English version

Begynneropplæring

Vi forsker på lek, læring og utvikling i bred forstand hos de yngste skolebarna. Gruppa er tverrfaglig sammensatt med forskere fra engelsk, kroppsøving, matematikk, musikk, naturfag, norsk og pedagogikk.

Vi er opptatt av estetiske, kroppslige og utforskende arbeidsmåter. Vi forsker blant annet på undervisning i og utenfor klasserommet, skolefritidsordningen og overgangen mellom barnehage og skole. Vi er interessert i elevens læring, lærerens undervisning og samhandling mellom elever og mellom elever og lærere.

Konkret forsker vi på: 

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Aktuelle forskningsprosjekter

 • Samarbeidspartnere

  • Sardes BV – Nederland 
  • Innovation in the Early Years, VBJK, Belgia
  • University of Cambridge, UK
  • HZ University of Applied Sciences, Vlissingen, Nederland
  • Philipps Universität, Marburg, Tyskland
  • University of Western Cape UWC, Sør-Afrika
  • Lourier Primary School, Irland
  • University of Limerick, Irland
  • Thomond College, Irland
  • Mary Immaculate College and Presentation Primary School, Irland
  • University College Copenhagen (UCC), Danmark
  • Skovbrynet Primary School, Danmark
  • Addis Ababa University, Etiopia
  • Bahir Dar University, Etiopia
  • University of Juba, Sør-Sudan