English version
Tuva Bjørkvold

Tuva Bjørkvold

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emner

Norskdidaktikk   Skriving i skolen   Forskning som metode

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Svanes, Ingvill Krogstad; Andersson-Bakken, Emilia; Bjørkvold, Tuva (2022). Hjemmeskole på barnetrinnet under covid-19- pandemien. Norske elevers og læreres beskrivelser av et endret praksisfellesskap. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis . Vol. 16.
https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article...

Bjørkvold, Tuva; Øgreid, Anne Kristine; Svanes, Ingvill Krogstad (2022). Hvordan skriver barnetrinnselever om og fra hjemmeskolen sin?. Nordic Journal of Literacy Research .

Andersson-Bakken, Emilia; Svanes, Ingvill Krogstad; Bjørkvold, Tuva (2021). Hvordan kan vi forstå lærerrollen når skolen foregår hjemme?. Studier i Pædagogisk Filosofi . Vol. 10.
https://tidsskrift.dk/spf/article/view/122635

Bjørkvold, Tuva; Håøy, Annbjørg; Ånestad, Gerd (2021). Universitetsfaget begynneropplæring slik videreutdanningsstudenter framstiller det. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis . Vol. 15.

Bjørkvold, Tuva (2021). Videostimulert intervju. Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. Kapittel 5. s. 105-124. Universitetsforlaget.

Bjørkvold, Tuva; Svanes, Ingvill Krogstad (2021). Writing practices on tablets with speech synthesis in grade 1 and 2. 17 s. International Journal of Educational Research . Vol. 107.

Bjørkvold, Tuva; Ryen, Erik (2021). Exploring the perceived learning of ‘students as researchers’ through two theoretical lenses. Journal of Curriculum Studies . Vol. 53.

Bjørkvold, Tuva (2020). Arbeidstekster i utforskende arbeidsmetoder. Nordic Studies in Science Education . Vol. 16.

Bjørkvold, Tuva (2020). Lærerens rolle når elever skriver faglig. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 104.

Bjørkvold, Tuva; Blikstad-Balas, Marte (2018). Students as researchers: What and why seventh-grade students choose to write when investigating their own research question. Science Education . Vol. 102.
http://hdl.handle.net/10852/62226

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig