English version
Ruth Seierstad Stokke

Ruth Seierstad Stokke

Kort om

Underviser på grunnskolelærerutdanningen 1-7. Forskningsinteresser er særlig barnelitteratur, litteraturdidaktikk og lese-og skriveopplæring i flerspråklige klasserom

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emner

Litteraturdidaktikk   Barnelitteratur   Økokritikk   Kognitiv litteraturteori og mentalisering   Begynneropplæring

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Stokke, Ruth Seierstad (2020). Natureculture in a Stallo tale: Harmonious dwelling or troubling postequilibrium? The picturebook Sølvmånen by Sissel Horndal (2015). Barnelitterært forskningstidsskrift . Vol. 11.

Tørnby, Hilde; Stokke, Ruth Seierstad (2018). Estetiske dimensjoner i litteraturmøter. Stokke, Ruth Seierstad; Tønnessen, Elise Seip (Red.). Møter med barnelitteratur - Introduksjon for lærere. Kapittel 15. s. 325-350. Universitetsforlaget.

Stokke, Ruth Seierstad; Tønnessen, Elise Seip (2018). Møter med barnelitteratur - Introduksjon for lærere. ISBN: 9788215027401. 396 s. Universitetsforlaget.

Stokke, Ruth Seierstad; Palm, Kirsten (2017). Å strekke seg etter ordene. Samtaler om bildebøker i det flerspåklige klasserommet. Garmann, Nina Gram; Ommundsen, Åse Marie (Red.). Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. Kapittel. s. 99-118. Novus Forlag.

Palm, Kirsten; Stokke, Ruth Seierstad (2015). Utforskende samtaler i flerspråklige klasserom. Christensen, Hanne; Stokke, Ruth Seierstad (Red.). Samtalens didaktiske muligheter. Kapittel 5. s. 83-102. Gyldendal Akademisk.

Christensen, Hanne; Stokke, Ruth Seierstad (2015). Samtalens didaktiske muligheter. ISBN: 9788205482654. 219 s. Gyldendal Akademisk.

Stokke, Ruth Seierstad (2014). "Men han har forskjellig farge på øynene." Om barns møte med litteratur i skolen sett i lys av teori om mentalisering og Theory of Mind. Norsklæreren .
http://hdl.handle.net/10642/2245

Palm, Kirsten; Stokke, Ruth Seierstad (2013). Early Years Literacy Program - en modell for grunnleggende lese-og skriveopplæring i flerspråklige klasserom?. Norsklæreren . Vol. 2013.
http://hdl.handle.net/10642/1934Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig