English version
Ruth Seierstad Stokke

Ruth Seierstad Stokke

Kort om

Jeg underviser i litteraturdidaktikk på masterkurs i den femårige lærerutdanningen og på videreutdanningskurs i norsk og i andrespråksdidaktikk. Når det gjelder forskning, studerer jeg blant annet litteratur og litteraturdidaktikk. Jeg er opptatt av hvilket potensiale barnelitteraturen har til å fremme barnas utvikling, forståelse av naturen og evne til kritisk tenking. I litterære analyser ønsker jeg å formidle et mangfold innen barnelitteratur i norsfaget, blant annet ved å studere samisk litteratur. I tillegg til forskergruppene jeg er med i på OsloMet, er jeg medlem av forskergruppene Nature in Children’s Literature and Culture på  HVL og Indigenous Topics in Education på NTNU. Jeg er medredaktør for bøkene Møter med barnelitteratur og Samtalens didaktiske muligheter. 

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emner

Litteraturdidaktikk   Barnelitteratur   Økokritikk   Kognitiv litteraturteori og mentalisering   Begynneropplæring   Samisk litteratur

Forskningsprosjekter

  • Kritisk tenkning i barneskolen (KriT)

    KriT er et flerfaglig prosjekt som eies av Utdanningsetaten (Oslo Kommune) med prosjektledelse på OsloMet. Prosjektet har som mål å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning i barneskolen med utgangspunkt i barnelitteratur og nyheter.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Tørnby, Hilde ; Stokke, Ruth Seierstad (2022). Estetiske dimensjoner i litteraturmøter. Tønnessen, Elise Seip; Stokke, Ruth Seierstad (Red.). Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere. 2. utg.. s. 357-382. Universitetsforlaget.

Tønnessen, Elise Seip; Stokke, Ruth Seierstad (2022). Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere. 2. utg. ISBN: 9788215057255. 426 s. Universitetsforlaget.

Stokke, Ruth Seierstad ; Karlsen, Silje Solheim (2021). "Så den fremmede ikke blir mer fremmed." Samisk lyrikk i norskfaget. Simonhjell, Nora; Jager, Andreas Benedikt (Red.). Norsk litterær årbok 2021. s. 142-168. Det Norske Samlaget.

Stokke, Ruth Seierstad (2020). Natureculture in a Stallo tale: Harmonious dwelling or troubling postequilibrium? The picturebook Sølvmånen by Sissel Horndal (2015). 12 s. Barnelitterært forskningstidsskrift. Vol. 11.
https://doi.org/10.18261/issn.2000-7493-2020-01-03

Tørnby, Hilde ; Stokke, Ruth Seierstad (2018). Estetiske dimensjoner i litteraturmøter. Stokke, Ruth Seierstad; Tønnessen, Elise Seip (Red.). Møter med barnelitteratur - Introduksjon for lærere. s. 325-350. Universitetsforlaget.

Stokke, Ruth Seierstad ; Tønnessen, Elise Seip (2018). Møter med barnelitteratur - Introduksjon for lærere. ISBN: 9788215027401. 396 s. Universitetsforlaget.

Stokke, Ruth Seierstad ; Palm, Kirsten (2017). Å strekke seg etter ordene. Samtaler om bildebøker i det flerspåklige klasserommet. Garmann, Nina Gram; Ommundsen, Åse Marie (Red.). Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. s. 99-118. Novus Forlag.

Christensen, Hanne ; Stokke, Ruth Seierstad (2015). Samtalens didaktiske muligheter. ISBN: 9788205482654. 219 s. Gyldendal Akademisk.

Palm, Kirsten ; Stokke, Ruth Seierstad (2015). Utforskende samtaler i flerspråklige klasserom. Christensen, Hanne; Stokke, Ruth Seierstad (Red.). Samtalens didaktiske muligheter. s. 83-102. Gyldendal Akademisk.

Stokke, Ruth Seierstad (2014). "Men han har forskjellig farge på øynene." Om barns møte med litteratur i skolen sett i lys av teori om mentalisering og Theory of Mind. Norsklæreren.
http://hdl.handle.net/10642/2245

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig