English version
Dag Freddy Røed

Dag Freddy Røed

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Røed, Dag Freddy; Tkachenko, Elena (2022). The Relevance of Immigrant Teachers’ Experience to Developing Professional Identity during a Teacher Requalification Program in Norway. Karpava, Sviatlana (Red.). Handbook of Research on Multilingual and Multicultural Perspectives on Higher Education and Implications for Teaching. IGI Global.

Syversen, Therese Garshol; Røed, Dag Freddy (2021). «Noen er humoristiske og rørende, mens andre er irrelevante og kleine». Ungdom sine vurderingar av fire diktsamlingar skrivne for ungdom. Norsklæreren .
https://hdl.handle.net/11250/2787549Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig