English version
Dag Freddy Røed

Dag Freddy Røed

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Giæver, Tonje Hilde ; Stokke, Ruth Seierstad ; Røed, Dag Freddy (2024). Læreres oppfatninger om å skrive seg til lesing med digital lydstøtte (STL+). Nordic Journal of Digital Literacy. Vol. 10.
https://doi.org/10.23865/njlr.v10.5841

Røed, Dag Freddy ; Tkachenko, Elena (2022). The Relevance of Immigrant Teachers’ Experience to Developing Professional Identity during a Teacher Requalification Program in Norway. Karpava, Sviatlana (Red.). Handbook of Research on Multilingual and Multicultural Perspectives on Higher Education and Implications for Teaching . IGI Global.
https://doi.org/10.4018/978-1-7998-8888-8.ch008

Syversen, Therese Garshol; Røed, Dag Freddy (2021). «Noen er humoristiske og rørende, mens andre er irrelevante og kleine». Ungdom sine vurderingar av fire diktsamlingar skrivne for ungdom. 17 s. Norsklæreren.
https://hdl.handle.net/11250/2787549Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig