English version
Lea Reitel Høyer

Lea Reitel Høyer

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Høyer, Lea Reitel ; Moe, Mette (2023). En julefortelling på vrangen – Romanen Stargates muligheter for kritisk lesing. 9 s. Barnelitterært forskningstidsskrift. Vol. 14.
https://doi.org/10.18261/blft.14.1.3Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig