Norwegian version
Lea Reitel Høyer

Lea Reitel Høyer

Scientific publications

Høyer, Lea Reitel ; Moe, Mette (2023). En julefortelling på vrangen – Romanen Stargates muligheter for kritisk lesing. 9 p. Barnelitterært forskningstidsskrift. Vol. 14.
https://doi.org/10.18261/blft.14.1.3These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete