English version
Arne Dulsrud

Arne Dulsrud

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Varehandelens strukturutvikling   Forbruk mat   Markedsanalyse   Matforbruk   Forbrukermarkeder   Forbrukervalg   Dagligvarehandel

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bygstad, Bendik; Dulsrud, Arne (2020). Digital Ecosystems as a Unit of Scientific Analysis. A Sociological Investigation. 10 s. Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) .
http://hdl.handle.net/10852/82963

Dulsrud, Arne (2017). Citizen-consumers: Consumer protection and empowerment. Keller, Margit; Halkier, Bente; Wilska, Terhi-Anna; Truninger, Monica (Red.). Routledge Handbook on Consumption. 19. s. 215-226. Routledge.

Dulsrud, Arne; Theien, Iselin (2015). The changing rationalities of the consumer. Strandbakken, Pål; Gronow, Jukka (Red.). The consumer in society : A tribute to Eivind Stø. 5. s. 103-122. Abstrakt forlag.

Dreyer, Bent; Dulsrud, Arne; Grønhaug, Kjell; Isaksen, John Roald (2011). Do fluctuations in input impact industry structure?. Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi . Vol. 21.
http://okonomiskfiskeriforskning.no/wp-content/upl...

Dulsrud, Arne; Jacobsen, Eivind (2009). Valgarkitekturens politiske økonomi. Om "choice editing" og den frie viljen. Asdal, Kristin; Jacobsen, Eivind (Red.). Forbrukerens ansvar. 10. s. 277-298. Cappelen Damm Akademisk.

Dulsrud, Arne; Jacobsen, Eivind (2009). In-store marketing as a mode of discipline. Journal of Consumer Policy . Vol. 32.

Dulsrud, Arne (2007). Varehandelens tvetydige ansikt. Om makt disiplingering i forbrukerrollen. Schjelderup, Gerhard Emil; Knudsen, Morten William (Red.). Forbrukersosiologi. Makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet. 4. s. 77-97. Cappelen Damm Akademisk.

Jacobsen, Eivind; Dulsrud, Arne (2007). Will consumers save the world? The framing of political consumerism. Journal of Agricultural and Environmental Ethics . Vol. 20.

Dulsrud, Arne; Grønhaug, Kjell (2007). Is friendship consistent with competitive market exchange? A microsociological analysis of the fish export-import business. Acta Sociologica . Vol. 50.

Kjærnes, Unni; Dulsrud, Arne; Poppe, Christian (2006). Contentions over Food Safety : the Significance of Consumer Trust. Ansell, Christopher; Vogel, David (Red.). What's the beef? The contested governance of European food safety. 3. s. 61-80. MIT Press.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig