English version

DigiGen - Hvordan påvirker digitaliseringen barn og unges liv

Prosjektet undersøker hvordan digitalisering og teknologiutvikling påvirker barn og unges liv.

Om prosjektet

"Den digitale generasjonen" er den generasjonen av unge som aldri har opplevd en verden uten internett, smarttelefoner og sosiale medier. Det er dette prosjektets navn DigiGen henspiller på. 

Prosjektet varte i tre år. Forskere fra hele Europa undersøkte hvordan pågående digitalisering og teknologiutvikling påvirker barn og unges liv. Det utviklet kunnskap om hvordan og på hvilke måter unges hverdagsliv kan påvirkes positivt av ny teknologi, men så også på mulige utfordringer denne teknologien gir i utdanning, familieliv, vennerelasjoner, fritid og sosial deltagelse.

Vår tilnærming er tverrfaglig, og i prosessen har vi utviklet og testet nye og innovative metoder for datainnsamling og analyse, blant annet ved å involvere barn og unge som medforskere.

De overordnede prosjektmålene vil bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål innen områdene god helse, god utdanning, likestilling mellom kjønnene, anstendig arbeid og økonomisk vekst, mindre ulikhet, og bærekraftige byer og samfunn.

Prosjektet ledes av professor Halla Bjørk Holmarsdottir ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, og forskere fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA deltar. Konsortiet består av forskningsinstitusjoner i sju europeiske land, samt et europeisk nettverk av sosialpolitiske sivilsamfunnsorganisasjoner som representerer interessene til familier.

Snakk!

På bakgrunn av data fra DigiGen, har Tenk, som er skoleavdelingen til Faktisk.no, utviklet Snakk!  

Snakk! tilbyr kunnskap om barn og unges digitale liv og gir verktøy som legger til rette for refleksjon og samtale rundt dette.

Snakk! består av tre ulike informasjonsvideoer, tilhørende samtalekort og et brettspill under utvikling.

Innholdet retter seg hovedsakelig mot barn og unge mellom 10 og 14 år, men kan også passe til både eldre og yngre aldersgrupper.

Les mer og sjekk ut Snakk! (tenk.faktisk.no)

Åpent tilgjengelig bokutgivelse

Les boka Understanding The Everyday Digital Lives of Children and Young People (springer.com).

Mer om DigiGen

 

 • Deltakende institusjoner

  • OsloMet – storbyuniversitetet
  • Panteion University of Social and Political Sciences (UPSPS), Hellas
  • University of Leicester (UOL), Storbritannia
  • Austrian Institute of Family Studies, University of Vienna (AIF), Østerrike
  • Universitat de Girona (UdG), Spania
  • Paderborn University (UPB), Tyskland
  • University Babes-Bolyai (UBB), Romania
  • Tallinn University (TLU), Estland
  • Confederation of Family Organisations in the European Union (COFACE)
 • Deltakere ved OsloMet

  Laster inn ...
Foreldre må snakke mer om det positive ved skjermbruk

– Når barn og voksne snakker sammen om skjermbruk og spilling handler det ofte om regler om når, og hvor lenge, de kan være på skjerm. Ikke om hva de gjør.

To mørhårede 16-årige jenter ser sammen på mobiltelefon og smiler.
Media oppmuntrer til digital generasjonskonflikt

Media tegner et ganske skremmende bilde av barn og unges hverdagsliv på nett. Sånt kan det bli generasjonskonflikt av, mener forskere fra NOVA ved OsloMet.

Portrett Halla B. Holmarsdottir
– Vi vet for lite om barn og unges digitale hverdagsliv

Halla B. Holmarsdottir skal undersøke hvordan teknologi påvirker barn og unges liv.