English version
Margareth Sandvik

Margareth Sandvik

Kort om

Margareth Sandvik er dr.philos. i retorikk fra Universitetet i Oslo. Hun har forsket på språk og språkbruk i mange kontekster, både i barnehage og i skole. Hun er særlig opptatt av barns kommunikasjon, begynneropplæring, digitale læringsmiljø, samtalens betydning for læring og argumentasjon.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora   Litteraturvitenskapelige fag   Nordisk litteratur

Emner

Retorikk   Diskursanalyse   Språkutvikling   Tospråklighet   Digitale verktøy   Kartlegging

Forskningsprosjekter

  • Kritisk tenkning i barneskolen (KriT)

    KriT er et flerfaglig prosjekt som eies av Utdanningsetaten (Oslo Kommune) med prosjektledelse på OsloMet. Prosjektet har som mål å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning i barneskolen med utgangspunkt i barnelitteratur og nyheter.

  • Økt kvalitet innen tidlig leseopplæring i Etiopia

    Prosjektet omhandler kompetanseutvikling innen tidlig leseopplæring. Målet er å øke utdanningskvaliteten i etiopiske barneskoler gjennom styrket kompetanse hos lærere og lærerutdannere i Etiopia.

Vitenskapelige publikasjoner

Sandvik, Margareth (2021). Technologies as facilitators for children's literacy and language learning. ISBN: 978-3-8474-2448-2. 17 s. Verlag Barbara Budrich.

Sandvik, Margareth (2020). Appetitt i apper. Mat og måltider i Toca Kitchen. Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind (Red.). Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. kap 12. s. 213-232. Fagbokforlaget.

Sandvik, Margareth (2019). Tablets, talk and literacy learning in the multilingual kindergarten. Bose, Ines; Hannken-Illjes, Kati; Kurtenbach, Stephanie (Red.). Kinder im Gespräch – mit Kindern im Gespräch. kap. s. 175-195. Frank & Timme.

Sandvik, Margareth; Tandberg, Cato (2019). Nettbrett og digitalt mikroskop i naturfag. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. Kapittel 8. s. 157-180. Cappelen Damm Akademisk.

Sandvik, Margareth; Vik, Marit (2019). «Hva hadde katten på ryggen?» Fra høytlesing til digital bildebokskaping i en flerspråklig barnegruppe. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. Kapittel. s. 48-72. Cappelen Damm Akademisk.

Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth (2019). Barnehagens digitale univers. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. 1. s. 11-26. Cappelen Damm Akademisk.

Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2019). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. ISBN: 978-82-02-63216-8. 259 s. Cappelen Damm Akademisk.
https://www.cappelendamm.no/_digitale-barnehagepra...

Sandvik, Margareth (2018). 1:1 iPad i den første lese- og skriveopplæringen?. Palm, Kirsten; Michaelsen, Eva (Red.). Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming.. 4. s. 91-113. Universitetsforlaget.

Garmann, Nina Gram; Sandvik, Margareth (2017). Meningsfulle samtaler i barnehagen. Garmann, Nina Gram; Ommundsen, Åse Marie (Red.). Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. Kapittel. s. 35-54. Novus Forlag.

Sandvik, Margareth (2014). Språkdidaktikk i den flerspråklige barnehagen. Broström, Stig; Lafton, Tove; Letnes, Mari Ann (Red.). Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. kapittel 7. s. 120-134. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig