English version
Arne Dulsrud

Arne Dulsrud

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Varehandelens strukturutvikling   Forbruk mat   Markedsanalyse   Matforbruk   Forbrukermarkeder   Forbrukervalg   Dagligvarehandel

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Dulsrud, Arne ; Bygstad, Bendik (2022). Digital ecosystems as social institutions: exploring the role of consumption through four research streams of digital ecosystems. Consumption and Society. Vol. 1.
https://doi.org/10.1332/QUPH6141

Nemes, Gusztáv; Chiffoleau, Yuna; Zollet, Simona; Collison, Martin; Benedek, Zsófia; Colantuono, Fedele; Dulsrud, Arne ; Fiore, Mariantonietta; Holtkamp, Carolin; Kim, Tae-Yeon; Korzun, Monika; Mesa-Manzano, Rafael; Reckinger, Rachel; Ruiz-Martínez, Irune; Smith, Kiah; Tamura, Norie; Viteri, Maria Laura; Orbán, Éva (2021). The impact of COVID-19 on alternative and local food systems and the potential for the sustainability transition: Insights from 13 countries. Sustainable Production and Consumption. Vol. 28.
https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.06.022

Dulsrud, Arne (2021). Forbrukeren i samfunnet. Jensen, Thor Øivind; Jacobsen, Eivind; Knudsen, Morten W.; Schjelderup, Gerhard Emil (Red.). Forbrukersosiologi. s. 407-423. Fagbokforlaget.

Dulsrud, Arne (2021). Den lydige forbrukeren. Jensen, Thor Øivind; Jacobsen, Eivind; Knudsen, Morten W.; Schjelderup, Gerhard Emil (Red.). Forbrukersosiologi. s. 339-355. Fagbokforlaget.

Bygstad, Bendik; Dulsrud, Arne (2020). Digital Ecosystems as a Unit of Scientific Analysis. A Sociological Investigation. 10 s. Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS).
https://doi.org/10.24251/HICSS.2020.698

Dulsrud, Arne (2017). Citizen-consumers: Consumer protection and empowerment. Keller, Margit; Halkier, Bente; Wilska, Terhi-Anna; Truninger, Monica (Red.). Routledge Handbook on Consumption. s. 215-226. Routledge.

Dulsrud, Arne ; Theien, Iselin (2015). The changing rationalities of the consumer. Strandbakken, Pål; Gronow, Jukka (Red.). The consumer in society : A tribute to Eivind Stø. s. 103-122. Abstrakt forlag.

Dreyer, Bent; Dulsrud, Arne ; Grønhaug, Kjell; Isaksen, John Roald (2011). Do fluctuations in input impact industry structure?. Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi. Vol. 21.
http://okonomiskfiskeriforskning.no/wp-content/upl

Dulsrud, Arne ; Jacobsen, Eivind (2009). Valgarkitekturens politiske økonomi. Om "choice editing" og den frie viljen. Asdal, Kristin; Jacobsen, Eivind (Red.). Forbrukerens ansvar. s. 277-298. Cappelen Damm Akademisk.

Dulsrud, Arne ; Jacobsen, Eivind (2009). In-store marketing as a mode of discipline. Journal of Consumer Policy. Vol. 32.
https://doi.org/10.1007/s10603-009-9104-y

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig