English version
Arne Dulsrud

Arne Dulsrud

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Varehandelens strukturutvikling   Forbruk mat   Markedsanalyse   Matforbruk   Forbrukermarkeder   Forbrukervalg   Dagligvarehandel

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Dulsrud, Arne (2021). Den lydige forbrukeren. Jensen, Thor Øivind; Jacobsen, Eivind; Knudsen, Morten W.; Schjelderup, Gerhard Emil (Red.). Forbrukersosiologi. Kapittel 15. s. 339-355. Fagbokforlaget.

Dulsrud, Arne (2021). Forbrukeren i samfunnet. Jensen, Thor Øivind; Jacobsen, Eivind; Knudsen, Morten W.; Schjelderup, Gerhard Emil (Red.). Forbrukersosiologi. Kapittel 18. s. 407-423. Fagbokforlaget.

Nemes, Gusztáv; Chiffoleau, Yuna; Zollet, Simona; Collison, Martin; Benedek, Zsófia; Colantuono, Fedele; Dulsrud, Arne; Fiore, Mariantonietta; Holtkamp, Carolin; Kim, Tae-Yeon; Korzun, Monika; Mesa-Manzano, Rafael; Reckinger, Rachel; Ruiz-Martínez, Irune; Smith, Kiah; Tamura, Norie; Viteri, Maria Laura; Orbán, Éva (2021). The impact of COVID-19 on alternative and local food systems and the potential for the sustainability transition: Insights from 13 countries. Sustainable Production and Consumption . Vol. 28.

Bygstad, Bendik; Dulsrud, Arne (2020). Digital Ecosystems as a Unit of Scientific Analysis. A Sociological Investigation. 10 s. Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) .
http://hdl.handle.net/10852/82963

Dulsrud, Arne (2017). Citizen-consumers: Consumer protection and empowerment. Keller, Margit; Halkier, Bente; Wilska, Terhi-Anna; Truninger, Monica (Red.). Routledge Handbook on Consumption. 19. s. 215-226. Routledge.

Dulsrud, Arne; Theien, Iselin (2015). The changing rationalities of the consumer. Strandbakken, Pål; Gronow, Jukka (Red.). The consumer in society : A tribute to Eivind Stø. 5. s. 103-122. Abstrakt forlag.

Dreyer, Bent; Dulsrud, Arne; Grønhaug, Kjell; Isaksen, John Roald (2011). Do fluctuations in input impact industry structure?. Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi . Vol. 21.
http://okonomiskfiskeriforskning.no/wp-content/upl...

Dulsrud, Arne; Jacobsen, Eivind (2009). Valgarkitekturens politiske økonomi. Om "choice editing" og den frie viljen. Asdal, Kristin; Jacobsen, Eivind (Red.). Forbrukerens ansvar. 10. s. 277-298. Cappelen Damm Akademisk.

Dulsrud, Arne; Jacobsen, Eivind (2009). In-store marketing as a mode of discipline. Journal of Consumer Policy . Vol. 32.

Dulsrud, Arne (2007). Varehandelens tvetydige ansikt. Om makt disiplingering i forbrukerrollen. Schjelderup, Gerhard Emil; Knudsen, Morten William (Red.). Forbrukersosiologi. Makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet. 4. s. 77-97. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig