English version
Lisbet Berg

Lisbet Berg

Kort om

Både som utdanningsforsker og forbruksforsker har Berg vært opptatt av hvordan vi velger, og hva som påvirker valgene vi tar. Berg er sosiolog fra Universitetet i Oslo (cand.sociol. 1985) med hovedoppgaven ‘Etter skoletid’. Etter hovedfaget jobbet hun som vit.ass. med ‘Sosialhjelpundersøkelsen’ (UiO, 1986). Deretter var hun forsker ved NIFU (1986-1997) og tok doktorgraden med avhandlingen ‘Studieløpet - Om tidsbruksvalg, faglige valg og kunnskapsteoretiske valg (dr.polit. UiO 1997). Også ved Fafo (1997-1999) jobbet Berg med utdanningssosiologiske studier. Siden 1999 har Berg vært forbruksforsker ved SIFO. Her har hun jobbet med forbrukervalg, forbrukerkompetanse, forbrukerpraksis, forbrukertillit, forbrukermarkedene og adferdsøkonomisk teori. I 2011-2012 var hun ved Oxford Research.

Berg er medlem av EU-kommisjonenes ekspertgruppe CMEG (Consumer Markets Expert Group). Hun er også OECD delegat til the Committee on Consumer Policy.

Fagområder

Emner

Forbrukermarkeder   Forbrukervalg   Forbrukerpraksis   Forbrukertillit   Atferdsøkonomi   Forbrukersårbarhet   Kommersialisme

Vitenskapelige publikasjoner

Berg, Lisbet (2022). The Importance of Consumer Authorities for the Production and Maintenance of Trust and Social Capital in Consumer Markets. Journal of Consumer Policy . Vol. 45.

Berg, Lisbet; Slettemeås, Dag; Kjørstad, Ingrid; Rosenberg, Thea Grav (2020). Trust and the don't-want-to-complain bias in peer-to-peer platform markets. International Journal of Consumer Studies .

Berg, Lisbet (2019). Class Related Consumption and the Ability to Resist Commercial Temptations in the Age of Commercialism. Sage Open . Vol. 9.

Rosenberg, Thea Grav; Berg, Lisbet (2018). Barns reaksjoner på markedsføring i butikk – en videoassistert observasjonsstudie. Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (Red.). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. Kapittel 9. s. 137-155. Universitetsforlaget.

Berg, Lisbet (2018). Young consumers in the digital era: The selfie effect. International Journal of Consumer Studies . Vol. 42.

Berg, Lisbet (2015). Consumer vulnerability: Are older people more vulnerable as consumers than others?. International Journal of Consumer Studies . Vol. 39.

Berg, Lisbet (2014). Who benefits from behavioural economics?. Economic Analysis and Policy . Vol. 44.

Berg, Lisbet (2014). Consumer Markets' Trust Regimes across Europe. European Societies . Vol. 16.

Berg, Lisbet; Gornitzka, Åse (2012). The consumer attention deficit syndrome: Consumer choices in complex markets. Acta Sociologica . Vol. 55.

Berg, Lisbet; Slettemeås, Dag; Throne-Holst, Harald (2010). The EMF uncertainty problem related to mobile phones: where do consumers place their trust?. International Journal of Consumer Studies . Vol. 34.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig