English version

Evaluering og vurdering

Denne forskningsgruppen fokuserer på temaer relatert til evaluering av fagdidaktikk, lærerutdanning, undervisningsmetoder og læringsressurser i og på tvers av fag, vurdering og testing av læring i fag, konsekvenser av vurdering og tilbakemelding, vurderingsmetoder og paradigmer, for eksempel prøver.

Medlemmer
82
Prosjekter
5
Ph.d.-prosjekter
3
Internasjonalt samarbeid
15

Gruppen hører til Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier og tar sikte på å øke forståelsen av evaluering og vurdering for ulike grupper mennesker (grunnskoleelever, lærere, oppdragsgivere, politiske beslutningstakere osv.) og for ulike behov (innvandring, spesielle læringsbehov osv.) med sikte på å undersøke disse problemene fra et tverrfaglig perspektiv og en rekke metodologiske og teoretiske tilnærminger og igangsette forskningsarbeid relatert til grunnopplæring og videreutdanning for små og store prosjekter.

Vennligst besøk den engelske nettsiden for mer informasjon om forskningsgruppens aktiviteter, kurs og presentasjoner

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...