English version
Dag Freddy Røed

Dag Freddy Røed

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Syversen, Therese Garshol; Håland, Kjersti Sørmoen; Rom, Bjarte; Røed, Dag Freddy (2018). Ungdomstrinn i Utvikling. Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2013-2017. HINN (Hihm) som utviklingspartnere. Sluttrapport. 17 s.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig