English version
Tonje Hilde Giæver

Tonje Hilde Giæver

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Digital kompetanse i lærerutdanning (DiCTE)

    Målet med prosjektet er å utvikle digital kompetanse i lærerutdanning gjennom litteraturstudier og innsikt i lærerstudenters digitale kompetanse når de starter og mot slutten av utdanningen.

Vitenskapelige publikasjoner

Milton, Josephine; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise; Gassó, Héctor Hernández (2021). Awareness and knowledge of cyberethics: A comparative study of preservice teachers in Malta, Norway, and Spain. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) .

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (2021). Digital dømmekraft. ISBN: 9788205554467. Gyldendal Akademisk.

Giæver, Tonje Hilde; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2020). Klasseledelse med digitale verktøy: Hvem har regien – læreren, elevene eller digitale medier?. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. Kapittel. Gyldendal Akademisk.

Giæver, Tonje Hilde; Gjølstad, Eli (2019). Implementering av nettbrett i barnehagen. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. 12. Cappelen Damm Akademisk.

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (2018). Wearable Technologies in the K-12 Classroom — Cross-disciplinary Possibilities and Privacy Pitfalls. The Journal of Interactive Learning Research . Vol. 29.
https://www.learntechlib.org/primary/p/184757/

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (2018). ‘It’s a Fairy Tale’ Using Tablets for Creating Composite Texts. The Journal of Interactive Learning Research . Vol. 29.
http://www.learntechlib.org/p/184756/

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (2017). Teaching and Learning with Wearable Technologies. Dron, Jon; Mishra, Sanjaya (Red.). Proceedings of E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education. -. s. 1057-1067. Association for the Advancement of Computing in Education.
https://www.learntechlib.org/d/181429/

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (2017). Collaborative Writing through iPad Sharing. Dron, Jon; Mishra, Sanjaya (Red.). Proceedings of E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education. -. s. 1691-1705. Association for the Advancement of Computing in Education.
https://www.learntechlib.org/d/181416/

Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise; Gjølstad, Eli (2017). Digital dømmekraft i skolen: Læreres tilnærming. Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (Red.). Digital Dømmekraft. Kap. 7. Gyldendal Akademisk.

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (2017). Om å utøve digital dømmekraft. Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (Red.). Digital Dømmekraft. Kapittel 1. Gyldendal Akademisk.

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (2017). Digital Dømmekraft. ISBN: 9788205491809. 160 s. Gyldendal Akademisk.

Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise; Gjølstad, Eli (2016). Teachers` Understanding and Practice of Understanding Cyber Ethics in the Classroom. Gómez Chova, L.; López Martínez, A.; Candel Torres, I. (Red.). ICERI2016 Proceedings. 9th International Conference of Education, Research and Innovation. Kapittel. Associated University Presses.
https://library.iated.org/view/GIAEVER2016TEA

Giæver, Tonje Hilde; Tellefsen, Helga Kufaas (2016). Konstruksjon av flervalgsoppgaver i matematikk. Hovik, Ellen Konstanse; Kleve, Bodil (Red.). Undervisningskunnskap i matematikk. kapittel 6. s. 104-116. Cappelen Damm Akademisk.

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Mary Louise (2015). Guidelines and regulations for teaching digital competence in schools and Teacher education: A weak link?. Nordic Journal of Digital Literacy . Vol. 2015.

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (2015). Guidelines and regulations for teaching digital competence in schools and teacher education : a weak link?. Nordic Journal of Digital Literacy .
https://www.idunn.no/dk/2015/02/guidelines_and_reg...

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (2015). Nettbrett som praksis – å tilpasse nettbrett for læring. Vaagan, Robert Wallace; Barland, Jens (Red.). Entreprenørskap og ledelse i media. Kapittel 17. Cappelen Damm Akademisk.

Mifsud, Louise; Giæver, Tonje Hilde; Bjarnø, Vibeke; Gjølstad, Eli; Log, Irene Beyer (2014). Developing an Open Online Course for Teachers and Student Teachers: An Analysis. Liu, Leping; Gibson, David (Red.). Research Highlights in Technology and Teacher Education. Research on teaching. s. 121-130. Association for the Advancement of Computing in Education.

Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny; Giæver, Tonje Hilde (2014). Notion in motion: Teachers' digital competence. Nordic Journal of Digital Literacy . Vol. 2014.
http://www.idunn.no/dk/2014/04/notion_in_motion_te...

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (2014). “I’ve never had so much fun at school”: Using Tablets in the Language Learning Classroom. ICT for Language Learning, 7th conference Edition. 25. s. 120-124. Libreria Universitaria.
https://books.google.no/books?hl=en&lr=&id=PZdsBQA...

Mifsud, Mary Louise; Giæver, Tonje Hilde; Bjarnø, Vibeke; Gjølstad, Eli; Log, Irene Beyer (2014). Developing an Open Online Course for Teachers and Student Teachers: An Analysis. Searson, Michael; Ochoa, Marilyn N. (Red.). Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2014. chapter. s. 2167-2173. Association for the Advancement of Computing in Education.
http://www.editlib.org/p/131108/

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (2014). Er det plass til et nettbrett i skolen?. Giæver, Tonje Hilde; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (Red.). Digital praksis i skolen. Kapittel 5. s. 70-86. Gyldendal Akademisk.

Øgrim, Leikny; Johannesen, Monica; Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde (2014). Kultur for digital kompetanse?. Giæver, Tonje Hilde; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (Red.). Digital praksis i skolen. Kapittel 12. s. 187-203. Gyldendal Akademisk.

Giæver, Tonje Hilde; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2014). Digitale verktøy i skolen - ferdigheter, kompetanse, dannelse?. Giæver, Tonje Hilde; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (Red.). Digital praksis i skolen. Kapittel 1. s. 10-23. Gyldendal Akademisk.

Giæver, Tonje Hilde; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2014). Digital praksis i skolen. ISBN: 978-82-05-45815-4. 210 s. Gyldendal Akademisk.
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/G...

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Gudmundsdottir, Greta Bjørk; Hatlevik, Ove Edvard; Mifsud, Louise; Tømte, Karoline (2014). Digital Natives: Digitally Competent?. Searson, Michael; Ochoa, Marilyn N. (Red.). Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2014. SITE 2014. s. 2010-2016. Association for the Advancement of Computing in Education.
http://www.editlib.org/d/147293

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (2014). iPads in Context: Interaction Design for Schools. Searson, Michael; Ochoa, Marilyn N. (Red.). Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2014. Proceedings of SITE 2014. s. 1633-1640. Association for the Advancement of Computing in Education.
http://www.editlib.org/d/131008

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (2014). Out of the WILD and into the Schools: iPads from a Domestication Perspective. Searson, Michael; Ochoa, Marilyn N. (Red.). Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2014. Proceedings of SITE 2014. s. 1237-1242. Association for the Advancement of Computing in Education.
http://www.editlib.org/d/130934

Giæver, Tonje Hilde; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2013). Klasseledelse med IKT: Hvem har regien - læreren, elevene eller digitale medier?. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. Kapittel 13. s. 211-230. Gyldendal Akademisk.

Giæver, Tonje Hilde; Øgrim, Leikny (2012). The Ballast of Technological Frames: Key Actor's Comprehension of ICT in School. Resta, Paul (Red.). SITE 2012 Proceedings: Society For Information Technology & Teacher Education. 23rd International Conference. Paper. s. 4818-4824. Association for the Advancement of Computing in Education.

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Øgrim, Leikny (2009). TPCK. Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Øgrim, Leikny (Red.). Bruke, forstå, undervise. BALLASTBruk Av ikt fra Lærerutdanning til Læring og Arbeidspraksis i Skole over Tid. Kapittel 2. s. 5-13. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig