English version

– Vi vet for lite om barn og unges digitale hverdagsliv

Portrett Halla B. Holmarsdottir

Prodekan Halla B. Holmarsdottir ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, er prosjektleder for det nyoppstartede forskningsprosjektet DigiGen. Forskerne skal undersøke hvordan digitalisering og teknologiutvikling påvirker barn og unges hverdagsliv. 

Hva gjør DigiGen til et viktig forskningsprosjekt?

Vi har allerede en del forskning på digitalisering i skolen og om risikoadferd for barn og unge på nett. Samtidig vet vi faktisk svært lite om barn og unges digitale hverdagsliv og hvordan teknologi er med på å forme deres liv i stort.  

DigiGen ønsker å forstå hvordan teknologi påvirker barn og unge hjemme, på skolen, på fritiden og hvordan den påvirker deres digitale medborgerskap. Det er behov for å forstå disse ulike arenaene i barns liv og hvor grensene mellom de går. Teknologien gjør at det ikke lenger er like tydelige. For å illustrere med et eksempel: Teknologi bidrar til læring ikke bare på skolen, men også på fritiden og i hjemmet.  

Hva vet dere om dette i dag? Hvordan påvirker teknologi barn og unges liv?

Det er en tendens til å anta at barn født i den digitale tidsalderen, der bruken av teknologi gjennomsyrer hjemmene, lekerommene og skolene, automatisk har digitale ferdigheter og kunnskap. Bruk av digitale teknologier og internett utvides til stadig yngre barn som er i en kritisk fase av tidlig utvikling. Det er derfor et økende behov for empirisk forskning for å forstå barns bruk og opplevelse av disse nye teknologiene i hverdagen.

Det vi sitter på av kunnskap om atferd på nettet er ofte bruk og opplevelser av digital teknologi fra eldre generasjoner. Eller så forskning basert på foreldre eller læreres gjengivelse og oppfatning av barn og unges atferd på nett. Det betyr at vi har begrenset empirisk kunnskap om de faktiske opplevelsene til barn og unge. 

Det mest relevante og vedvarende funnet de siste tiårene om integrering av digital kompetanse og bruk av digitale læremidler i utdanning, er at det er mer utfordrende enn forventet. Å forberede unge mennesker på et liv i det digitale samfunnet er sammensatt. Det krever stor innsats fra både foreldre, lærere og andre viktige aktører i barn og unges liv. 

Tidligere forskning på feltet har fokusert på ulikhet i tilgang på digital infrastruktur, elevers faglige prestasjoner, samt risiko og sikkerhet. DigiGen har et annet fokus og ønsker å se utover dette.

Fakta om DigiGen

Prosjektet undersøker hvordan digitalisering og teknologiutvikling påvirker barn og unges liv.

"Den digitale generasjonen" er den generasjonen av unge som aldri har opplevd en verden uten internett, smarttelefoner og sosiale medier. Det er dette prosjektets navn DigiGen henspiller på.

Over en periode på tre år skal vi sammen med forskere fra hele Europa undersøke hvordan pågående digitalisering og teknologiutvikling påvirker barn og unges liv. Vi skal utvikle kunnskap om hvordan og på hvilke måter unges hverdagsliv kan påvirkes positivt av ny teknologi, men også se på mulige utfordringer denne teknologien gir i utdanning, familieliv, vennerelasjoner, fritid og sosial deltagelse.

Hva er du aller mest stolt av å ha gjort som forsker? 

Prosjekt jeg har hatt med Sudan og Sør-Afrika om kjønn og utdanning er det jeg er mest stolt av. Prosjektet fokuserte på kapasitetsbygging for forskere særlig i Sudan. Det var avgjørende for dem å lære seg å publisere forskning på engelsk og det fikk vi fikk til. Som forsker oppleves det viktig å samarbeide og støtte andre.

Din største aha-opplevelse som forsker til nå? 

Selv om prosjektet med Sør-Afrika og Sudan hadde fokus på å bygge opp forskningskapasitet i de to landene, så lært jeg som forsker veldig mye dette samarbeidet. For eksempel lærte jeg at partnere ved Ahfad university i Sudan sender ut egne studenter for å jobbe sammen med ulike befolkningsgrupper over hele Sudan. Vi i Norge kan bli flinkere til å involvere studentene i lokalsamfunn og i praksisfeltet.

Hvordan ser en skikkelig god forskerarbeidsdag ut? 

Jeg stortrives når jeg kan sitte og jobbe med en tekst, data eller analyse sammenhengende i flere timer. Da kan jeg både glemme å spise eller se på klokka. Jeg jobber best når jeg kan dra et sted og jobbe intensivt i par uker uten andre forpliktelser, møter eller noe som kan ta oppmerksomheten vekk fra arbeidet. 

Hvem skulle du aller helst tatt en kaffe og en fagprat med? 

Jeg vil svare Hannah Arendt. Hennes arbeid favner et bredt spekter av temaer. Selv om hun er mest kjent for de arbeidene som omhandler maktens og ondskapens natur, så forsket hun også på politikk, direkte demokrati, myndigheter og totalitarisme. Gjennomgående for arbeidet hennes var et fokus på sosial rettferdighet.

Hvis du ikke hadde blitt forsker, hva ville du vært da? 

Astrofysiker. En god kollega jobber som astrofysiker og jeg synes det å studere de fysiske egenskapene til astronomiske objekter slik som stjerner og galakser og hvordan disse påvirker hverandre virker utrolig spennende. 

Hva er ditt skjulte talent? 

Svømming. Jeg svømmer flere tusen meter hver uke og i ungdomsalder så var jeg nr. 4 i California State Championship 500m. crawl.

Relatert forskning

Illustrasjonsbilde av gutter med hver sin laptop ved pulter i klasserom.
Blir det meir læring av Minecraft i skulen?

Bruken av Minecraft grip om seg i skulen, men det gir ikkje nødvendigvis meir læring.

Lærer i klasserom med mang elever som rekker opp hånda
Dette må fremtidens lærere kunne

Godt faglig innhold på lærerutdanningen er ikke nok for å utdanne profesjonelle lærere.

To mørhårede 16-årige jenter ser sammen på mobiltelefon og smiler.
Media oppmuntrer til digital generasjonskonflikt

Media tegner et ganske skremmende bilde av barn og unges hverdagsliv på nett. Sånt kan det bli generasjonskonflikt av, mener forskere fra NOVA ved OsloMet.