Ardis Storm-Mathisen

Ardis Storm-Mathisen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap, Sosiologi

Emner

Kjønn, Forbruk, Husholdningers atferd og familieøkonomi, Hverdagsliv, Nye medier, Klær, Identitet, Digitalisering, Familier, Barn og unge, Praksis, Nye teknologier, Digital hverdag, Digital forbrukerkompetanse, IKT og utvikling

Land

Botswana, Danmark, Island, Norge, Sverige

Vitenskapelige publikasjoner

Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis (2018). News consumption among young people in Norway. The relevance of smartphones and social media. Youth and news in a digital media environment – Nordic-Baltic perspectives. 11. s. 115-125. Nordicom.
https://nordicom.gu.se/sv/system/tdf/kapitel-pdf/1...

Jacobsen, Eivind; Storm-Mathisen, Ardis; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (2018). Markedsføring - samfunnsvitenskapelige perspektiver. Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (Red.). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. 1. s. 11-22. Universitetsforlaget.

Storm-Mathisen, Ardis; Kjørstad, Ingrid (2018). Markedsføring og hverdagslivet - forbrukeres opplevelser og praksiser. Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (Red.). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. 8. s. 114-136. Universitetsforlaget.

Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (2018). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. ISBN: 978-82-15-02591-9. 217 s. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/mar...

Storm-Mathisen, Ardis (2018). Visual Methods in Ethnographic Fieldwork - On Learning from participants Through their Video-accounts. Forum for Development Studies . Vol. 45. www.mediafrica.no

Storm-Mathisen, Ardis (2017). Gender Representations and Identity Constructions Among Youth in Botswana. Exploring the Influence of Media. Lemish, Dafna; Götz, Maya (Red.). Beyond the Stereotypes? Images of Boys and Girls, and their Consequences. Chapter 13. s. 173-181. Nordicom. https://nordicom.gu.se/sv/system/tdf/kapitel-pdf/1...

Storm-Mathisen, Ardis (2017). Grasping children’s media practices — theoretical and methodological challenges. Children, Adolescents, and Media: The future of research and action. 11. RoutledgeFalmer.
https://www.routledge.com/Children-Adolescents-and...

Heidenstrøm, Nina Vatvedt; Storm-Mathisen, Ardis (2017). Reconnection work. A network approach to households' dealing with ICT breakdowns. Akademisk Kvarter . Vol. 15.
http://www.akademiskkvarter.hum.aau.dk/AKsamlet/AK...

Storm-Mathisen, Ardis; Slettemeås, Dag (2016). Dematerialisering gjennom digitalisering og teknologisk konvergens?. Vittersø, Gunnar; Borch, Anita; Laitala, Kirsi Maria; Strandbakken, Pål (Red.). Forbruk og det grønne skiftet. 9. s. 159-184. Novus Forlag.
https://novus.mamutweb.com/Shop/Product/Vitters%C3...

Storm-Mathisen, Ardis (2016). Grasping children’s media practices — theoretical and methodological challenges. Journal of Children and Media . Vol. 10.
http://dx.doi.org/10.1080/17482798.2015.1121888

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig