English version
Katrine Giæver

Katrine Giæver

Vitenskapelige publikasjoner

Giæver, Katrine (2020). Dialogisk praksis i hypermangfoldige barnehager. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 104.

Giæver, Katrine; Jones, Liz (2020). Putting Arendt, Bakhtin and atmosphere to work: Exploring different paths concerning the language development of multilingual children. Contemporary Issues in Early Childhood .
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/146394912...

Giæver, Katrine; Tkachenko, Elena (2020). Mot en ny satsing på flerspråklighet – en analyse av språkpolitiske føringer i barnehagens styringsdokumenter. Nordic Studies in Education . Vol. 40.

Giæver, Katrine (2020). Tilgang til fellesskap i den flerkulturelle barnehagen. Barn . Vol. 38.

Giæver, Katrine (2019). Å gi rom for muslimske barns tilnærming til faste i barnehagen. Prismet . Vol. 70.

Giæver, Katrine; Løberg, Hege Støylen Kvalbein (2018). Livsveven- små barns danning gjennom tid og rom. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Red.). Barnehagepedagogiske linjeskift. Kapittel 7. s. 121-132. Fagbokforlaget.

Giæver, Katrine (2018). Språklig samhandling med de yngste barna i barnehagen- et pedagogisk perpektiv. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Red.). Barnehagepedagogiske linjeskift. Kapittel 6. s. 107-118. Fagbokforlaget.

Giæver, Katrine (2018). Å skape fortellinger i den multikulturelle barnehagen. Østrem, Solveig (Red.). Barnehagen som samfunnsinstitusjon. Kapittel 6. s. 106-123. Cappelen Damm Akademisk.

Giæver, Katrine; Jones, Liz (2016). Hannah Arendt and Norwegian Muslim Children’s Schooling: in pursuit of democratic practices. International Journal of Inclusive Education . Vol. 21.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/136031...

Lindboe, Inger Marie; Giæver, Katrine; Tkachenko, Elena (2015). Når naturen møter kulturen. Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (Red.). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. kapittel. Oplandske Bokforlag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig