English version
Tuva Bjørkvold

Tuva Bjørkvold

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emner

Norskdidaktikk   Skriving i skolen   Forskning som metode

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bjørkvold, Tuva (2020). Arbeidstekster i utforskende arbeidsmetoder. Nordic Studies in Science Education . Vol. 16.

Bjørkvold, Tuva (2020). Autentiske skrivesituationer i 7. klasse. Friis, Kirsten; Østergren-Olsen, Dorte (Red.). Literacydidaktik i fagene i udskolingen. Kapittel 7. s. 99-112.

Bjørkvold, Tuva (2020). Lærerens rolle når elever skriver faglig. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 104.

Bjørkvold, Tuva; Blikstad-Balas, Marte (2018). Students as researchers: What and why seventh-grade students choose to write when investigating their own research question. Science Education . Vol. 102.
http://hdl.handle.net/10852/62226

Bjørkvold, Tuva (2017). Kompetanse for framtiden? En studie av elever som forsker og deres literacyvalg. Garmann, Nina Gram; Ommundsen, Åse Marie (Red.). Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. kapittel. s. 173-192. Novus Forlag.

Bjørkvold, Tuva (2015). Fra avskrift til populærvitenskapelig artikkel : mottakerbevissthet som didaktisk grep. Acta Didactica Norge . Vol. 9.
http://hdl.handle.net/10642/2957

Traavik, Hilde; Ulland, Gro; Bjørkvold, Tuva (2013). Arbeidsmåtar i skriftspråksopplæringa på småskolesteget. Traavik, Hilde; Jansson, Benthe Kolberg (Red.). Norskboka 1: Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. s. 71-96. Universitetsforlaget.

Bjørkvold, Tuva (2013). Autentisk skriving i og utenfor skolen: Nysgjerrigpermetoden som eksempel. Skjelbred, Dagrun; Veum, Aslaug (Red.). Literacy i læringskontekster. Del 4 - utvikling av literacy - didaktisk tilnærming. s. 178-187. Cappelen Damm Akademisk.

Bjørkvold, Tuva (2009). Problemstillingen er servert - å regne i mat og helse. Å regne i alle fag. 15. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig