English version
Bushra Fatima Syed

Bushra Fatima Syed

Fagområder

Emner

Bærekraftig utvikling   Pedagogikk   Kulturelt mangfold   Religiøst mangfold   Foreldresamarbeid

Vitenskapelige publikasjoner

Syed, Bushra Fatima; Tuset, Elly Herikstad (2021). Engasjement for matfaglig arbeid hos pedagogisk ledelse i mangfoldige bybarnehager. Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (Red.). Barn i by. Kapittel 9. s. 155-169. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/barn-i-by

Byhring, Anne Kristine; Syed, Bushra Fatima (2021). Flere tilnærminger til utdanning for bærekraftig utvikling i en mangfoldig by. Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (Red.). Barn i by. Kapittel 7. s. 119-132. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/barn-i-by

Becher, Aslaug Andreassen; Nutti, Laila Aleksandersen; Syed, Bushra Fatima (2019). Place sensitive pedagogy and the importance of traditional knowledges in Sámi early childhood institutions. Kroeger, janice; Myers, Casey Y; Morgan, Katy (Red.). Nurturing Nature and the Environment with Young Children. chapter 4. Routledge.

Tkachenko, Elena; Giæver, Katrine; Bratland, Kari; Syed, Bushra Fatima (2015). "Marginalisert eller synliggjort"? Flerspråklige barnehageansattes kompetanse og rolle. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 3-4.
https://www.idunn.no/file/pdf/66791541/marginalise...

Syed, Bushra Fatima (2009). Den pakistanske foreldregruppen i barnehagen - homogen eller heterogen?. Fajersson, Karin Elise; Karlsson, Eivind; Becher, Aslaug Andreassen; Otterstad, Ann Merete (Red.). Grip sjansene! Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold. Del 2. s. 154-170. Cappelen Damm Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig