.

Berg, Lisbet (2014). Consumer Markets' Trust Regimes across Europe. European Societies . Vol. 16.

Berg, Lisbet; Gornitzka, Åse (2012). The consumer attention deficit syndrome: Consumer choices in complex markets. Acta Sociologica . Vol. 55.

Berg, Lisbet; Slettemeås, Dag; Throne-Holst, Harald (2010). The EMF uncertainty problem related to mobile phones: where do consumers place their trust?. International Journal of Consumer Studies . Vol. 34.

Brusdal, Ragnhild; Berg, Lisbet (2010). Are parents gender neutral when financing their children's consumption?. International Journal of Consumer Studies . Vol. 34.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete