English version
Gunnar Vittersø

Gunnar Vittersø

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bellassen, Valentin; Drut, Marion; Hilal, Mohamed; Bodini, Antonio; Donati, Michele; de Labarre, Matthieu Duboys; Filipović, Jelena; Gauvrit, Lisa; Gil, José M.; Hoang, Viet; Malak-Rawlikowska, Agata; Mattas, Konstadinos; Monier-Dilhan, Sylvette; Muller, Paul; Napasintuwong, Orachos; Peerlings, Jack; Poméon, Thomas; Tomić Maksan, Marina; Török, Áron; Veneziani, Mario; Vittersø, Gunnar; Arfini, Filippo (2022). The economic, environmental and social performance of European certified food. Ecological Economics . Vol. 191.

Bellassen, Valentin; Arfini, Filippo; Antonioli, Federico; Bodini, A; Boehm, Michael; Brečić, Ruzica; Chiussi, Sara; Csillag, Peter; Donati, Michele; Dries, Liesbeth; Drut, Marion; De Labarre, Matthieu Duboys; Ferrer, Hugo; Filipovic, Jelena; Gauvrit, Lisa; Gil, Jose Maria; Gorton, Matthew; Hoang, Viet; Hilal, Mohamed; Steinnes, Kamilla Knutsen; Lilavanichakul, Apichaya; Malak-Rawlikowska, Agata; Majewski, Edward; Monier-Dilhan, Sylvette; Muller, Paul; Napasintuwong, Orachos; Nikolaou, Kallirroi; Nguyen, Mai; Quynh, An Nguyen; Papadopoulos, I; Peerlings, Jack; Torok, Aron; Poméon, T; Ristic, Bojan; Schaer, Burkhard; Stojanovic, Z; Tocco, Barbara; Maksan, Marina Tomic; Veneziani, Mario; Vittersø, Gunnar (2021). Sustainability Performance of Certified and Non-certified Food Social and Economic History. Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences.

Bellassen, Valentin; Drut, Marion; Diallo, Abdoul; Antonioli, Federico; Donati, Michele; Brečić, Ruzica; Ferrer-Perez, Hugo; Gauvrit, Lisa; Hoang, Viet; Nguyen, An; Steinnes, Kamilla Knutsen; Vittersø, Gunnar; Lilavanichakul, Apichaya; Majewski, Edward; Malak-Rawlikowska, Agata; Mattas, Konstadinos; Papadopoulos, I; Peerlings, Jack; Ristic, Bojan; Tomić Maksan, Marina; Török, Áron (2021). The Carbon and Land Footprint of Certified Food Products. Journal of Agricultural & Food Industrial Organization .

Monier-Dilhan, Sylvette; Poméon, T; Böhm, Michael; Brečić, Ruzica; Csillag, Peter; Donati, Michele; Ferrer-Perez, Hugo; Gauvrit, Lisa; Gil, Jose M.; Hoang, Viet; Lilavanichakul, Apichaya; Majewski, Edward; Malak-Rawlikowska, Agata; Mattas, Konstadinos; Napasintuwong, Orachos; Nguyen, An; Nikolaou, Kallirroi; Papadopoulos, I; Pascucci, S; Peerlings, Jack; Ristic, Bojan; Steinnes, Kamilla Knutsen; Stojanovic, Z; Tomic Maksan, Marina; Török, Áron; Veneziani, Mario; Vittersø, Gunnar; Bellassen, Valentin (2020). Do Food Quality Schemes and Net Price Premiums Go Together?. Journal of Agricultural & Food Industrial Organization .

Hilal, Mohamed; Leedon, Guy; De Labarre, Matthieu; Antonioli, Federico; Boehm, Michael; Csillag, Peter; Donati, Michele; Drut, Marion; Ferrer-Perez, Hugo; Gauvrit, Lisa; Gil, Jose Maria; Gkatsikos, Alexandros; Golas, Marlena; Hoang, Viet; Steinnes, Kamilla Knutsen; Lilavanichakul, Apichaya; Malak-Rawlikowska, Agata; Mattas, Konstadinos; Napasintuwong, Orachos; Nguyen, An; Ristic, Bojan; Schaer, Burkhard; Tomic Maksan, Marina; Brecic, R; Török, Áron; Vittersø, Gunnar; Bellassen, Valentin (2020). Organic and Geographical Indication Certifications’ Contributions to Employment and Education. Journal of Agricultural & Food Industrial Organization .
https://www.degruyter.com/view/journals/jafio/ahea...

Drut, Marion; Antonioli, Federico; Böhm, Michael; Brečić, Ruzica; Dries, Liesbeth; Ferrer-Lòpes, Hugo; Gauvrit, Lisa; Hoang, Viet; Steinnes, Kamilla Knutsen; Lilavanichakul, Apichaya; Majewski, Edward; Napasintuwong, Orachos; Nguyễn, An; Mattas, Konstadinos; Ristic, Bojan; Schaer, Burkhard; Tangeland, Torvald; Tomic Maksan, Marina; Csillag, Peter; Török, Áron; Tsakiridou, Efthimia; Veneziani, Mario; Vittersø, Gunnar; Bellassen, Valentin (2020). Foodmiles: The Logistics of Food Chains Applied to Food Quality Schemes. Journal of Agricultural & Food Industrial Organization .

Majewski, Edward; Komerska, Anna; Kwiatkowski, Jerzy; Malak-Rawlikowska, Agata; Was, Adam; Sulewski, Piotr; Golas, Marlena; Pogodzinska, Kinga; Lecoeur, Jean-Loup; Tocco, Barbara; Török, Áron; Donati, Michele; Vittersø, Gunnar (2020). Are Short Food Supply Chains More Environmentally Sustainable than Long Chains? A Life Cycle Assessment (LCA) of the Eco-Efficiency of Food Chains in Selected EU Countries. Energies . Vol. 13.

Amilien, Virginie; Vittersø, Gunnar; Tangeland, Torvald (2019). PGI Lofoten Stockfish in Norway. Arfini, Filippo; Bellassen, Valentin (Red.). Sustainability of European Food Quality Schemes. Multi-Performance, Structure, and Governance of PDO, PGI, and Organic Agri-Food Systems. kapittel 26. s. 507-527. Springer.

Steinnes, Kamilla Knutsen; Amilien, Virginie; Vittersø, Gunnar (2019). Organic salmon in Norway. Arfini, Filippo; Bellassen, Valentin (Red.). Sustainability of European Food Quality Schemes. Multi-Performance, Structure, and Governance of PDO, PGI, and Organic Agri-Food Systems. Fish and Seafood Sector. s. 529-548. Springer.

Malak-Rawlikowska, Agata; Majewski, Edward; Was, Adam; Borgen, Svein Ole; Csillag, Peter; Donati, Michele; Freeman, Richard; Hoang, Viet; Lecoeur, Jean-Loup; Mancini, Maria Cecilia; Nguyen, An; Saidi, Monia; Tocco, Barbara; Török, Áron; Veneziani, Mario; Vittersø, Gunnar; Wavresky, Pierre (2019). Measuring the Economic, Environmental, and Social Sustainability of Short Food Supply Chains. Sustainability . Vol. 11.

Vittersø, Gunnar; Torjusen, Hanne; Laitala, Kirsi; Tocco, Barbara; Biasini, Beatrice; Csillag, Peter; Duboys de Labarre, Matthieu; Lecoeur, Jean-Loup; Maj, Agnieszka; Majewski, Edward; Malak-Rawlikowska, Agata; Menozzi, Davide; Török, Áron; Wavresky, Pierre (2019). Short Food Supply Chains and Their Contributions to Sustainability: Participants’ Views and Perceptions from 12 European Cases. Sustainability . Vol. 11.
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/17/4800

Vittersø, Gunnar; Rosenberg, Thea Grav (2018). Kampanjer og kundeaviser – en casestudie av reklame for kjøtt. Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (Red.). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. Kapittel 6. s. 88-97. Universitetsforlaget.

Fletcher, Kate; Vittersø, Gunnar (2018). Local Food Initiatives and Fashion Change: Comparing Food and Clothes to Better Understand Fashion Localism. Fashion Practice . Vol. 10.

Gram-Hanssen, Kirsten; Heidenstrøm, Nina Vatvedt; Vittersø, Gunnar; Madsen, Line Valdorff; Jacobsen, Mette Hove (2017). Selling and installing heat pumps: influencing household practices. Building Research & Information . Vol. 45.

Vittersø, Gunnar; Heidenstrøm, Nina Vatvedt; Tangeland, Torvald (2016). Energismarte Husholdninger?. Lavik, Randi; Borgeraas, Elling Martin (Red.). Forbrukstrender 2016. SIFO-survey: Bruk av ullklær, miljøholdninger, miljøatferd, digital betaling, håndverkertjenester, søndagshandel, med barn i butikken, innholdsmarkedsføring. 3. s. 21-25.

Tangeland, Torvald; Vittersø, Gunnar (2016). Endringer i miljøholdninger Blant forbrukerne – Implikasjoner for Det grønne Samfunnsskiftet. Lavik, Randi; Borgeraas, Elling Martin (Red.). Forbrukstrender 2016. SIFO-survey: Bruk av ullklær, miljøholdninger, miljøatferd, digital betaling, håndverkertjenester, søndagshandel, med barn i butikken, innholdsmarkedsføring. 2. s. 17-20.

Vittersø, Gunnar; Heidenstrøm, Nina Vatvedt (2016). Bruktomsetning på internett. Til det beste for miljøet?. Vittersø, Gunnar; Borch, Anita; Laitala, Kirsi Maria; Strandbakken, Pål (Red.). Forbruk og det grønne skiftet. 7. s. 109-129. Novus Forlag.

Vittersø, Gunnar; Strandbakken, Pål (2016). Forbruk og det grønne skiftet. Vittersø, Gunnar; Borch, Anita; Laitala, Kirsi Maria; Strandbakken, Pål (Red.). Forbruk og det grønne skiftet. 1. s. 9-24. Novus Forlag.

Vittersø, Gunnar; Borch, Anita; Laitala, Kirsi Maria; Strandbakken, Pål (2016). Forbruk og det grønne skiftet. ISBN: 978-82-7099-853-1. 214 s. Novus Forlag.
http://novus.mamutweb.com/Shop/Product/Vitters%C3%...

Vittersø, Gunnar; Tangeland, Torvald (2015). Barrierer mot kjøp av økologisk mat. Lavik, Randi Kristine; Borgeraas, Elling M (Red.). Forbrukstrender 2015 SIFO-survey. 4. s. 25-29.

Vittersø, Gunnar; Kjærnes, Unni (2015). Kjøttets politiske økonomi : usynliggjøring av et betydelig miljø- og klimaproblem. Sosiologi i dag . Vol. 45.

Borch, Anita; Vittersø, Gunnar; Stø, Eivind (2015). Studying Sustainable Change: From ABC to Practice. GAIA . Vol. 24.
http://www.ingentaconnect.com/content/oekom/gaia/2...

Vittersø, Gunnar; Kjærnes, Unni; Austgulen, Marthe Hårvik (2015). Sustainable consumption in the Norwegian political economy of beef. Strandbakken, Pål; Gronow, Jukka (Red.). The consumer in society : A tribute to Eivind Stø. 13. s. 267-290. Abstrakt forlag.

Heidenstrøm, Nina Vatvedt; Vittersø, Gunnar; Throne-Holst, Harald (2015). Understanding consumption as social practice in enviromental policy. Strandbakken, Pål; Gronow, Jukka (Red.). The consumer in society : A tribute to Eivind Stø. 3. s. 59-84. Abstrakt forlag.

Vittersø, Gunnar; Tangeland, Torvald (2015). The role of consumers in transitions towards sustainable food consumption. The case of organic food in Norway. Journal of Cleaner Production . Vol. 92.

Skuland, Silje Elisabeth; Vittersø, Gunnar (2013). Treene kålrøtter og ihjelkokte gulrøtter. Aspekter ved matkvalitet. Strandbakken, Pål; Heidenstrøm, Nina (Red.). Hinsides symbolverdi. Materialiteten i forbruket. 3. s. 57-82. Novus Forlag.

Vittersø, Gunnar (2012). Fra Hurum til Hardanger - betydningen av sted i strategier for utvikling av lokal mat. Sæther, Bjørnar; Haugum, Margrete Hembre (Red.). Lokal og regional mat. Samhandling, innovasjon og identitet i alternative matverdikjeder. 5. s. 93-119. Tapir Akademisk Forlag.

Vittersø, Gunnar; Amilien, Virginie (2011). From tourist product to ordinary food?: The role of rural tourism in development of local food and food heritage in Norway. Anthropology of food .
http://aof.revues.org/index6833.html

Vittersø, Gunnar; Jervell, Anne Moxnes (2011). Direct Markets as Multiple Consumption Spaces: The case of two Norwegian Collective Marketing Initiatives. International Journal of Sociology of Agriculture and Food . Vol. 18.
http://www.ijsaf.org/contents/18-1/vitterso/index....

Mari, Bjerck; Klepp, Ingun Grimstad; Vittersø, Gunnar (2009). Fritidsforbruk, frihet og miljøansvar. Asdal, Kristin; Jacobsen, Eivind (Red.). Forbrukerens ansvar. 8. s. 223-251. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig