English version
Ardis Storm-Mathisen

Ardis Storm-Mathisen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosiologi

Emner

Kjønn   IKT   Utdanning   Forbruk   Husholdningers atferd og familieøkonomi   Hverdagsliv   Nye medier   Klær   Identitet   Barnehage   Digitalisering   Familier   Barn og unge   Praksis   Nye teknologier   Digital hverdag   Digital sårbarhet   Digital forbrukskompetanse

Land

Botswana   Danmark   Island   Norge   Sverige

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Mainsah, Henry; Slade, Emma; Slettemeås, Dag; Southerton, Dale Keith; Storm-Mathisen, Ardis (2022). Methodological innovations and challenges of research on digitally connected homes: an introduction. Digital Creativity . Vol. 33.

Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis (2021). Digitalisert forbruk. Jensen, Thor Øivind; Jacobsen, Eivind; Knudsen, Morten W.; Schjelderup, Gerhard Emil (Red.). Forbrukersosiologi. Kap. 20. s. 447-474. Fagbokforlaget.
https://www.fagbokforlaget.no/Forbrukersosiologi/I...

Storm-Mathisen, Ardis (2020). New Ways of Making Ends Meet? On Batswana Women, Their Uses of the Mobile Phone – and Connections Through Education. Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis (Red.). Media Practices and Changing African Socialities - Non-Media-Centric Perspectives. 5. s. 148-170. Berghahn Books.

Storm-Mathisen, Ardis; Helle-Valle, Jo (2020). Botswana’s digital revolution: What’s in it?. Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis (Red.). Media Practices and Changing African Socialities - Non-Media-Centric Perspectives. 2. s. 60-90. Berghahn Books.

Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis (2020). Introduction: A Social Science Perspective on Media practices in Africa – Social Mechanisms, Dynamics and Processes. Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis (Red.). Media Practices and Changing African Socialities - Non-Media-Centric Perspectives. Introduction. s. 1-32. Berghahn Books.

Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis (2020). Media Practices and Changing African Socialities - Non-Media-Centric Perspectives. ISBN: 978-1-78920-661-6. 250 s. Berghahn Books.
https://www.berghahnbooks.com/title/Helle-ValleMed...

Rosenberg, Thea Grav; Storm-Mathisen, Ardis; Steinnes, Kamilla Knutsen; Mainsah, Henry (2019). Skreddersøm til barnets beste? Om personvern og markedsføring på norske barns sosiale medieprofiler. Barn – forskning om barn og barndom i Norden . Vol. 37.
https://www.ntnu.no/ojs/index.php/BARN/issue/view/...

Storm-Mathisen, Ardis (2019). New media use among young Batswana - on concerns, consequences and the educational factor. Journal of African Media Studies . Vol. 11.
http://hdl.handle.net/10852/77812

Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis (2018). News consumption among young people in Norway. The relevance of smartphones and social media. Youth and news in a digital media environment – Nordic-Baltic perspectives. 11. s. 115-125. Nordicom.
https://nordicom.gu.se/sv/system/tdf/kapitel-pdf/1...

Jacobsen, Eivind; Storm-Mathisen, Ardis; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (2018). Markedsføring - samfunnsvitenskapelige perspektiver. Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (Red.). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. 1. s. 11-22. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig