English version

Klasseromsforskning

I FoU-fellesskapet klasseromsforskning jobbes det med ulike prosjekter innenfor flere fag. Vi tar sikte på å dele erfaringer med hverandre, samt samarbeide på tvers av fag og innenfor de enkelte fagseksjonene.

Klasseromsforskning omfatter både forskning på elevers læring og lærernes undervisning. Innenfor det kvalitative forskningsparadigme i undervisningsforskningen står klasseromobservasjon sentralt. Observasjoner og intervjuer av elever og lærere er viktige datainnsamlingsmetoder innen klasseromsforskning.

Gjennom videopptak, lydopptak og feltnotater fra klasserommet, samler forskerne data som kan analyseres for å svare på utallige problemstillinger i forbindelse med læring og undervisning, både fra pedagogiske og fagdidaktiske perspektiver.

Fokusgruppeintervjuer og intervensjonsstudier er også vesentlige metoder for å undersøke hvordan endringer av undervisningen eller organiseringen av undervisningen kan påvirke elevers læringsutbytte.

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Forskningsprosjekter

   Inclusive Mathematics Teaching: understanding and developing school and classroom strategies for raising attainment (FINNUT, NFR).

  • Samarbeidspartnere

   • Sølvi Mausethagen, SPS, OsloMet.
   • Håvard Helland, SPS, OsloMet.
   • Kirsti Klette, ILS, UiO.
   • Asker kommune