English version
Jo Helle-Valle

Jo Helle-Valle

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Globalisering   Kvantitative forskningsmetoder   Etnisitet   Nasjonalisme   Kvalitative metoder   Nye medier   Kjønn og kjønnsforskning   Utviklingsstudier   Medier i det sørlige Afrika   Kjønn og IKT   Bildeteori   Ontologi   Afrikansk politikk   Kjønn og seksualitet   Etnografisk feltarbeid   Afrikansk økonomi

Regioner

Øst-Afrika   Sørlige Afrika   Norden

Land

Botswana   Norge   Uganda   Sør-Afrika

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Storm-Mathisen, Ardis; Helle-Valle, Jo (2020). Botswana’s digital revolution: What’s in it?. Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis (Red.). Media Practices and Changing African Socialities - Non-Media-Centric Perspectives. 2. s. 60-90. Berghahn Books.

Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis (2020). Introduction: A Social Science Perspective on Media practices in Africa – Social Mechanisms, Dynamics and Processes. Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis (Red.). Media Practices and Changing African Socialities - Non-Media-Centric Perspectives. Introduction. s. 1-32. Berghahn Books.

Helle-Valle, Jo (2020). From No Media to All Media: Domesticating New Media in a Kalahari Village. Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis (Red.). Media Practices and Changing African Socialities - Non-Media-Centric Perspectives. 7. Berghahn Books.

Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis (2020). Media Practices and Changing African Socialities - Non-Media-Centric Perspectives. ISBN: 978-1-78920-661-6. 250 s. Berghahn Books.
https://www.berghahnbooks.com/title/Helle-ValleMed...

Helle-Valle, Jo (2019). Advocating causal analyses of media and social change by way of social mechanisms. Journal of African Media Studies . Vol. 11.

Helle-Valle, Jo; Mjaaland, Mari (2018). Reklame i nettaviser – et leserperspektiv. Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (Red.). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. Kapittel 11. s. 170-184. Universitetsforlaget.

Jacobsen, Eivind; Storm-Mathisen, Ardis; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (2018). Markedsføring - samfunnsvitenskapelige perspektiver. Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (Red.). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. 1. s. 11-22. Universitetsforlaget.

Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (2018). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. ISBN: 978-82-15-02591-9. 217 s. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/mar...

Helle-Valle, Jo; Borchgrevink, Axel (2018). Household histories and methodological triangulation. Forum for Development Studies . Vol. 45.

Helle-Valle, Jo (2017). Media culture in Africa? A practice-ethnographic approach. Willems, Wendy; Mano, Winston (Red.). Everyday Media Culture in Africa. Kapittel 2. Routledge.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig