English version
Erik Ryen

Erik Ryen

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Ryen, Erik (2020). Klasseledelse og kritisk tenkning i samfunnsfag. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. Kapittel 14. s. 242-259. Gyldendal Akademisk.

Ryen, Erik (2019). Klafki's critical constructive Didaktik and the epistemology of critical thinking. Journal of Curriculum Studies . Vol. 52.

Ryen, Erik (2019). Nyheter og kritisk tenkning i samfunnsfag. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Red.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. Kapittel 4. s. 69-87. Universitetsforlaget.

Ferrer, Marlen; Jøsok, Evy; Ryen, Erik; Wetlesen, Annika; Aas, Per Anders (2019). Hva er kritisk tenkning i samfunnsfag?. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Red.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. Kapittel 1. s. 11-29. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/bok...Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig