English version

Digitale læringsarenaer

Forskergruppen fokuserer på forskning om digital kompetanse og digitalisering i utdanningspolitikk, pedagogikk, didaktikk og skole, på alle nivåer og i alle fag.

Forskergruppen fokuserer på forskning om digital kompetanse og digitalisering i utdanningspolitikk, pedagogikk, didaktikk og skole, på alle nivåer og i alle fag.  

Digitale læringsarenaer anlegger et bredt perspektiv på bruk og forståelse av digitalisering i utdanning. Det omfatter bruk av digitale verktøy i undervisning og læring, strategier for digitalisering og digitale utfordringer internasjonalt. Konkretisert omfatter dette alt fra bruk av datamaskiner i klasserommet til digitale verktøy i fritid og hverdagsliv. Utviklingen går raskt, og det er til enhver tid vanskelig å si hva som er aktuelle og relevante teknologier i nær framtid. Det er derfor viktig å legge til grunn en bred tilnærming, med hensyn fokus og analytiske redskaper for slik forskning.  

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningsgruppen

  Forskning på feltet digitale læringsarenaer kan forstås på flere måter, enten som et tverrfaglig/flerfaglig felt, som anvendelse av redskaper eller som et komplekst samspill med teknologi. Uavhengig av hvilken forståelse man legger til grunn, må forskning innen feltet forholde seg til de teknologiske artefakter som bringes inn i praksisfeltet, så vel som til endrede arbeids- og kommunikasjonsmåter.  

  Hovedområder for forskningen i denne gruppen er:  

  • Digital kompetanse i grunnskolen (1-13-skolen).
  • Digital kompetanse i barnehagen .
  • Digital kompetanse i lærerutdanninger.
  • Digitalisering i høyere utdanning generelt (e-læring) .

  Forskningstemaer :

  • Profesjonsfaglig digital kompetanse
  • Digital dømmekraft  
  • Samarbeidslæring  
  • Nettbasert læring 
  • Digitale læringsressurser
  • Mobile teknologier i læring
  • Augmented reality
  • Sosiale medier
  • Programmering i skolen 
  • Spill og læring 
  • IKT i barnehagen
  • ICT for development

  Metodisk anvender vi både kvalitative og kvantitative tilnærminger. Arbeidsmåtene er ofte utforskende eller eksperimenterende. 

 • Forskningsprosjekter

  Pågående prosjekter: 

  • MASCOT: Mathematics, Science and Computational Thinking 
  • TRELIS: Forskningsbasert lærerutdanning I naturfag
  • TEQ21: Teacher Qualification for the 21st Century – teachers' professional competence
  • ProSkap: PROgrammering og SKAPerverksted i skolen
  • DigiGen - Hvordan påvirker digitaliseringen barn og unges liv

   

  Avsluttede prosjekter:

  • Minecraft in Teacher Education: Developing 21st Century Skills in Social Studies
  • DICTE: Developing ICT in Teacher Education
  • QUANTICT: Quality and Access in Nepalees Teacher education with the use of ICT
  • Master in Vocational Pedagogy​
 • Samarbeidspartnere

  • Universitetet i Oslo.
  • København Professionshøjskole.
  • VIA University College, Århus.
  • University of Valencia.
  • University of Malta.
  • University of Limerick. 
  • Kyambogo University. 
  • Kathmandu University. 
  • Tribuhuvan University.