English version
Nina Heidenstrøm

Nina Heidenstrøm

Kort om

Nina Heidenstrøm har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2020). Avhandlingen "Preparedness in Everyday life. A Social Practice Perspective" studerer betydningen av hverdagslivspraksiser for beredskap for brudd på kritisk infrastruktur. Heidenstrøm forsker også på bærekraftig energiforbruk og bærekraftig matforbruk inkludert digital matanskaffelse og matsvinn. Hun bruker teoretiske og metodiske verktøy som praksisteori, ANT, feltarbeid og visuelle metoder for å studere uformell og taus kunnskap om forbruk.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Forbruk   Energibruk   Bærekraftig forbruk   Beredskap   Matsvinn

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Heidenstrøm, Nina; Throne-Holst, Harald (2020). “Someone will take care of it”. Households' understanding of their responsibility to prepare for and cope with electricity and ICT infrastructure breakdowns. 11 s. Energy Policy . Vol. 2020.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...

Heidenstrøm, Nina; Rhiger Hansen, Anders (2020). Embodied competences in preparedness for blackouts: Mixed methods insights from rural and urban Norwegian households. Energy Research & Social Science . Vol. 66:101498.
http://hdl.handle.net/10852/82850

Heidenstrøm, Nina (2019). Informal household preparedness. Methodological approaches to everyday practices. Journal of Risk Research .

Hebrok, Marie; Heidenstrøm, Nina (2019). Contextualising food waste prevention - Decisive moments within everyday practices. Journal of Cleaner Production . Vol. 2010.

Heidenstrøm, Nina Vatvedt; Kvarnlöf, Linda (2018). Coping with blackouts: A practice theory approach to household preparedness. Journal of Contingencies and Crisis Management . Vol. 26.

Heidenstrøm, Nina Vatvedt; Storm-Mathisen, Ardis (2017). Reconnection work. A network approach to households' dealing with ICT breakdowns. Akademisk Kvarter . Vol. 15.
http://www.akademiskkvarter.hum.aau.dk/AKsamlet/AK...

Gram-Hanssen, Kirsten; Heidenstrøm, Nina Vatvedt; Vittersø, Gunnar; Madsen, Line Valdorff; Jacobsen, Mette Hove (2017). Selling and installing heat pumps: influencing household practices. Building Research & Information . Vol. 45.

Vittersø, Gunnar; Heidenstrøm, Nina Vatvedt; Tangeland, Torvald (2016). Energismarte Husholdninger?. Lavik, Randi; Borgeraas, Elling Martin (Red.). Forbrukstrender 2016. SIFO-survey: Bruk av ullklær, miljøholdninger, miljøatferd, digital betaling, håndverkertjenester, søndagshandel, med barn i butikken, innholdsmarkedsføring. 3. s. 21-25.

Vittersø, Gunnar; Heidenstrøm, Nina Vatvedt (2016). Bruktomsetning på internett. Til det beste for miljøet?. Vittersø, Gunnar; Borch, Anita; Laitala, Kirsi Maria; Strandbakken, Pål (Red.). Forbruk og det grønne skiftet. 7. s. 109-129. Novus Forlag.

Tangeland, Torvald; Heidenstrøm, Nina Vatvedt; Throne-Holst, Harald (2016). Teknologioptimisme – en behagelig hindring for bærekraftig forbruksutvikling?. Vittersø, Gunnar; Borch, Anita; Laitala, Kirsi Maria; Strandbakken, Pål (Red.). Forbruk og det grønne skiftet. 4. s. 55-75. Novus Forlag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig