Ardis Storm-Mathisen

Ardis Storm-Mathisen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap, Sosiologi

Emner

Kjønn, Forbruk, Husholdningers atferd og familieøkonomi, Hverdagsliv, Nye medier, Klær, Identitet, Digitalisering, Familier, Barn og unge, Praksis, Nye teknologier, Digital hverdag, Digital forbrukerkompetanse, IKT og utvikling

Land

Botswana, Danmark, Island, Norge, Sverige

Vitenskapelige publikasjoner

Storm-Mathisen, Ardis (2020). New Ways of Making Ends Meet? On Batswana Women, Their Uses of the Mobile Phone – and Connections Through Education. Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis (Red.). Media Practices and Changing African Socialities - Non-Media-Centric Perspectives. 5. Berghahn Books.

Storm-Mathisen, Ardis; Helle-Valle, Jo (2020). Botswana’s digital revolution: What’s in it?. Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis (Red.). Media Practices and Changing African Socialities - Non-Media-Centric Perspectives. 2. Berghahn Books.

Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis (2020). Introduction: Media practices in Africa – social mechanisms, dynamics and processes. Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis (Red.). Media Practices and Changing African Socialities - Non-Media-Centric Perspectives. 1. Berghahn Books.

Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis (2020). Media Practices and Changing African Socialities - Non-Media-Centric Perspectives. ISBN: 978-1-78920-661-6. 250 s. Berghahn Books.
https://www.berghahnbooks.com/title/Helle-ValleMed...

Storm-Mathisen, Ardis (2019). New media use among young Batswana – on concerns, consequences and the educational factor. Journal of African Media Studies . Vol. 11.
https://www.ingentaconnect.com/contentone/intellec...

Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis (2018). News consumption among young people in Norway. The relevance of smartphones and social media. Youth and news in a digital media environment – Nordic-Baltic perspectives. 11. s. 115-125. Nordicom.
https://nordicom.gu.se/sv/system/tdf/kapitel-pdf/1...

Jacobsen, Eivind; Storm-Mathisen, Ardis; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (2018). Markedsføring - samfunnsvitenskapelige perspektiver. Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (Red.). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. 1. s. 11-22. Universitetsforlaget.

Storm-Mathisen, Ardis; Kjørstad, Ingrid (2018). Markedsføring og hverdagslivet - forbrukeres opplevelser og praksiser. Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (Red.). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. 8. s. 114-136. Universitetsforlaget.

Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (2018). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. ISBN: 978-82-15-02591-9. 217 s. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/mar...

Storm-Mathisen, Ardis (2018). Visual Methods in Ethnographic Fieldwork - On Learning from participants Through their Video-accounts. Forum for Development Studies . Vol. 45. www.mediafrica.no

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig