Norwegian version
Anna Sara Hexeberg Romøren

Anna Sara Hexeberg Romøren

Fields of study

Subject areas

Child in preschool/nursery school   Multilingualism   Language Acquisition   Pragmatics   Early childhood education   Prosody   Language disorders

Countries

United Kingdom   Netherlands   Poland   Sweden

Research projects

Scientific publications

Romøren, Anna Sara H. ; Garmann, Nina Gram ; Tkachenko, Elena (2023). Present but silent? The use of languages other than Norwegian in mainstream ECEC. Nordisk barnehageforskning.
https://doi.org/10.23865/nbf.v19.310

Holm, Elisabeth ; Hansen, Pernille ; Romøren, Anna Sara H. ; Garmann, Nina Gram (2023). The Norwegian CDI-III as an assessment tool for lexical and grammatical development in preschoolers. Frontiers in Psychology. Vol. 14.
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1175658

Hansen, Joakim Evensen; Eliassen, Erik ; Romøren, Anna Sara Hexeberg ; Kleppe, Rasmus ; Garmann, Nina Gram ; Bjørnestad, Elisabeth (2023). Acquisition of the majority language in Norwegian ECEC: Relating language-learning environment in ECEC to expressive vocabulary. Nordisk barnehageforskning. Vol. 20.
https://doi.org/10.23865/nbf.v20.293

Alfheim, Ingvild Kristin ; Grimsgaard, Kaja Bjølgerud ; Romøren, Anna Sara H. (2022). Bøker i bevegelse. Neegaard, Henrik; Krempig, Inger Wallem (Ed.). Barnehagens friluftsliv. p. 147-164. Cappelen Damm Akademisk.

Miezskowska, Karolina; Krajewski, Grzegorz; Sobota, Krzysztof; Dynak, Agnieszka; Kolak, Joanna; Krysztofiak, Magdalena; Lukomska, Barbara; Łuniewska, Magdalena; Garmann, Nina Gram ; Hansen, Pernille ; Romøren, Anna Sara Hexeberg ; Simonsen, Hanne Gram; Alcock, Katie; Katsos, Napoleon; Haman, Ewa (2022). Parental Report via a Mobile App in the Context of Early Language Trajectories: StarWords Study Protocol. 18 p. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 19.
https://doi.org/10.3390/ijerph19053067

Romøren, Anna Sara Hexeberg ; Chen, Aoju (2021). The acquisition of prosodic marking of narrow focus in Central Swedish. Journal of Child Language. Vol. 49.
https://doi.org/10.1017/S0305000920000847

Garmann, Nina Gram ; Romøren, Anna Sara Hexeberg ; Tkachenko, Elena (2021). Å involvere barnehagelærere i forskning - muligheter for flerspråklighetsforskningen. NOA - Norsk som andrespråk. Vol. 37.
http://hdl.handle.net/10852/89147

Tkachenko, Elena ; Romøren, Anna Sara Hexeberg ; Garmann, Nina Gram (2021). Translanguaging Strategies in Superdiverse Mainstream Norwegian ECEC: Opportunities for Home Language Support. 13 p. Journal of Home Language Research. Vol. 4.
https://doi.org/10.16993/jhlr.41

Garmann, Nina Gram ; Romøren, Anna Sara Hexeberg ; Flygstad, Nina; Milder, Nina; Pedersen, Ingrid; Simonsen, Hanne Gram; Torkildsen, Janne von Koss (2019). Språkkartlegging i norske barnehager -en pilotundersøkelse av foreldres og barnehageansattes rapportering av norsktalende tre-åringers språkferdigheter ved hjelp av CDI III. RASK: Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation. Vol. 49.
http://hdl.handle.net/10852/74327

Romøren, Anna Sara Hexeberg ; Chen, Aoju (2017). The acquisition of focal lengthening in Stockholm Swedish. Interspeech. Vol. 2017-August.
https://doi.org/10.21437/Interspeech.2017-1065

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete