Gunnar Vittersø

Gunnar Vittersø

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Borgen, Svein Ole; Vittersø, Gunnar; Malak-Rawlikowska, Agata; Majewski, Edward (2019). Measuring the Economic, Environmental, and Social Sustainability of Short Food Supply Chains. Sustainability . Vol. 11.

Vittersø, Gunnar; Torjusen, Hanne; Laitala, Kirsi; Tocco, Barbara; Biasini, Beatrice; Csillag, Peter; Duboys de Labarre, Matthieu; Lecoeur, Jean-Loup; Maj, Agnieszka; Majewski, Edward; Malak-Rawlikowska, Agata; Menozzi, Davide; Török, Áron; Wavresky, Pierre (2019). Short Food Supply Chains and Their Contributions to Sustainability: Participants’ Views and Perceptions from 12 European Cases. Sustainability .
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/17/4800

Vittersø, Gunnar; Rosenberg, Thea Grav (2018). Kampanjer og kundeaviser – en casestudie av reklame for kjøtt. Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (Red.). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. Kapittel 6. s. 88-97. Universitetsforlaget.

Fletcher, Kate; Vittersø, Gunnar (2018). Local Food Initiatives and Fashion Change: Comparing Food and Clothes to Better Understand Fashion Localism. Fashion Practice . Vol. 10.

Gram-Hanssen, Kirsten; Heidenstrøm, Nina Vatvedt; Vittersø, Gunnar; Madsen, Line Valdorff; Jacobsen, Mette Hove (2017). Selling and installing heat pumps: influencing household practices. Building Research & Information . Vol. 45.

Vittersø, Gunnar; Heidenstrøm, Nina Vatvedt; Tangeland, Torvald (2016). Energismarte Husholdninger?. Lavik, Randi; Borgeraas, Elling Martin (Red.). Forbrukstrender 2016. SIFO-survey: Bruk av ullklær, miljøholdninger, miljøatferd, digital betaling, håndverkertjenester, søndagshandel, med barn i butikken, innholdsmarkedsføring. 3. s. 21-25.

Tangeland, Torvald; Vittersø, Gunnar (2016). Endringer i miljøholdninger Blant forbrukerne – Implikasjoner for Det grønne Samfunnsskiftet. Lavik, Randi; Borgeraas, Elling Martin (Red.). Forbrukstrender 2016. SIFO-survey: Bruk av ullklær, miljøholdninger, miljøatferd, digital betaling, håndverkertjenester, søndagshandel, med barn i butikken, innholdsmarkedsføring. 2. s. 17-20.

Vittersø, Gunnar; Heidenstrøm, Nina Vatvedt (2016). Bruktomsetning på internett. Til det beste for miljøet?. Vittersø, Gunnar; Borch, Anita; Laitala, Kirsi Maria; Strandbakken, Pål (Red.). Forbruk og det grønne skiftet. 7. s. 109-129. Novus Forlag.

Vittersø, Gunnar; Strandbakken, Pål (2016). Forbruk og det grønne skiftet. Vittersø, Gunnar; Borch, Anita; Laitala, Kirsi Maria; Strandbakken, Pål (Red.). Forbruk og det grønne skiftet. 1. s. 9-24. Novus Forlag.

Vittersø, Gunnar; Borch, Anita; Laitala, Kirsi Maria; Strandbakken, Pål (2016). Forbruk og det grønne skiftet. ISBN: 978-82-7099-853-1. 214 s. Novus Forlag.
http://novus.mamutweb.com/Shop/Product/Vitters%C3%...

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig