English version
Anna Sara Hexeberg Romøren

Anna Sara Hexeberg Romøren

Kort om

Forsker på språkutvikling hos enspråklige og flerspråklige barn. Underviser om samme tema, samt om barnelitteratur, språkvansker og flerspråklighet, på bachelor og masteremner.

Vitenskapelige publikasjoner

Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Flygstad, Nina; Milder, Nina; Pedersen, Ingrid; Simonsen, Hanne Gram; Torkildsen, Janne von Koss (2019). Språkkartlegging i norske barnehager -en pilotundersøkelse av foreldres og barnehageansattes rapportering av norsktalende tre-åringers språkferdigheter ved hjelp av CDI III. RASK: Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation . Vol. 49.
https://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/is...

Romøren, Anna Sara Hexeberg; Chen, Aoju (2017). The acquisition of focal lengthening in Stockholm Swedish. Proceedings of the International Conference on Spoken Language Processing . Vol. 2017-August.
https://www.researchgate.net/publication/317340971...

Romøren, Anna Sara Hexeberg; Chen, Aoju (2016). Hunting Highs and Lows: Acquiring Prosodic Focus Marking in Swedish and Dutch. Waughtal, Deb (Red.). BUCLD 40: Proceedings of the 40th annual Boston University Conference on Language Development. Kapittel. s. 304-317. Cascadilla Press.

Romøren, Anna Sara Hexeberg; Chen, Aoju (2015). The acquisition of prosodic focus marking in Central Swedish: Sorting out lexical and post-lexical tones. The 18th International Congress of Phonetic Sciences.. Kapittel.

Romøren, Anna Sara Hexeberg; Chen, Aoju (2015). The acquisition of prosodic focus marking in Central Swedish: Sorting out lexical and post-lexical tones. Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. n.a..

Romøren, Anna Sara Hexeberg; Chen, Aoju (2015). Quiet is the new loud: Pausing and focus in child and adult Dutch. Language and Speech . Vol. 58.

Romøren, Anna Sara Hexeberg; Chen, Aoju (2014). Accentuation, Pitch and Duration as Cues to Focus in Dutch 4- to 5-Year-Olds. Boston University Conference on Language Development. Proceedings .Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig