English version

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) utdanner dyktige lærere til norsk skole, og har i tillegg til bachelor- og masterstudier en betydelig portefølje av etter- og videreutdanninger. Vi har sterke fag- og forskningsmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse.

Instituttet i tall

Studenter

3000

Tallet er omtrentlig.

Ansatte

160

Tallet er omtrentlig.

Studietilbud

48

Forskergrupper

11

Organisasjon

 • Instituttledelse

   Laster inn ...
    Laster inn ...

    Janne Herseth er studieleder for studielederområde 1: pedagogikk. Hun har ansvar for universitetsskoler, rektorutdanningen, masterstudiene, tegnspråkløftet, pedagogisk veiledning, og syklus 2 av femårig grunnskolelærerutdanning. Hun har også overordnet ansvar for praksis ved instituttet. 

     Laster inn ...

     Marianne Dæhlen er studieleder for studielederområde 2: matematikk og kunst og håndverk. Hun har ansvar for de tre første semestrene av femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, delansvar for internasjonalisering og delansvar for oppdragsvirksomhet (Kompetanse for kvalitet og Lærerspesialistutdanning). Hun har også overordnet ansvar for programrapporter ved instituttet.

      Laster inn ...

      Solfrid Tandberg Øhrn er studieleder for studielederområde 3: mat og helse og norsk. Hun har ansvar for de tre første semestrene av femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, Lærerutdanning for tospråklige lærere og Kompletterende lærerutdanning. Hun har også overordnet ansvar for HMS ved instituttet.

       Laster inn ...

       Nanna Paaske er studieleder for studielederområde 4: engelsk og musikk. Hun har ansvar for fjerde til sjette semester på femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, delansvar for internasjonalisering (blant annet utdanningene i spansk, fransk og tysk) og delansvar for oppdragsvirksomhet (DeKomp - desentralisert etterutdanning).

        Laster inn ...

        Dragana Surkalovic er studieleder for studielederområde 5: digital kompetanse, RLE og samfunnsfag. Hun har ansvar for fjerde til sjette semester på femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, og studentenes FoU-oppgave. 

         Laster inn ...

         Ingeborg Krange er studieleder for studielederområde 6: kroppsøving og naturfag. Hun har ansvar for fjerde studieår på de fireårige grunnskolelærerutdanningene, faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, og videreutdanningsenheter i grunnleggende lese-, skrive og matematikkopplæring (GLSM), kroppsøving og digital kompetanse. Hun har også ansvar for kompetanse og opprykk, ansettelse av stipendiater, delansvar for syklus 2 av femårig grunnskolelærerutdanning, og overordnet ansvar for forskning og utvikling (FoU) ved instituttet. 

         Instituttlederstøtte

          Laster inn ...

          Prosjektstøtte femårig grunnskolelærerutdanning

           Laster inn ...
          • Seksjonsledere

           Digital kompetanse

            Laster inn ...

            Engelsk

             Laster inn ...

             RLE

              Laster inn ...

              Kroppsøving

               Laster inn ...

               Kunst og håndverk

                Laster inn ...

                Matematikk

                 Laster inn ...

                 Mat og helse

                  Laster inn ...

                  Musikk

                   Laster inn ...

                   Norsk

                    Laster inn ...

                    Naturfag

                     Laster inn ...

                     Pedagogikk

                      Laster inn ...

                      Samfunnsfag

                       Laster inn ...
                      • Instituttråd

                      • Kvalitetssikring

                      Samarbeid