Nytt europeisk prosjekt om bærekraftig mat

Grønnsaksmarked

Det er en økende interesse for økologisk, selvdyrking, lokal mat og mat fra andre distributører enn de store dagligvarekjedene. Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet deltar i et europeisk samarbeidsprosjekt som skal kartlegge dette mangfoldet i forbruk og forsyning av mat.

– FNs bærekraftsmål understreker en robust matforsyning som gir befolkningen tilgang til tilstrekkelig, ernæringsriktig mat produsert på en etisk og bærekraftig forsvarlig måte. Korona-pandemien har ytterligere aktualisert betydningen av en sikker matforsyning basert på lokal og økologisk produksjon, sier Gunnar Vittersø ved SIFO, som skal lede den norske delen av prosjektet.

Foruten Norge deltar forskere fra Polen, Italia, Tyskland og Storbritannia.

Prosjektet har fått navnet «FOOdIVERSE: Diversifying sustainable and organic food systems» og skal gjennomføres i perioden 2020-2023.

Korona-pandemien har ytterligere aktualisert betydningen av en sikker matforsyning basert på lokal og økologisk produksjon. – Forsker Gunnar Vittersø, SIFO, OsloMet
Forsker Gunnar Vittersø, SIFO, OsloMet

Om FOODiVERSE-prosjektet

FOOdIVERSE er finansiert gjennom et ERA-NET samarbeid (SUSFOOD2 and CORE Organic Cofunds) og det er Norges Forskningsråd som er bevilgende myndighet i Norge. Prosjektet har en total budsjettramme på 980 000 EURO der SIFO mottar 200 000 EURO og arbeidet utgjør ca. 20 månedsverk.

Deltakende land er Norge, Polen, Italia, Tyskland og Storbritannia. Prosjektet koordineres av professor Stefan Wahlen ved Universitetet i Giessen i Tyskland.

Mangfold og bærekraft

Forskerne skal undersøke hva som karakteriserer matforsyningen og matforbruket i de ulike landene med vekt på ulikheter i matkultur, samt de sosiale og økonomiske betingelsene for forbruk av lokal og økologisk mat. Prosjektet involverer forskjellige aktører og inkluderer et mangfold av synspunkter på bærekraftige matsystemer.

– Mangfold har forskjellige betydninger avhengig av geografi og hvilke aktører og interesser som er berørt. Vi søker å identifisere hva som kjennetegner et robust og mangfoldig forsynings- og forbruksmønster og hvilke faktorer som kan bidra til å fremskynde en utvikling mot et mer sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig matsystem, sier Vittersø.

Sammenligne land

SIFO skal ha spesielt ansvar for å analysere data fra en europeisk survey om anskaffelse og forbruk av mat i de fem deltakende landene. Gjennom fokusgrupper skal Vittersø og kollegene kartlegge hvor og hvordan forbrukere, både i byer og områder utenfor byene, skaffer seg ulike typer matvarer.

– I alle landene skal det etableres såkalte LivingLabs der forbrukere, produsenter, forhandlere og lokale myndigheter vil komme sammen for å utvikle nye løsninger for lokal distribusjon og forbruk av økologisk mat, sier han.

Kontakt

Laster inn ...