Norwegian version
Margareth Sandvik

Margareth Sandvik

Fields of study

Academic disciplines

Humanities   Literature   Nordic literature

Subject areas

Rhetorics   Discourse analysis   Language development   Bilingualism   Digital tools   Mapping

Research projects

  • Critical thinking in primary education

    KriT is an interdisciplinary project aiming at developing educational models for critical thinking in primary education using children’s literature and news.

Scientific publications

Sandvik, Margareth (2020). Appetitt i apper. Mat og måltider i Toca Kitchen. Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind (Ed.). Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. kap 12. p. 213-232. Fagbokforlaget.

Sandvik, Margareth (2019). Tablets, talk and literacy learning in the multilingual kindergarten. Bose, Ines; Hannken-Illjes, Kati; Kurtenbach, Stephanie (Ed.). Kinder im Gespräch – mit Kindern im Gespräch. kap. p. 175-195. Frank & Timme.

Sandvik, Margareth; Tandberg, Cato (2019). Nettbrett og digitalt mikroskop i naturfag. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Ed.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. Kapittel 8. p. 157-180. Cappelen Damm Akademisk.

Sandvik, Margareth; Vik, Marit (2019). «Hva hadde katten på ryggen?» Fra høytlesing til digital bildebokskaping i en flerspråklig barnegruppe. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Ed.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. Kapittel. p. 48-72. Cappelen Damm Akademisk.

Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth (2019). Barnehagens digitale univers. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Ed.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. 1. p. 11-26. Cappelen Damm Akademisk.

Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2019). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. ISBN: 978-82-02-63216-8. 259 p. Cappelen Damm Akademisk.
https://www.cappelendamm.no/_digitale-barnehagepra...

Sandvik, Margareth (2018). 1:1 iPad i den første lese- og skriveopplæringen?. Palm, Kirsten; Michaelsen, Eva (Ed.). Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming.. 4. p. 91-113. Universitetsforlaget.

Garmann, Nina Gram; Sandvik, Margareth (2017). Meningsfulle samtaler i barnehagen. Garmann, Nina Gram; Ommundsen, Åse Marie (Ed.). Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. Kapittel. p. 35-54. Novus Forlag.

Sandvik, Margareth (2014). Språkdidaktikk i den flerspråklige barnehagen. Broström, Stig; Lafton, Tove; Letnes, Mari Ann (Ed.). Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. kapittel 7. p. 120-134. Fagbokforlaget.

Sandvik, Margareth (2014). Retorisk rekonstruksjon av politisk diskurs. Rhetorica Scandinavica .
http://www.retorikforlaget.se/titlar/retorisk-reko...

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete