English version
Ardis Storm-Mathisen

Ardis Storm-Mathisen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosiologi

Emner

Kjønn   IKT   Utdanning   Forbruk   Husholdningers atferd og familieøkonomi   Hverdagsliv   Nye medier   Klær   Identitet   Barnehage   Digitalisering   Familier   Barn og unge   Praksis   Nye teknologier   Digital hverdag   Digital sårbarhet   Digital forbrukskompetanse

Land

Botswana   Danmark   Island   Norge   Sverige

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis (2021). Digitalisert forbruk. Jensen, Thor Øivind; Jacobsen, Eivind; Knudsen, Morten W.; Schjelderup, Gerhard Emil (Red.). Forbrukersosiologi. Kap. 20. s. 447-474. Fagbokforlaget.
https://www.fagbokforlaget.no/Forbrukersosiologi/I...

Storm-Mathisen, Ardis (2020). New Ways of Making Ends Meet? On Batswana Women, Their Uses of the Mobile Phone – and Connections Through Education. Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis (Red.). Media Practices and Changing African Socialities - Non-Media-Centric Perspectives. 5. s. 148-170. Berghahn Books.

Storm-Mathisen, Ardis; Helle-Valle, Jo (2020). Botswana’s digital revolution: What’s in it?. Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis (Red.). Media Practices and Changing African Socialities - Non-Media-Centric Perspectives. 2. s. 60-90. Berghahn Books.

Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis (2020). Introduction: A Social Science Perspective on Media practices in Africa – Social Mechanisms, Dynamics and Processes. Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis (Red.). Media Practices and Changing African Socialities - Non-Media-Centric Perspectives. Introduction. s. 1-32. Berghahn Books.

Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis (2020). Media Practices and Changing African Socialities - Non-Media-Centric Perspectives. ISBN: 978-1-78920-661-6. 250 s. Berghahn Books.
https://www.berghahnbooks.com/title/Helle-ValleMed...

Rosenberg, Thea Grav; Storm-Mathisen, Ardis; Steinnes, Kamilla Knutsen; Mainsah, Henry (2019). Skreddersøm til barnets beste? Om personvern og markedsføring på norske barns sosiale medieprofiler. Barn . Vol. 37.
https://www.ntnu.no/ojs/index.php/BARN/issue/view/...

Storm-Mathisen, Ardis (2019). New media use among young Batswana - on concerns, consequences and the educational factor. Journal of African Media Studies . Vol. 11.
http://hdl.handle.net/10852/77812

Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis (2018). News consumption among young people in Norway. The relevance of smartphones and social media. Youth and news in a digital media environment – Nordic-Baltic perspectives. 11. s. 115-125. Nordicom.
https://nordicom.gu.se/sv/system/tdf/kapitel-pdf/1...

Jacobsen, Eivind; Storm-Mathisen, Ardis; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (2018). Markedsføring - samfunnsvitenskapelige perspektiver. Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (Red.). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. 1. s. 11-22. Universitetsforlaget.

Storm-Mathisen, Ardis; Kjørstad, Ingrid (2018). Markedsføring og hverdagslivet - forbrukeres opplevelser og praksiser. Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (Red.). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. 8. s. 114-136. Universitetsforlaget.

Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (2018). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. ISBN: 978-82-15-02591-9. 217 s. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/mar...

Storm-Mathisen, Ardis (2018). Visual Methods in Ethnographic Fieldwork - On Learning from participants Through their Video-accounts. Forum for Development Studies . Vol. 45. www.mediafrica.no

Storm-Mathisen, Ardis (2017). Gender Representations and Identity Constructions Among Youth in Botswana. Exploring the Influence of Media. Lemish, Dafna; Götz, Maya (Red.). Beyond the Stereotypes? Images of Boys and Girls, and their Consequences. Chapter 13. s. 173-181. Nordicom. https://nordicom.gu.se/sv/system/tdf/kapitel-pdf/1...

Storm-Mathisen, Ardis (2017). Grasping children’s media practices — theoretical and methodological challenges. Children, Adolescents, and Media: The future of research and action. 11. RoutledgeFalmer.
https://www.routledge.com/Children-Adolescents-and...

Heidenstrøm, Nina Vatvedt; Storm-Mathisen, Ardis (2017). Reconnection work. A network approach to households' dealing with ICT breakdowns. Akademisk Kvarter . Vol. 15.
http://www.akademiskkvarter.hum.aau.dk/AKsamlet/AK...

Storm-Mathisen, Ardis; Slettemeås, Dag (2016). Dematerialisering gjennom digitalisering og teknologisk konvergens?. Vittersø, Gunnar; Borch, Anita; Laitala, Kirsi Maria; Strandbakken, Pål (Red.). Forbruk og det grønne skiftet. 9. s. 159-184. Novus Forlag.
https://novus.mamutweb.com/Shop/Product/Vitters%C3...

Storm-Mathisen, Ardis (2016). Grasping children’s media practices — theoretical and methodological challenges. Journal of Children and Media . Vol. 10.
http://dx.doi.org/10.1080/17482798.2015.1121888

Storm-Mathisen, Ardis (2014). RFID in toll/ticketing – a user centric approach. Info . Vol. 16.
https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/#!/p...

Storm-Mathisen, Ardis; Helle-Valle, Jo (2014). IKT-bruk i skolen og familien - en praksisteoretisk studie av kjønn. Tidsskrift for kjønnsforskning . Vol. 38.
https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/#!/p...

Storm-Mathisen, Ardis (2013). Making sense of clothing, making sense of identity - A radical practice perspective on data form a study of Norwegian teens. Hansson, Lena; Holmberg, Ulrika; Brembeck, Helene (Red.). Making Sense of Consumption. Selections from the 2nd Nordic Conference on Consumer Research 2012. 3. s. 55-72. Centre for Consumer Science, School of Business, Economics and Law at University of Gothenburg.
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/34508

Storm-Mathisen, Ardis (2012). Samtaleintervjuet som diskurs : eksempler fra individuelle intervjuer og smågruppeintervjuer med unge tenåringer. Backe-Hansen, Elisabeth; Frønes, Ivar (Red.). Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning. Kapittel 4. s. 75-94. Gyldendal Akademisk.
https://www.bokkilden.no/samfunn-og-samfunnsvitens...

Storm-Mathisen, Ardis (2011). Klær og identitet - om balanseringen av "det ytre" og "indre" i unge tenåringers selvpresentasjoner. Roos, Gun; Rysst, Mari (Red.). Skjønnhet og helse : det ytre og indre. Kapittel 7. s. 55-63.
http://sifo.no/files/file77372_klaer-identitet_ard...

Storm-Mathisen, Ardis (2010). Identitets- og individualitetsforming sett fra et praksisperspektiv : kunnskapsforslag fra en undersøkelse om ungdom og klær. Sosiologisk Tidsskrift . Vol. 18.
https://www.idunn.no/st/2010/04/art01

Storm-Mathisen, Ardis; Brusdal, Ragnhild (2009). Fy skam deg! Betraktninger rundt kritikken av unge kvinners forbruk. Asdal, Kristin; Jacobsen, Eivind (Red.). Forbrukerens ansvar. 2. s. 53-82. Cappelen Damm Akademisk.
https://www.bokklubben.no/sosiologi/forbrukerens-a...

Helle-Valle, Jo Helge; Storm-Mathisen, Ardis (2008). Playing Computer Games in the Family Context. Human IT . Vol. 9.
http://etjanst.hb.se/bhs/ith//3-9/jhvasm.htm

Storm-Mathisen, Ardis; Helle-Valle, Jo Helge (2008). Media, Identity and Methodology. Reflections on Practice and Discourse. Rydin, Ingegerd; Sjöberg, Ulrika (Red.). Mediated crossroads. Identity, youth culture and ethnicity. Theoretical and methodological challenges. 3. s. 55-73. Nordicom.
https://nordicom.gu.se/sv/system/tdf/publikationer...

Storm-Mathisen, Ardis (2006). Versjoner av kjøpepress Retoriske mønstre i hvordan avistekster og unge tenåringer beskriver "kjøpepress". Barn .
https://www.ntnu.no/documents/1272099285/127249008...

Storm-Mathisen, Ardis; Klepp, Ingun Grimstad (2006). Young Fashion and Adult Style How Teenage Girls and Grown Women Acccount for the Impact of Style and Fashion on Their Personal Clothing Practices. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology . Vol. 36.

Klepp, Ingun Grimstad; Storm-Mathisen, Ardis (2005). Reading Fashion as Age. Teenage Girls and Grown Womens Accounts of Clothing as Body and Social Status. Fashion Theory . Vol. 9.
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.2752/136270...

Amilien, Virginie E J; Storm-Mathisen, Ardis; Bugge, Annechen Bahr (2003). De kjøper, altså er de? Et innlegg i debatten om forbrukersamfunnet. Tidsskrift for kulturforskning . Vol. 2.
http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/419

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig