English version

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) utdanner dyktige lærere til norsk skole, og har i tillegg til bachelor- og masterstudier en betydelig portefølje av etter- og videreutdanninger. Vi har sterke fag- og forskningsmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse.

Instituttet i tall

Studenter
3000

Tallet er omtrentlig.

Ansatte
160

Tallet er omtrentlig.

Studietilbud
48
Forskergrupper
11

Organisasjon

 • Instituttledelse

   Laster inn ...
    Laster inn ...

    Anne Bergljot Svenkerud er studieleder for studielederområde 1: pedagogikk. Hun har ansvar for de tre første semestrene av femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, Lærerutdanning for tospråklige lærere og Kompletterende lærerutdanning. Hun har også overordnet ansvar for HMS ved instituttet.

     Laster inn ...

     Marianne Dæhlen er studieleder for studielederområde 2: matematikk. Hun har ansvar for de tre første semestrene av femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, delansvar for internasjonalisering og delansvar for oppdragsvirksomhet (Kompetanse for kvalitet og Lærerspesialistutdanning). Hun bistår også instituttleder med arbeidsplaner ved instituttet.

      Laster inn ...
       Laster inn ...

       Janne Herseth er studieleder for studielederområde 3: norsk. Hun har ansvar for universitetsskoler, rektorutdanningen, master i skolerettet utdanningsvitenskap, tegnspråkløftet, pedagogisk veiledning, og utvikling av syklus 2 av femårig grunnskolelærerutdanning. Hun har også overordnet ansvar for praksis ved instituttet. 

        Laster inn ...

        Nanna Paaske er studieleder for studielederområde 4: engelsk, musikk, mat og helse og kunst og håndverk. Hun har ansvar for fjerde til sjette semester på femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, delansvar for internasjonalisering (blant annet utdanningene i spansk, fransk og tysk) og delansvar for oppdragsvirksomhet (DeKomp - desentralisert etterutdanning).

         Laster inn ...

         Dragana Surkalovic er studieleder for studielederområde 5: digital kompetanse, RLE og samfunnsfag. Hun har ansvar for fjerde til sjette semester på femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, studentenes FoU-oppgave, master i digital læringsdesign, videreutdanningsenheter i grunnleggende lese-, skrive og matematikkopplæring (GLSM), studieevalueringer og programrapporter. 

          Laster inn ...

          Ingeborg Krange er studieleder for studielederområde 6: kroppsøving og naturfag. Hun har ansvar for femte studieår på de femårige grunnskolelærerutdanningene og for faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Hun har også ansvar for kompetanse og opprykk, ansettelse av stipendiater, og overordnet ansvar for forskning og utvikling (FoU) ved instituttet. 

          Instituttlederstøtte

           Laster inn ...

           Prosjektstøtte femårig grunnskolelærerutdanning

            Laster inn ...
           • Seksjonsledere

            Digital kompetanse

             Laster inn ...

             Engelsk

              Laster inn ...

              RLE

               Laster inn ...

               Kroppsøving

                Laster inn ...

                Kunst og håndverk

                 Laster inn ...

                 Matematikk

                  Laster inn ...

                  Mat og helse

                   Laster inn ...

                   Musikk

                    Laster inn ...

                    Norsk

                     Laster inn ...

                     Naturfag

                      Laster inn ...

                      Pedagogikk

                       Laster inn ...

                       Samfunnsfag

                        Laster inn ...
                       • Instituttråd

                       • Kvalitetssikring

                       Samarbeid