English version

Begynneropplæring

Gruppa er tverrfaglig sammensatt, og vi konsentrerer vår forskning og utvikling rundt de minste skolebarna.

I gruppas virksomhet står lek, rom og kroppslige aktiviteter sentralt. Dette er stikkord for alle fagene vi representerer og studerer på barnetrinnet og i begynneropplæringen. 

Vi jobber med samhandling og samtaler, med utforsking og refleksjoner, eventyr og fortellinger, med lesing og skriving – analogt og digitalt, og med aktiviteter innenfor og utenfor klasserommet. 

Vi er opptatt av læreren og klasserommet, spørsmål og svar og elevenes kameratskap.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Forskningsprosjekter

   Gruppa er involvert i: 

   • Multilingual early childhood education and care for young refugee children (MyREF). Erasmus+ (2016-2019).
   • Science Talk (SciTalk) Erasmus+ (2018-2021).
   • Teacher Well- Being and Diversity. Managing multilingual and social challenges in the classroom. Erasmus+ (2016-2019). 
   • BEYOND ACCESS: Improving Quality of Early Years Reading Instructions in Ethiopia and South Sudan. NORHED (2016-2020). 
  • Samarbeidspartnere

   • Sardes BV – Nederland. 
   • Innovation in the Early Years, VBJK, Belgia.
   • University of Cambridge, UK.
   • HZ University of Applied Sciences, Vlissingen, Nederland.
   • Philipps Universität, Marburg, Tyskland.
   • University of Western Cape UWC, Sør-Afrika.
   • Lourier Primary School, Irland.
   • University of Limerick, Irland.
   • Thomond College, Irland.
   • Mary Immaculate College and Presentation Primary School, Irland.
   • University College Copenhagen (UCC), Danmark.
   • Skovbrynet Primary School, Danmark.
   • Addis Ababa University, Etiopia.
   • Bahir Dar University, Etiopia.
   • University of Juba, Sør-Sudan.