English version
Tonje Hilde Giæver

Tonje Hilde Giæver

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Digital kompetanse i lærerutdanning (DiCTE)

    Målet med prosjektet er å utvikle digital kompetanse i lærerutdanning gjennom litteraturstudier og innsikt i lærerstudenters digitale kompetanse når de starter og mot slutten av utdanningen.

  • Lærerutdanning for en fremtid i flux

    TEFF konsortiet koordineres av Universitetet i Köln og består av 17 partnere fra ni EU-land, hvorav ti universitetsmiljøer med skoler og andre tilknyttede partnere. TEFF fokuserer bevisst på en fremtidsorientert og et tverrfaglig samarbeid på tvers av alle faser av lærerprofesjonaliseringen.

Vitenskapelige publikasjoner

Giæver, Tonje Hilde ; Stokke, Ruth Seierstad ; Røed, Dag Freddy (2024). Læreres oppfatninger om å skrive seg til lesing med digital lydstøtte (STL+). Nordic Journal of Digital Literacy. Vol. 10.
https://doi.org/10.23865/njlr.v10.5841

Engen, Bård Ketil ; Giæver, Tonje Hilde ; Mifsud, Louise (2021). Digital dømmekraft. ISBN: 9788205554467. Gyldendal Akademisk.

Milton, Josephine; Giæver, Tonje Hilde ; Mifsud, Louise ; Gassó, Héctor Hernández (2021). Awareness and knowledge of cyberethics: A study of pre-service teachers in Malta, Norway, and Spain. 19 s. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Vol. 5.
https://doi.org/10.7577/njcie.4257

Giæver, Tonje Hilde ; Johannesen, Monica ; Øgrim, Leikny (2020). Klasseledelse med digitale verktøy: Hvem har regien – læreren, elevene eller digitale medier?. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. Gyldendal Akademisk.

Giæver, Tonje Hilde ; Gjølstad, Eli (2019). Implementering av nettbrett i barnehagen. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter . Cappelen Damm Akademisk.

Engen, Bård Ketil ; Giæver, Tonje Hilde ; Mifsud, Louise (2018). ‘It’s a Fairy Tale’ Using Tablets for Creating Composite Texts. The Journal of Interactive Learning Research. Vol. 29.

Engen, Bård Ketil ; Giæver, Tonje Hilde ; Mifsud, Louise (2018). Wearable Technologies in the K-12 Classroom — Cross-disciplinary Possibilities and Privacy Pitfalls. The Journal of Interactive Learning Research. Vol. 29.

Engen, Bård Ketil ; Giæver, Tonje Hilde ; Mifsud, Louise (2017). Om å utøve digital dømmekraft. Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (Red.). Digital Dømmekraft. Gyldendal Akademisk.

Engen, Bård Ketil ; Giæver, Tonje Hilde ; Mifsud, Louise (2017). Digital Dømmekraft. ISBN: 9788205491809. 160 s. Gyldendal Akademisk.

Giæver, Tonje Hilde ; Mifsud, Louise ; Gjølstad, Eli (2017). Digital dømmekraft i skolen: Læreres tilnærming. Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (Red.). Digital Dømmekraft. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig