English version
Tonje Hilde Giæver

Tonje Hilde Giæver

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Digital kompetanse i lærerutdanning (DiCTE)

    Målet med prosjektet er å utvikle digital kompetanse i lærerutdanning gjennom litteraturstudier og innsikt i lærerstudenters digitale kompetanse når de starter og mot slutten av utdanningen.

Vitenskapelige publikasjoner

Giæver, Tonje Hilde; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2020). Klasseledelse med digitale verktøy: Hvem har regien – læreren, elevene eller digitale medier?. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. Kapittel. Gyldendal Akademisk.

Giæver, Tonje Hilde; Gjølstad, Eli (2019). Implementering av nettbrett i barnehagen. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. 12. Cappelen Damm Akademisk.

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (2018). Wearable Technologies in the K-12 Classroom — Cross-disciplinary Possibilities and Privacy Pitfalls. The Journal of Interactive Learning Research . Vol. 29.
https://www.learntechlib.org/primary/p/184757/

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (2018). ‘It’s a Fairy Tale’ Using Tablets for Creating Composite Texts. The Journal of Interactive Learning Research . Vol. 29.
http://www.learntechlib.org/p/184756/

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (2017). Teaching and Learning with Wearable Technologies. Dron, Jon; Mishra, Sanjaya (Red.). Proceedings of E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education. -. s. 1057-1067. Association for the Advancement of Computing in Education.
https://www.learntechlib.org/d/181429/

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (2017). Collaborative Writing through iPad Sharing. Dron, Jon; Mishra, Sanjaya (Red.). Proceedings of E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education. -. s. 1691-1705. Association for the Advancement of Computing in Education.
https://www.learntechlib.org/d/181416/

Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise; Gjølstad, Eli (2017). Digital dømmekraft i skolen: Læreres tilnærming. Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (Red.). Digital Dømmekraft. Kap. 7. Gyldendal Akademisk.

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (2017). Om å utøve digital dømmekraft. Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (Red.). Digital Dømmekraft. Kapittel 1. Gyldendal Akademisk.

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (2017). Digital Dømmekraft. ISBN: 9788205491809. 160 s. Gyldendal Akademisk.

Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise; Gjølstad, Eli (2016). Teachers` Understanding and Practice of Understanding Cyber Ethics in the Classroom. Gómez Chova, L.; López Martínez, A.; Candel Torres, I. (Red.). ICERI2016 Proceedings. 9th International Conference of Education, Research and Innovation. Kapittel. Associated University Presses.
https://library.iated.org/view/GIAEVER2016TEA

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig