English version
Nina Heidenstrøm

Nina Heidenstrøm

Kort om

Nina Heidenstrøm er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo med avhandlingen "Med fremtiden i egne hender" (2009). Fra 2010-2013 jobbet hun som forskningsassistent og fra 2013-2015 som forsker III ved SIFO, primært med bærekraftig forbruk, husholdningers energiforbruk, materiell kultur og praksisteori. Hun er blant annet medredaktør av boken "Hinsides Symbolverdi. Materialiteten i forbruket" (2013). Fra januar 2015 er hun ansatt som stipendiat i prosjektet HOMERISK om norske husholdningers rolle i krisehåndtering og beredskap for brudd på elektrisitets- og IKT-infrastruktur. Hun bruker teoretiske og metodiske verktøy som praksisteori, ANT, feltarbeid og visuelle metoder for å studere uformell og taus kunnskap om risikohåndtering og beredskap.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Materiell kultur   Forbruk   Krisehåndtering   Energibruk   Subjektiv risiko opplevelse   Bærekraftig forbruk

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Heidenstrøm, Nina (2019). Informal household preparedness. Methodological approaches to everyday practices. Journal of Risk Research .

Hebrok, Marie; Heidenstrøm, Nina (2019). Contextualising food waste prevention - Decisive moments within everyday practices. Journal of Cleaner Production . Vol. 2010.

Heidenstrøm, Nina Vatvedt; Kvarnlöf, Linda (2018). Coping with blackouts: A practice theory approach to household preparedness. Journal of Contingencies and Crisis Management . Vol. 26.

Heidenstrøm, Nina Vatvedt; Storm-Mathisen, Ardis (2017). Reconnection work. A network approach to households' dealing with ICT breakdowns. Akademisk Kvarter . Vol. 15.
http://www.akademiskkvarter.hum.aau.dk/AKsamlet/AK...

Gram-Hanssen, Kirsten; Heidenstrøm, Nina Vatvedt; Vittersø, Gunnar; Madsen, Line Valdorff; Jacobsen, Mette Hove (2017). Selling and installing heat pumps: influencing household practices. Building Research & Information . Vol. 45.

Vittersø, Gunnar; Heidenstrøm, Nina Vatvedt; Tangeland, Torvald (2016). Energismarte Husholdninger?. Lavik, Randi; Borgeraas, Elling Martin (Red.). Forbrukstrender 2016. SIFO-survey: Bruk av ullklær, miljøholdninger, miljøatferd, digital betaling, håndverkertjenester, søndagshandel, med barn i butikken, innholdsmarkedsføring. 3. s. 21-25.

Vittersø, Gunnar; Heidenstrøm, Nina Vatvedt (2016). Bruktomsetning på internett. Til det beste for miljøet?. Vittersø, Gunnar; Borch, Anita; Laitala, Kirsi Maria; Strandbakken, Pål (Red.). Forbruk og det grønne skiftet. 7. s. 109-129. Novus Forlag.

Tangeland, Torvald; Heidenstrøm, Nina Vatvedt; Throne-Holst, Harald (2016). Teknologioptimisme – en behagelig hindring for bærekraftig forbruksutvikling?. Vittersø, Gunnar; Borch, Anita; Laitala, Kirsi Maria; Strandbakken, Pål (Red.). Forbruk og det grønne skiftet. 4. s. 55-75. Novus Forlag.

Heidenstrøm, Nina Vatvedt; Vittersø, Gunnar; Throne-Holst, Harald (2015). Understanding consumption as social practice in enviromental policy. Strandbakken, Pål; Gronow, Jukka (Red.). The consumer in society : A tribute to Eivind Stø. 3. s. 59-84. Abstrakt forlag.

Strandbakken, Pål; Heidenstrøm, Nina (2013). Utgang. Strandbakken, Pål; Heidenstrøm, Nina (Red.). Hinsides symbolverdi. Materialiteten i forbruket. 13. s. 259-267. Novus Forlag.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig