Instituttrådet ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU)

Instituttråd opprettes for å sikre medvirkning og legitimitet i beslutningsprosessene, samtidig som enkle beslutningslinjer opprettholdes ved instituttet.

Gjennom deltakelse i instituttrådene inviteres flere grupper med i beslutningsprosessen. Studenter, tilsatte og eksterne representanter for praksis- og yrkesfelt eller andre aktuelle samfunnsområder skal derfor ha representasjon instituttrådet.

 • Medlemmer

  Instituttleder Vibeke Bjarnø er rådets leder.

  Eksterne representanter
  • Geir Morten Førland, Kjenn universitetsskole i Lørenskog, p.t. prosjektleder for «Fremtidens barnehage og skole», Lørenskog kommune
  • Vara: Øystein Skau, assisterende rektor, Maridalen skole, Oslo
  • Kjersti Mordal Moen, professor, Seksjon for idrett og kroppsøving Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen Innlandet
  • Vara: Tonje Stenseth, førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, USN - Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold
  Studentrepresentanter
  • Jenny Jæger
  • Isha Yassir
  • Vara: Julie Øverås
  • Vara: Stine Trulsrud Årethun
  Representanter for undervisnings- og forskningsansatte
  • Tuva Bjørkvold, førsteamanuensis
  • Håkon Swensen, universitetslektor
  • Siv Lund, universitetslektor
  • 1. vara: Grethe Kjensli, universitetslektor
  • 2. vara: Kim Gunnar Helsvig , professor
  Representant for teknisk-administrative stillinger
  • Nina Hestnes, seniorrådgiver, seksjon for FoU-administrasjon 
  • Vara: Silje Vethal, seniorrådgiver, seksjon for praksis 
 • Møter

 • Sekretariat

  Sekretær

  Ranveig Heide Jørgensen, seniorrådgiver, instituttlederstøtte GFU.