Kropp, læring og mangfold

Forskergruppen har som mål å frembringe forskningsbasert kunnskap om kropp og bevegelse, undervisning og læring og lærerutdanning. Gruppa har som ambisjon å være en betydelig kunnskapsformidler både nasjonalt og internasjonalt, og produsere kvalitativt god forskning med relevans for praksisfeltet.

Medlemmer

24

Prosjekter

8

Internasjonalt samarbeid

2

Samarbeid nasjonalt

9

Sentralt for gruppen er å drive praksisnær forskning knyttet til kropp, bevegelse, undervisning, læring, og lærerutdanning, både i et elev- og lærerperspektiv. Vi  publiserer regelmessig i internasjonale og nasjonale tidsskrifter, samt er bidragsytere i vitenskapelige antologier og forskningsbaserte lærebøker for praksisfeltet. 

Forskningsgruppen er særlig tilknyttet LUIs forskningsstrategiske tematikker: 

  • Helse og læring for barn og unge.
  • Lek og læring.
  • Lærerkvalifisering, profesjonskompetanse og utdanningsforskning.

Forskergruppens medlemmer arbeider ut i fra et vidt spekter av metoder: randomiserte studier, intervensjoner, filosofiske studier, self-study, autoetnografi, feltarbeid, intervju, observasjoner, og visuelle metoder.