English version

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU)

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) utdanner dyktige lærere til norsk skole, og har i tillegg til bachelor- og masterstudier en betydelig portefølje av etter- og videreutdanninger. Vi har sterke fag- og forskningsmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse.

Instituttet i tall

Studenter
3300

Tallet er omtrentlig.

Ansatte (årsverk)
190

Tallet er omtrentlig.

Studietilbud
55

Tallet er omtrentlig.

Forskningsgrupper
11

Organisasjon

 • Instituttledelse

   Laster inn ...
    Laster inn ...

    Anne Bergljot Svenkerud er studieleder for studielederområde 1: pedagogikk. Hun har ansvar for de tre første semestrene av femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 og Kompletterende lærerutdanning. Hun har også overordnet ansvar for HMS ved instituttet og leder fakultetets utvalg for studentsaker.

     Laster inn ...

     Annette Haslund er studieleder for studielederområde 2: matematikk. Hun har ansvar for de tre første semestrene av femårig grunnskolelærerutdanning trinn 5–10, og ansvar for oppdragsvirksomhet (Kompetanse for kvalitet, lærerspesialist og DeKomp).  

      Laster inn ...

      Janne Herseth er studieleder for studielederområde 3: norsk. Hun har ansvar for det femte året i grunnskolelærerutdanningene for trinn 1-7 og 5-10 og master i skolerettet utdanningsvitenskap. Videre har hun et overordnet ansvar for instituttets lederutdanninger og pedagogisk veiledning. Herseth har også et delansvar for instituttets praksisopplæring (syklus 2) og universitetsskoler. 

       Laster inn ...

       Mali Norvalls er studieleder for studielederområde 4: engelsk, musikk, mat og helse og kunst og håndverk. Hun har ansvar for fjerde til sjette semester på femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, delansvar for instituttets praksisopplæring (syklus 1), og delansvar for oppdragsvirksomhet (Kompetanseløftet og DeKomp).

        Laster inn ...

        Gørill Warvik Vedeler er studieleder for studielederområde 5: Digital kompetanse. Hun har ansvar for det fjerde året i de femårige grunnskolelærerutdanningene trinn 1-7 og 5-10, et overordnet ansvar for stipendiater ved instituttet, master i digital læringsdesign, videreutdanning i digital kompetanse, og et delansvar for FoU.

         Laster inn ...

         Anders Davidsen er studieleder for studielederområde 7: RLE, samfunnsfag og naturfag. Han har ansvaret for fjerde til sjette semester på femårig grunnskolelærerutdanning trinn 5–10, for jødiske brobyggere, Det mangfoldige klasserommet (DMK) og internasjonalisering ved instituttet.

         Instituttlederstøtte

          Laster inn ...

          Prosjektstøtte femårig grunnskolelærerutdanning

           Laster inn ...
          • Seksjonsledere

           Digital kompetanse

            Laster inn ...

            Engelsk

             Laster inn ...

             RLE

              Laster inn ...

              Kroppsøving

               Laster inn ...

               Kunst og håndverk

                Laster inn ...

                Matematikk

                 Laster inn ...

                 Mat og helse

                  Laster inn ...

                  Musikk

                   Laster inn ...

                   Norsk

                    Laster inn ...

                    Naturfag

                     Laster inn ...

                     Pedagogikk

                      Laster inn ...

                      Samfunnsfag

                       Laster inn ...
                      • Instituttråd

                      • Kvalitetssikring

                      Samarbeid