English version
Bushra Fatima Syed

Bushra Fatima Syed

Fagområder

Emner

Pedagogikk   Religion i barnehage og skole   Kulturelt mangfold   Barnehagelærerutdanning   Foreldresamarbeid

Vitenskapelige publikasjoner

Becher, Aslaug Andreassen; Nutti, Laila Aleksandersen; Syed, Bushra Fatima (2019). Place sensitive pedagogy and the importance of traditional knowledges in Sámi early childhood institutions. Kroeger, janice; Myers, Casey Y; Morgan, Katy (Red.). Nurturing Nature and the Environment with Young Children. chapter 4. Routledge.

Tkachenko, Elena; Giæver, Katrine; Bratland, Kari; Syed, Bushra Fatima (2015). "Marginalisert eller synliggjort"? Flerspråklige barnehageansattes kompetanse og rolle. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 3-4.
https://www.idunn.no/file/pdf/66791541/marginalise...

Syed, Bushra Fatima (2009). Den pakistanske foreldregruppen i barnehagen - homogen eller heterogen?. Fajersson, Karin Elise; Karlsson, Eivind; Becher, Aslaug Andreassen; Otterstad, Ann Merete (Red.). Grip sjansene! Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold. Del 2. s. 154-170. Cappelen Damm Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig