English version
Kari Bratland

Kari Bratland

Vitenskapelige publikasjoner

Tkachenko, Elena ; Bratland, Kari ; Fevolden, Benedikte Homme (2018). Barnehagen som språklæringsarena for flerspråklige barnehageansatte i arbeidsrettet norskopplæring. NOA - Norsk som andrespråk. Vol. 2018.

Bratland, Kari (2017). Språklig og kulturelt mangfold i barnehagen. Høihilder, Eli Kari; Lund-Kristensen, Hanne (Red.). Praksisbarnehagen: En arena for læring. s. 149-158. Gyldendal Akademisk.

Bratland, Kari (2016). Jenter, forbilder og foreldre. Et historisk blikk på Vildanden og den tidas pikebøker. Haugen, Torgeir; Lindboe, Inger Marie (Red.). Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur. s. 219-237. Vidarforlaget AS.

Olsen, Sissel Tove ; Bratland, Kari ; Hagen, Anikke (2016). Preparing student teachers and teachers for the multicultural school and preschool through international practicum and collaboration. Livingston, Kay; Macfarlane, Gaele (Red.). Teacher education through partnerships and collaborative learning communities. Proceedings of the 40th annual ATEE Conference. Glasgow 2015. s. 8-21. ATEE - Association for Teacher Education in Europe.

Bratland, Kari (2016). Visiual representation of multilingualism in early childhood classrooms in Cape Town, South Africa. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN). Vol. 11.
http://www.jeten-online.org/index.php/jeten/articl

Tkachenko, Elena ; Bratland, Kari ; Johansen, Jorunn (2016). Culturally Diverse Students in Higher Education: Challenges and Possibilities within Academic Literacy Practices. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice. Vol. 3.
https://doi.org/10.7577/fleks.1830

Tkachenko, Elena ; Giæver, Katrine ; Bratland, Kari ; Syed, Bushra Fatima (2015). "Marginalisert eller synliggjort"? Flerspråklige barnehageansattes kompetanse og rolle. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 3-4.
http://hdl.handle.net/10642/3010

Tkachenko, Elena ; Bratland, Kari (2012). Flerspråklige studenters møte med nye tekstkulturer. Otterstad, Ann Merete; Rossholt, Nina (Red.). Barnehagelærerutdanningens kompleksitet. Bevegelser i faglige perspektiver. s. 56-77. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig