English version
Nina Heidenstrøm

Nina Heidenstrøm

Kort om

Nina Heidenstrøm er doktor i sosiologi, Universitetet i Oslo. Hun forsker på bærekraftig forbruk og husholdningers kriseberedskap. Felles for de to temaene er et fokus på hverdagsliv, sosiale praksiser og kroppslig kunnskap. Hun bruker kvalitative, etnografiske metoder og er særlig opptatt av hvordan vi kan studere den materielle kulturen for å forstå den sosiale verden.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Forbruk   Energibruk   Bærekraftig forbruk   Beredskap   Matsvinn

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Austgulen, Marthe Hårvik ; Bøyum, Live ; Nessel, Sebastian; Heidenstrøm, Nina (2024). Exploring the nexus of consumer policy and environmental sustainability: A scoping review protocol. OSF Preprints.
https://doi.org/10.31235/osf.io/c2vaz

Heidenstrøm, Nina ; Hebrok, Marie (2021). Fridge studies – Rummage through the fridge to understand food waste. Appetite. Vol. 165.
https://doi.org/10.1016/j.appet.2021.105321

Heidenstrøm, Nina ; Hebrok, Marie (2021). Towards realizing the sustainability potential within digital food provisioning platforms: The case of meal box schemes and online grocery shopping in Norway. Sustainable Production and Consumption.
https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.06.030

Heidenstrøm, Nina (2021). The utility of social practice theory in risk research. Journal of Risk Research.
https://doi.org/10.1080/13669877.2021.1936608

Heidenstrøm, Nina ; Rhiger Hansen, Anders (2020). Embodied competences in preparedness for blackouts: Mixed methods insights from rural and urban Norwegian households. Energy Research & Social Science. Vol. 66:101498.
https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101498

Heidenstrøm, Nina ; Throne-Holst, Harald (2020). “Someone will take care of it”. Households' understanding of their responsibility to prepare for and cope with electricity and ICT infrastructure breakdowns. 11 s. Energy Policy. Vol. 2020.
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111676

Hebrok, Marie ; Heidenstrøm, Nina (2019). Contextualising food waste prevention - Decisive moments within everyday practices. Journal of Cleaner Production. Vol. 2010.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.11.141

Heidenstrøm, Nina (2019). Informal household preparedness. Methodological approaches to everyday practices. Journal of Risk Research.
https://doi.org/10.1080/13669877.2019.1569106

Heidenstrøm, Nina Vatvedt ; Kvarnlöf, Linda (2018). Coping with blackouts: A practice theory approach to household preparedness. 11 s. Journal of Contingencies and Crisis Management. Vol. 26.
https://doi.org/10.1111/1468-5973.12191

Heidenstrøm, Nina Vatvedt ; Storm-Mathisen, Ardis (2017). Reconnection work. A network approach to households' dealing with ICT breakdowns. Akademisk Kvarter. Vol. 15.
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111676

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig