English version
folk som handler på utendørs grønnsaksmarked

FOOdIVERSE: Diversifying sustainable and organic food systems

Forskere i fem land vil involvere forbrukere, produsenter, forhandlere og lokale myndigheter i måter å styrke forbruket av lokal og økologisk mat.

Det er en økende interesse for økologisk, selvdyrking, lokal mat og mat fra andre distributører enn de store dagligvarekjedene. Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet deltar i et europeisk samarbeidsprosjekt som skal kartlegge dette mangfoldet i forbruk og forsyning av mat.

Foruten Norge deltar forskere fra Polen, Italia, Tyskland og Storbritannia. Prosjektet koordineres av professor Stefan Wahlen ved Universitetet i Giessen i Tyskland.

Forskerne skal undersøke hva som karakteriserer matforsyningen og matforbruket i de ulike landene med vekt på ulikheter i matkultur, samt de sosiale og økonomiske betingelsene for forbruk av lokal og økologisk mat. Prosjektet involverer forskjellige aktører og inkluderer et mangfold av synspunkter på bærekraftige matsystemer.

SIFO skal ha spesielt ansvar for å analysere data fra en europeisk survey om anskaffelse og forbruk av mat i de fem deltakende landene. Gjennom fokusgrupper skal forskerne kartlegge hvor og hvordan forbrukere, både i byer og områder utenfor byene, skaffer seg ulike typer matvarer.

FOOdIVERSE er finansiert gjennom et ERA-NET samarbeid (SUSFOOD2 and CORE Organic Cofunds) og det er Norges Forskningsråd som er bevilgende myndighet i Norge. Prosjektet har en total budsjettramme på 980 000 EURO der SIFO mottar 200 000 EURO og arbeidet utgjør ca. 20 månedsverk.

Feltarbeid på Hadeland

Filmen viser arbeid på Hadeland Andelslandbruk, som er en living lab i prosjektet. Living labs sikrer medvirkning, altså at de som står i senter for det vi forsker på involveres aktivt i forskningen. Forskerne deltar aktivt i arbeidet på gården når de gjør feltarbeid. Samarbeidet gjør at vi kan identifisere nye utfordringer og finne nye løsninger for lokalprodusert mat og et mer mangfoldig matsystem.

Prosjektdeltakere

Laster inn ...
Grønnsaksmarked
Nytt europeisk prosjekt om bærekraftig mat

Forskere i fem land vil involvere forbrukere, produsenter, forhandlere og lokale myndigheter i måter å styrke forbruket av lokal og økologisk mat.