English version
Arne Dulsrud

Arne Dulsrud

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Varehandelens strukturutvikling   Forbruk mat   Markedsanalyse   Matforbruk   Forbrukermarkeder   Forbrukervalg   Dagligvarehandel

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Dulsrud, Arne (2017). Citizen-consumers: Consumer protection and empowerment. Keller, Margit; Halkier, Bente; Wilska, Terhi-Anna; Truninger, Monica (Red.). Routledge Handbook on Consumption. 19. s. 215-226. Routledge.

Dulsrud, Arne; Theien, Iselin (2015). The changing rationalities of the consumer. Strandbakken, Pål; Gronow, Jukka (Red.). The consumer in society : A tribute to Eivind Stø. 5. s. 103-122. Abstrakt forlag.

Dreyer, Bent; Dulsrud, Arne; Grønhaug, Kjell; Isaksen, John Roald (2011). Do fluctuations in input impact industry structure?. Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi . Vol. 21.
http://okonomiskfiskeriforskning.no/wp-content/upl...

Dulsrud, Arne; Jacobsen, Eivind (2009). Valgarkitekturens politiske økonomi. Om "choice editing" og den frie viljen. Asdal, Kristin; Jacobsen, Eivind (Red.). Forbrukerens ansvar. 10. s. 277-298. Cappelen Damm Akademisk.

Dulsrud, Arne; Jacobsen, Eivind (2009). In-store marketing as a mode of discipline. Journal of Consumer Policy . Vol. 32.

Dulsrud, Arne (2007). Varehandelens tvetydige ansikt. Om makt disiplingering i forbrukerrollen. Schjelderup, Gerhard Emil; Knudsen, Morten William (Red.). Forbrukersosiologi. Makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet. 4. s. 77-97. Cappelen Damm Akademisk.

Jacobsen, Eivind; Dulsrud, Arne (2007). Will consumers save the world? The framing of political consumerism. Journal of Agricultural and Environmental Ethics . Vol. 20.

Dulsrud, Arne; Grønhaug, Kjell (2007). Is friendship consistent with competitive market exchange? A microsociological analysis of the fish export-import business. Acta Sociologica . Vol. 50.

Kjærnes, Unni; Dulsrud, Arne; Poppe, Christian (2006). Contentions over Food Safety : the Significance of Consumer Trust. Ansell, Christopher; Vogel, David (Red.). What's the beef? The contested governance of European food safety. 3. s. 61-80. MIT Press.

Dulsrud, Arne; Norberg, Hans Martin; Lenz, Thorsten (2006). Too much or too little information? The importance of origin and traceability for consumer trust in seafood in Norway and Germany. Luten, Joop (Red.). Seafood research from fish to dish : quality, safety and processing of wild and farmed fish. 3. s. 213-228. Wageningen Academic Publishers.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig