English version
Kari Bratland

Kari Bratland

Vitenskapelige publikasjoner

Tkachenko, Elena; Bratland, Kari; Fevolden, Benedikte Homme (2018). Barnehagen som språklæringsarena for flerspråklige barnehageansatte i arbeidsrettet norskopplæring. NOA - Norsk som andrespråk . Vol. 2018.

Bratland, Kari (2017). Språklig og kulturelt mangfold i barnehagen. Høihilder, Eli Kari; Lund-Kristensen, Hanne (Red.). Praksisbarnehagen: En arena for læring. Kapittel 10. s. 149-158. Gyldendal Akademisk.

Olsen, Sissel Tove; Bratland, Kari; Hagen, Anikke (2016). Preparing student teachers and teachers for the multicultural school and preschool through international practicum and collaboration. Livingston, Kay; Macfarlane, Gaele (Red.). Teacher education through partnerships and collaborative learning communities. Proceedings of the 40th annual ATEE Conference. Glasgow 2015. chapter 1. s. 8-21. ATEE - Association for Teacher Education in Europe.

Tkachenko, Elena; Bratland, Kari; Johansen, Jorunn (2016). Culturally Diverse Students in Higher Education: Challenges and Possibilities within Academic Literacy Practices. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice . Vol. 3.
https://journals.hioa.no/index.php/fleks/article/v...

Bratland, Kari (2016). Visiual representation of multilingualism in early childhood classrooms in Cape Town, South Africa. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN) . Vol. 11.
http://www.jeten-online.org/index.php/jeten/articl...

Bratland, Kari (2016). Jenter, forbilder og foreldre. Et historisk blikk på Vildanden og den tidas pikebøker. Haugen, Torgeir; Lindboe, Inger Marie (Red.). Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur. Kapittel IV. s. 219-237. Vidarforlaget AS.

Tkachenko, Elena; Giæver, Katrine; Bratland, Kari; Syed, Bushra Fatima (2015). "Marginalisert eller synliggjort"? Flerspråklige barnehageansattes kompetanse og rolle. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 3-4.
https://www.idunn.no/file/pdf/66791541/marginalise...

Tkachenko, Elena; Bratland, Kari (2012). Flerspråklige studenters møte med nye tekstkulturer. Otterstad, Ann Merete; Rossholt, Nina (Red.). Barnehagelærerutdanningens kompleksitet. Bevegelser i faglige perspektiver. kapittel 3. s. 56-77. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig