English version

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) utdanner dyktige lærere til norsk skole, og har i tillegg til bachelor- og masterstudier en betydelig portefølje av etter- og videreutdanninger. Vi har sterke fag- og forskningsmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse.

Instituttet i tall

Studenter
3100

Tallet er omtrentlig.

Ansatte (årsverk)
160

Tallet er omtrentlig.

Studietilbud
50

Tallet er omtrentlig.

Forskningsgrupper
11

Organisasjon

 • Instituttledelse

   Laster inn ...
    Laster inn ...

    Anne Bergljot Svenkerud er studieleder for studielederområde 1: pedagogikk. Hun har ansvar for de tre første semestrene av femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 og Kompletterende lærerutdanning. Hun har også overordnet ansvar for HMS ved instituttet.

     Laster inn ...

     Marianne Dæhlen er studieleder for studielederområde 2: matematikk. Hun har ansvar for de tre første semestrene av femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, delansvar for internasjonalisering og delansvar for oppdragsvirksomhet (Kompetanse for kvalitet og Lærerspesialistutdanning). Hun bistår også instituttleder med arbeidsplaner ved instituttet.

      Laster inn ...

      Janne Herseth er studieleder for studielederområde 3: norsk. Hun har ansvar for universitetsskoler, rektorutdanningen, master i skolerettet utdanningsvitenskap, tegnspråkløftet, pedagogisk veiledning, og utvikling av syklus 2 av femårig grunnskolelærerutdanning. Hun har også ansvar for instituttets praksisopplæring på syklus 2. 

       Laster inn ...

       Mali Norvalls er studieleder for studielederområde 4: engelsk, musikk, mat og helse og kunst og håndverk. Hun har ansvar for fjerde til sjette semester på femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, ansvar for instituttets praksisopplæring på syklus 1, og delansvar for oppdragsvirksomhet (DeKomp - desentralisert etterutdanning).

        Laster inn ...

        Dragana Surkalovic er studieleder for studielederområde 5: digital kompetanse, RLE og samfunnsfag. Hun har ansvar for fjerde til sjette semester på femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, studentenes FoU-oppgave, master i digital læringsdesign, studieevalueringer, programrapporter og delansvar for internasjonalisering (blant annet utdanningene i spansk, fransk og tysk) 

         Laster inn ...

         Ingeborg Krange er studieleder for studielederområde 6: kroppsøving og naturfag. Hun har ansvar for faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Hun har også ansvar for kompetanse og opprykk, ansettelse av stipendiater, og overordnet ansvar for forskning og utvikling (FoU) ved instituttet. 

         Instituttlederstøtte

          Laster inn ...

          Prosjektstøtte femårig grunnskolelærerutdanning

           Laster inn ...
          • Seksjonsledere

           Digital kompetanse

            Laster inn ...

            Engelsk

             Laster inn ...

             RLE

              Laster inn ...

              Kroppsøving

               Laster inn ...

               Kunst og håndverk

                Laster inn ...

                Matematikk

                 Laster inn ...

                 Mat og helse

                  Laster inn ...

                  Musikk

                   Laster inn ...

                   Norsk

                    Laster inn ...

                    Naturfag

                     Laster inn ...

                     Pedagogikk

                      Laster inn ...

                      Samfunnsfag

                       Laster inn ...
                      • Instituttråd

                      • Kvalitetssikring

                      Samarbeid