English version

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU)

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) utdanner dyktige lærere til norsk skole, og har i tillegg til bachelor- og masterstudier en betydelig portefølje av etter- og videreutdanninger. Vi har sterke fag- og forskningsmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse.

Instituttet i tall

Studenter
3300

Tallet er omtrentlig.

Ansatte (årsverk)
190

Tallet er omtrentlig.

Studietilbud
55

Tallet er omtrentlig.

Forskningsgrupper
11

Organisasjon

 • Instituttledelse

   Laster inn ...

   Vibeke Bjarnø er instituttleder for institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU). Hun har et overordnet ansvar for all virksomhet ved instituttet, deriblant strategier, handlingsplaner og rapportering. Videre budsjett og økonomistyring, kvalitetssikringssystemet, instituttråd, MBU-møter, møter med studentråd, personal- og seksjonsledermøter. I tillegg fordeling av studieplasser og opptakstall ved instituttet, kontorer og arbeidsplaner.

    Laster inn ...

    Anne Bergljot Svenkerud er studieleder for studielederområde 1: pedagogikk. Hun har ansvar for de tre første semestrene av femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 og Kompletterende lærerutdanning. Hun har også overordnet ansvar for HMS ved instituttet og leder fakultetets utvalg for studentsaker.

     Laster inn ...

     Annette Haslund er studieleder for studielederområde 2: matematikk. Hun har ansvar for de tre første semestrene av femårig grunnskolelærerutdanning trinn 5–10, og ansvar for oppdragsvirksomhet (Tilskuddsordningene, deriblant DeKomp). Hun har også et overordna ansvar for begynneropplæring ved instituttet. 

      Laster inn ...

      Janne Herseth er studieleder for studielederområde 3: norsk. Hun har ansvar for det fjerde og femte studieåret i grunnskolelærerutdanningene for trinn 1-7 og 5-10 og master i skolerettet utdanningsvitenskap. Videre har hun et overordnet ansvar for instituttets lederutdanninger og universitetsskoler. Herseth bistår også instituttleder med ordinær drift samt utviklingsarbeider ved instituttet. 

       Laster inn ...

       Mali Norvalls er studieleder for studielederområde 4: engelsk, musikk, mat og helse og kunst og håndverk. Hun har ansvar for fjerde til sjette semester på femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 og videreutdanning i pedagogisk veiledning. I tillegg et overordna ansvar for praksis ved instituttet, inkludert praksis i utlandet.

        Laster inn ...

        Gørill Warvik Vedeler er studieleder for studielederområde 5: digital kompetanse. Hun har et overordnet ansvar for FoU, opprykksarbeid, forskningsgrupper og stipendiater ved instituttet, samt søknadsarbeid. Videre master i digital læringsdesign og videreutdanning i digital kompetanse. 

         Laster inn ...

         Ranveig Heide Jørgensen er studieleder for studielederområde 7: RLE, samfunnsfag og naturfag. Hun har ansvaret for fjerde til sjette semester på femårig grunnskolelærerutdanning trinn 5–10, kvalitetssikring av utdanningene og internasjonalisering ved instituttet. Dette inkluderer videreutdanning i tysk, fransk og spansk.

          Laster inn ...

          Ida Edel Rognerud er studieleder for studielederområde 6 fra 1.1.2023 (frem til da kan instituttleder Vibeke Bjarnø kontaktes): kroppsøving. Hun har ansvaret for den femårige lærerutdanningen i praktisk estetiske fag trinn 1-13; kroppsøving og idrettsfag og den utfasende treårige faglærerutdanningen. I tillegg et ansvar for oppdragsvirksomhet (Kompetanse for kvalitet og lærerspesialist). Hun bistår også i arbeid med tilskuddsordningen og instituttets søknads- og anbudsarbeid.  

          Instituttlederstøtte

          Vikar som instituttlederstøtte

           Laster inn ...

           Prosjektstøtte femårig grunnskolelærerutdanning

            Laster inn ...
           • Seksjonsledere

            Digital kompetanse

             Laster inn ...

             Engelsk

              Laster inn ...

              RLE

               Laster inn ...

               Kroppsøving

                Laster inn ...

                Kunst og håndverk

                 Laster inn ...

                 Matematikk

                  Laster inn ...

                  Mat og helse

                   Laster inn ...

                   Musikk

                    Laster inn ...

                    Norsk

                     Laster inn ...

                     Naturfag

                      Laster inn ...

                      Pedagogikk

                       Laster inn ...

                       Samfunnsfag

                        Laster inn ...
                       • Instituttråd

                       • Kvalitetssikring

                       Samarbeid