English version
Tuva Bjørkvold

Tuva Bjørkvold

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emner

Norskdidaktikk   Skriving i skolen   Forskning som metode

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bjørkvold, Tuva ; Karlsen, Kristine Høeg ; Krallinger, Kjersti Bartnæs (2024). Flerfaglig, tverrfaglig eller fagovergripende En studie av lærerstudenters argumentasjon på muntlig eksamen i begynneropplæring. 25 s. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 18.
https://doi.org/10.5617/adno.9901

Bjørkvold, Tuva ; Høeg Karlsen, Kristine; Bartnæs Krallinger, Kjersti (2024). Flerfaglig, tverrfaglig eller fagovergripende - En studie av lærerstudenters argumentasjon på muntlig eksamen i begynneropplæring. 25 s. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 18.
https://doi.org/10.5617/adno.9901

Svanes, Ingvill Krogstad ; Eriksen, Harald ; Bjørkvold, Tuva (2023). Feedback practices at school in home confinement at primary level during the Covid 19-pandemic. International Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2023.102235

Svanes, Ingvill Krogstad ; Eriksen, Harald; Bjørkvold, Tuva (2023). Feedback practices at school in home confinement at primary level during the Covid 19-pandemic. 11 s. International Journal of Educational Research. Vol. 121.
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2023.102235

Svanes, Ingvill Krogstad ; Andersson-Bakken, Emilia ; Bjørkvold, Tuva (2022). Hjemmeskole på barnetrinnet under covid-19- pandemien. Norske elevers og læreres beskrivelser av et endret praksisfellesskap. 20 s. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. Vol. 16.
https://doi.org/10.23865/up.v16.3260

Bjørkvold, Tuva ; Øgreid, Anne Kristine ; Svanes, Ingvill Krogstad (2022). Hvordan skriver barnetrinnselever om og fra hjemmeskolen sin?. Nordic Journal of Literacy Research.
https://doi.org/10.23865/njlr.v8.3108

Bjørkvold, Tuva ; Håøy, Annbjørg ; Ånestad, Gerd (2021). Universitetsfaget begynneropplæring slik videreutdanningsstudenter framstiller det. 18 s. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. Vol. 15.
https://doi.org/10.23865/up.v15.2611

Bjørkvold, Tuva (2021). Videostimulert intervju. Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. s. 105-124. Universitetsforlaget.

Bjørkvold, Tuva ; Svanes, Ingvill Krogstad (2021). Writing practices on tablets with speech synthesis in grade 1 and 2. 17 s. International Journal of Educational Research. Vol. 107.
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2021.101742

Bjørkvold, Tuva ; Ryen, Erik (2021). Exploring the perceived learning of ‘students as researchers’ through two theoretical lenses. 17 s. Journal of Curriculum Studies. Vol. 53.
https://doi.org/10.1080/00220272.2021.1881168

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig