Jo Helle-Valle

Jo Helle-Valle

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Globalisering, Kvantitative forskningsmetoder, Etnisitet, Nasjonalisme, Kvalitative metoder, Nye medier, Kjønn og kjønnsforskning, Utviklingsstudier, Medier i det sørlige Afrika, Kjønn og IKT, Bildeteori, Ontologi, Afrikansk politikk, Kjønn og seksualitet, Etnografisk feltarbeid, Afrikansk økonomi

Regioner

Øst-Afrika, Sørlige Afrika, Norden

Land

Botswana, Norge, Uganda, Sør-Afrika

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Helle-Valle, Jo; Mjaaland, Mari (2018). Reklame i nettaviser – et leserperspektiv. Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (Red.). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. Kapittel 11. s. 170-184. Universitetsforlaget.

Jacobsen, Eivind; Storm-Mathisen, Ardis; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (2018). Markedsføring - samfunnsvitenskapelige perspektiver. Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (Red.). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. 1. s. 11-22. Universitetsforlaget.

Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (2018). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. ISBN: 978-82-15-02591-9. 217 s. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/mar...

Helle-Valle, Jo; Borchgrevink, Axel (2018). Household histories and methodological triangulation. Forum for Development Studies . Vol. 45.

Helle-Valle, Jo (2017). Media culture in Africa? A practice-ethnographic approach. Willems, Wendy; Mano, Winston (Red.). Everyday Media Culture in Africa. Kapittel 2. Routledge.

Helle-Valle, Jo (2015). Medieantropologi. Norsk Antropologisk Tidsskrift . Vol. 26.

Storm-Mathisen, Ardis; Helle-Valle, Jo (2014). IKT-bruk i skolen og familien - en praksisteoretisk studie av kjønn. Tidsskrift for kjønnsforskning . Vol. 38.
https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/#!/p...

Helle-Valle, Jo (2012). Gendering ICT in Everyday Life. A comparative study of practices in family and extra-family contexts. Nordicom Information . Vol. 34.

Helle-Valle, Jo (2010). Language-games, in/dividuals and media uses: what a practice perspective should imply for media studies. Bräuchler, Birgit; Postill, John (Red.). Theorising media and practice. Kapittel 9. s. 191-212. Berghahn Books.

Helle-Valle, Jo Helge (2009). "Si aldri nei til å gå ut med venner fordi du spiller på WoW" : om nettspill, disiplinering og kommunikative kontekster. Asdal, Kristin; Jacobsen, Eivind (Red.). Forbrukerens ansvar. 6. s. 171-198. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig