Norwegian version
Kari Bratland

Kari Bratland

Scientific publications

Tkachenko, Elena ; Bratland, Kari ; Fevolden, Benedikte Homme (2018). Barnehagen som språklæringsarena for flerspråklige barnehageansatte i arbeidsrettet norskopplæring. NOA - Norsk som andrespråk. Vol. 2018.

Bratland, Kari (2017). Språklig og kulturelt mangfold i barnehagen. Høihilder, Eli Kari; Lund-Kristensen, Hanne (Ed.). Praksisbarnehagen: En arena for læring. p. 149-158. Gyldendal Akademisk.

Bratland, Kari (2016). Visiual representation of multilingualism in early childhood classrooms in Cape Town, South Africa. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN). Vol. 11.
http://www.jeten-online.org/index.php/jeten/articl

Olsen, Sissel Tove ; Bratland, Kari ; Hagen, Anikke (2016). Preparing student teachers and teachers for the multicultural school and preschool through international practicum and collaboration. Livingston, Kay; Macfarlane, Gaele (Ed.). Teacher education through partnerships and collaborative learning communities. Proceedings of the 40th annual ATEE Conference. Glasgow 2015. p. 8-21. ATEE - Association for Teacher Education in Europe.

Tkachenko, Elena ; Bratland, Kari ; Johansen, Jorunn (2016). Culturally Diverse Students in Higher Education: Challenges and Possibilities within Academic Literacy Practices. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice. Vol. 3.
https://doi.org/10.7577/fleks.1830

Bratland, Kari (2016). Jenter, forbilder og foreldre. Et historisk blikk på Vildanden og den tidas pikebøker. Haugen, Torgeir; Lindboe, Inger Marie (Ed.). Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur. p. 219-237. Vidarforlaget AS.

Tkachenko, Elena ; Giæver, Katrine ; Bratland, Kari ; Syed, Bushra Fatima (2015). "Marginalisert eller synliggjort"? Flerspråklige barnehageansattes kompetanse og rolle. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 3-4.
http://hdl.handle.net/10642/3010

Tkachenko, Elena ; Bratland, Kari (2012). Flerspråklige studenters møte med nye tekstkulturer. Otterstad, Ann Merete; Rossholt, Nina (Ed.). Barnehagelærerutdanningens kompleksitet. Bevegelser i faglige perspektiver. p. 56-77. Universitetsforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete