English version

Challenging Picturebooks in Education: Rethinking Language and Literature Learning

Forskningsgruppen vil undersøke hvilken forskjell kognitivt utfordrende bildebøker kan gjøre i skole, barnehage og bibliotek, med vekt på skolens leseopplæring og såkalt Shared Picturebook Reading (SPR; høytlesning og litterær samtale).

Norske bildebøker vekker oppsikt og vinner priser internasjonalt. Likevel er bildebøker lite brukt i norske klasserom og i begrenset grad gjenstand for forskeres interesse.

Forskningsgruppens internasjonale sammensetning vil muliggjøre komparative studier, særlig mellom bildebøker i de skandinaviske landene, men også mellom skandinaviske bildebøker og tyske, franske, engelske og portugisiske bildebøker.

Forskergruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Mer om forskningsgruppen

   I samarbeid med lærere ved GFUs universitetsskoler vil forskerne i gruppen gjøre intervensjoner med bildebøker som læremidler og Shared Picturebook Reading (SPR; høytlesning og litterær samtale) som arbeidsform på ulike klassetrinn og i ulike fag, samt gjennom tverrfaglige opplegg, fra begynneropplæringen og ut grunnskolen. Pilotforsøk tyder på at bildebøker har et stort potensial til å stimulere elevenes leselyst, leseglede og motivasjon og til å utvikle elevenes verbale, visuelle og multimodale tekst- og tolkningskompetanse. 

  • Forskningsprosjekter

   • Challenging Picturebooks and Shared Picturebook Reading: Empirical Studies in Language and Literature Learning.
   • Developing Adolescents' Intercultural Communicative Competence through a Challenging Picturebook: Peter Sís' "The Wall: Growing up behind the Iron Curtain". 
   • Exploring Iconotext through Readings of a Challenging Picturebook Gospel. Report from an Intervention Study in Secondary School.
   • Challenging Picturebooks in Norwegian Early Childhood Education - Performativity, Play and Pedagogy.
   • Cognitively Challenging Picturebooks and the Pleasures of Reading.
   • The Construction of the Jewish Other in Children's Bibles.