English version
Katrine Giæver

Katrine Giæver

Vitenskapelige publikasjoner

Bustos, Marcela Montserrat Fonseca; Bang, Anne-Linn; Ahmed, Usma; Giæver, Katrine (2022). Dobbelt matpakke og termos med kakao: minoritetsforeldres perspektiver på friluftsliv i barnehagen. Neegaard, Henrik; Krempig, Inger Wallem (Red.). Barnehagens friluftsliv. kap. Cappelen Damm Akademisk.

Giæver, Katrine (2020). Dialogisk praksis i hypermangfoldige barnehager. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 104.

Giæver, Katrine; Jones, Liz (2020). Putting Arendt, Bakhtin and atmosphere to work: Exploring different paths concerning the language development of multilingual children. Contemporary Issues in Early Childhood .
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/146394912...

Giæver, Katrine; Tkachenko, Elena (2020). Mot en ny satsing på flerspråklighet – en analyse av språkpolitiske føringer i barnehagens styringsdokumenter. Nordic Studies in Education . Vol. 40.

Giæver, Katrine (2020). Tilgang til fellesskap i den flerkulturelle barnehagen. Barn – forskning om barn og barndom i Norden . Vol. 38.

Giæver, Katrine (2019). Å gi rom for muslimske barns tilnærming til faste i barnehagen. Prismet . Vol. 70.
https://hdl.handle.net/11250/3013112

Giæver, Katrine; Løberg, Hege Støylen Kvalbein (2018). Livsveven- små barns danning gjennom tid og rom. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Red.). Barnehagepedagogiske linjeskift. Kapittel 7. s. 121-132. Fagbokforlaget.

Giæver, Katrine (2018). Språklig samhandling med de yngste barna i barnehagen- et pedagogisk perpektiv. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Red.). Barnehagepedagogiske linjeskift. Kapittel 6. s. 107-118. Fagbokforlaget.

Giæver, Katrine (2018). Å skape fortellinger i den multikulturelle barnehagen. Østrem, Solveig (Red.). Barnehagen som samfunnsinstitusjon. Kapittel 6. s. 106-123. Cappelen Damm Akademisk.

Giæver, Katrine; Jones, Liz (2016). Hannah Arendt and Norwegian Muslim Children’s Schooling: in pursuit of democratic practices. International Journal of Inclusive Education . Vol. 21.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/136031...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig