English version
Bård Ketil Engen

Bård Ketil Engen

Kort om

Bård Ketil Engen er sosiolog (mag. art og dr. polit fra Universitetet i Oslo). Han har i mange år drevet forskning innenfor feltet læring og undervisning i teknologirike omgivelser. I den senere tid har han hatt et spesielt fokus på håndholdte medier i læring, samt komparative og internasjonale perspektiver på digitale kompetanser i skole, høyere utdanning og arbeidsliv.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi   Pedagogiske fag   Sosiologi

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Digital kompetanse i lærerutdanning (DiCTE)

    Målet med prosjektet er å utvikle digital kompetanse i lærerutdanning gjennom litteraturstudier og innsikt i lærerstudenters digitale kompetanse når de starter og mot slutten av utdanningen.

Vitenskapelige publikasjoner

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (2021). Digital dømmekraft. ISBN: 9788205554467. Gyldendal Akademisk.

Engen, Bård Ketil (2020). Å dekode digitalisering Om de sosiale og kulturelle aspektene ved teknologi i utdanning. Engen, Bård Ketil (Red.). Digitalisering, kompetanse og læring. Kapittel 4. Gyldendal Akademisk.

Engen, Bård Ketil (2020). Innledning: Om forholdet mellom utdanning, digitalisering og sosial forandring. Engen, Bård Ketil (Red.). Digitalisering, kompetanse og læring. Kapittel 1. Gyldendal Akademisk.

Engen, Bård Ketil (2020). Digitalisering, kompetanse og læring. ISBN: 978-82-05-53831-3. 141 s. Gyldendal Akademisk.

Engen, Bård Ketil (2019). Understanding social and cultural aspects of teachers’ digital competencies. Comunicar . Vol. XXVII.
https://www.revistacomunicar.com/index.php?conteni...

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (2018). Wearable Technologies in the K-12 Classroom — Cross-disciplinary Possibilities and Privacy Pitfalls. The Journal of Interactive Learning Research . Vol. 29.
https://www.learntechlib.org/primary/p/184757/

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (2018). ‘It’s a Fairy Tale’ Using Tablets for Creating Composite Texts. The Journal of Interactive Learning Research . Vol. 29.
http://www.learntechlib.org/p/184756/

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (2017). Teaching and Learning with Wearable Technologies. Dron, Jon; Mishra, Sanjaya (Red.). Proceedings of E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education. -. s. 1057-1067. Association for the Advancement of Computing in Education.
https://www.learntechlib.org/d/181429/

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (2017). Collaborative Writing through iPad Sharing. Dron, Jon; Mishra, Sanjaya (Red.). Proceedings of E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education. -. s. 1691-1705. Association for the Advancement of Computing in Education.
https://www.learntechlib.org/d/181416/

Engen, Bård Ketil (2017). Hvordan kan Aftenposten vite hvem jeg er venner med på Facebook? Risiko og personvern i digitale medier. Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (Red.). Digital Dømmekraft. Kapittel 6. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig