Instituttrådet ved Institutt for grunnskole- og faglærarutdanning (GFU)

Instituttråd blir oppretta for å sikra medverknad og legitimitet i avgjerdsprosessane, samtidig som enkle avgjerdslinjer blir haldne oppe ved instituttet.

Gjennom deltaking i instituttråda blir fleire grupper invitert med i avgjerdsprosessen. Studentar, tilsette og eksterne representantar for praksis- og yrkesfelt eller andre aktuelle samfunnsområde skal derfor ha representasjon i instituttrådet.

Sekretær er Øystein Gjermshusengen, rådgivar, instituttleiarstøtte GFU.

Møtedatoar og referat vil bli publisert i nettportalen OpenGov (opengov.360online.com).

 • Medlemmar

  Instituttleiar Vibeke Bjarnø er rådets leiar.

  Eksterne representantar

  • Thomas Vormedal Danielsen, assisterande rektor, Frogner skole
  • Vara: Anne-Margrethe Wettre, rektor, Solvang skole  
  • Tonje Stenseth, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge  
  • Vara: Marte Blikstad-Balas, professor ved Universitetet i Oslo  

  Studentrepresentantar

  • Isha Yassir
  • Chahida Boulahloud 
  • Vara: Julie Øverås  
  • Vara: Elina Ward Hermann

  Representantar for undervisings- og forskningstilsette

  • Silje Hølland, førsteamanuensis i pedagogikk
  • Sissil Lea Heggernes, førsteamanuensis i engelsk
  • James Gray, førsteamanuensis i matematikk
  • 1. vara: Mette Birgitte Helleve, universitetslektor i pedagogikk
  • 2. vara: Marc Esser-Noethlichs, førsteamanuensis i kroppsøving

  Representant for teknisk-administrative stillingar

  • Nina Hestnes, seniorrådgivar, seksjon for FoU