English version
Bård Ketil Engen

Bård Ketil Engen

Kort om

Bård Ketil Engen er sosiolog (mag. art og dr. polit fra Universitetet i Oslo). Hans forskningsinteresser omfatter rammeverk for bruk av digitale teknologier i undervisning og læring i grunnskolen og lærerutdanningen, og mange av forskningsprosjektene han har engasjert seg de siste 25 årene har utforsket disse aspektene. Han har deltatt i ulike forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til digital kompetanse, både finansiert internt og eksternt. Hans siste engasjement var i Erasmus+ DiCTE-prosjektet, som hadde som mål å styrke lærerer studenteres digitale kompetanse i fire europeiske land. Han har publisert bøker og en rekke bokkapitler, rapporter samt konferansebidrag og artikler innen teknologistøttet læring. Hans undervisnings- og veiledningsoppgaver er relatert til aspekter rundt digitale kompetansee på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, videreutdanning, samt praksis. Hans forskningsinteresser knytter seg til flere områder: av teknologistøttet læring, for eksempel: Digital dømmekraft, digitalt medborgerskap, utdanningspolitikk og digitale kompetanser.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi   Pedagogiske fag   Sosiologi

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Digital kompetanse i lærerutdanning (DiCTE)

    Målet med prosjektet er å utvikle digital kompetanse i lærerutdanning gjennom litteraturstudier og innsikt i lærerstudenters digitale kompetanse når de starter og mot slutten av utdanningen.

Vitenskapelige publikasjoner

Camilleri, Patrick; Engen, Bård Ketil; Hatlevik, Ove Edvard; Colomer Rubio, Juan Carlos; Gassó, Héctor Hernández (2021). Student teachers and their attitudes towards ICT Lesson learned from three different countries. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) .
http://hdl.handle.net/10852/89797

McDonagh, Adrian; Camilleri, Patrick; Engen, Bård Ketil; McGarr, Oliver (2021). Introducing the PEAT model to frame professional digital competence in teacher education. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) .

McGarr, Oliver.; Engen, Bård Ketil (2021). By-passing teachers in the marketing of digital technologies: the synergy of educational technology discourse and new public management practices. Learning, Media & Technology .

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (2021). Digital dømmekraft. ISBN: 9788205554467. Gyldendal Akademisk.

Engen, Bård Ketil (2020). Å dekode digitalisering Om de sosiale og kulturelle aspektene ved teknologi i utdanning. Engen, Bård Ketil (Red.). Digitalisering, kompetanse og læring. Kapittel 4. Gyldendal Akademisk.

Engen, Bård Ketil (2020). Innledning: Om forholdet mellom utdanning, digitalisering og sosial forandring. Engen, Bård Ketil (Red.). Digitalisering, kompetanse og læring. Kapittel 1. Gyldendal Akademisk.

Engen, Bård Ketil (2020). Digitalisering, kompetanse og læring. ISBN: 978-82-05-53831-3. 141 s. Gyldendal Akademisk.

Engen, Bård Ketil (2019). Understanding social and cultural aspects of teachers’ digital competencies. Comunicar . Vol. XXVII.
https://www.revistacomunicar.com/index.php?conteni...

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (2018). Wearable Technologies in the K-12 Classroom — Cross-disciplinary Possibilities and Privacy Pitfalls. The Journal of Interactive Learning Research . Vol. 29.
https://www.learntechlib.org/primary/p/184757/

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (2018). ‘It’s a Fairy Tale’ Using Tablets for Creating Composite Texts. The Journal of Interactive Learning Research . Vol. 29.
http://www.learntechlib.org/p/184756/

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig