English version
Mette Moe

Mette Moe

Vitenskapelige publikasjoner

Høyer, Lea Reitel; Moe, Mette (2023). En julefortelling på vrangen – Romanen Stargates muligheter for kritisk lesing. 10 s. Barnelitterært forskningstidsskrift. Vol. Vol.14, Iss.1.

Wølner, Tor Arne; Kverndokken, Kåre; Moe, Mette; Siljan, Henriette Hogga (2019). 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse. ISBN: 9788245025354. 381 s. Fagbokforlaget.

Moe, Mette; Siljan, Henriette Hogga (2019). Nettbrett og novelle i norskfaget. Om nettbrett som digitalt redskap i litteraturundervisningen. Wølner, Tor Arne; Kverndokken, Kåre; Moe, Mette; Siljan, Henriette Hogga (Red.). 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. s. 79-96. Fagbokforlaget.

Moe, Mette (2017). "En sånn metafor, eller noe" - om elevstyrte litterære samtaler i videregående skole. Kverndokken, Kåre; Askeland, Norunn; Siljan, Henriette Hogga (Red.). Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. s. 99-120. Fagbokforlaget.

Moe, Mette; Bakke, Jannike Ohrem (2013). "Pay me, bitch! - om gutters lesing i videregående skole. Kverndokken, Kåre (Red.). Gutter og lesing. s. 175-200. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig