English version
Marcela Montserrat Fonseca Bustos

Marcela Montserrat Fonseca Bustos

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2023). Commentary: Thinking with RECE elders – Where We’ve Been, Where We Are, Where We Want to Go. International Critical Childhood Policy Studies Journal.
https://journals.sfu.ca/iccps/index.php/childhoods

Bustos, Marcela Montserrat Fonseca ; Ilje-Lien, Johanne (2023). Rethinking "ryddetid" as democratic practices in early childhood institutions. Myers, Casey Y; Smith, Kylie; Hostler, Rochelle; Tesar, Marek (Red.). Reframing the Everyday in Early Childhood Pedagogy. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003319931-12

Bustos, Marcela Montserrat Fonseca ; Bang, Anne-Linn; Ahmed, Usma ; Giæver, Katrine (2022). Dobbelt matpakke og termos med kakao: minoritetsforeldres perspektiver på friluftsliv i barnehagen. Neegaard, Henrik; Krempig, Inger Wallem (Red.). Barnehagens friluftsliv. Cappelen Damm Akademisk.

Bustos, Marcela Montserrat Fonseca ; Waage, Siv Anne; Ekerhovd, Lillian Århus (2019). "Hvorfor spør de ikke meg?" Oppstart av foreldresamarbeid med foreldre som nylig er kommet til Norge som flyktninger. Kalkman, Kris; Kibsgaard, Sonja (Red.). Vente, håpe, leve. Familier på flukt møter norsk hverdagsliv. s. 71-94. Universitetsforlaget.

Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2017). Love and the Nuclear Family in the Kindergarten: Critical Analysis of Heteronormativitys. Smith, Kyle; Alexander, Kate; Campbell, Sheralyn (Red.). Feminism(s) in Early Childhood. Using Feminist Theories in Research and Practice.. s. 105-117. Springer Nature.
https://doi.org/10.1007/978-981-10-3057-4_9

Otterstad, Ann Merete ; Bustos, Marcela Montserrat Fonseca ; Andersen, Camilla Eline (2016). Reconfiguring quality: Experimentint/t(h)ing with quality as matter in Norwegian early childhood education and care. Cannella, Gaile S.; Pérez, Michelle Salazar; Lee, I-Fang (Red.). Critical Examinations of Quality in Early Education and Care. Regulation, Disqualification, and Erasure.. s. 123-137. Peter Lang Publishing Group.
https://doi.org/10.3726/978-1-4539-1585-1

Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2011). Heteronormalisering i barnehagen. Otterstad, Ann Merete; Rhedding-Jones, Jeanette (Red.). Barnehagepedagogiske diskurser. s. 158-171. Universitetsforlaget.

Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2009). Hvor kommer du egentlig fra? Problematiseringer av språklige konstruksjoner av virkeligheter. Fajersson, Karin Elise; Karlsson, Eivind; Becher, Aslaug Andreassen; Otterstad, Ann Merete (Red.). Grip sjansene! Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold. s. 43-52. Cappelen Damm Akademisk.

Hilmo, Inger; Bustos, Marcela Montserrat Fonseca ; Kaarby, Karen Marie Eid ; Osnes, Heid ; Holter, Kari (2008). Friluftsliv i barnehagen: på jakt etter mangfold og muligheter. Otterstad, Ann Merete (Red.). Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold: fra utsikt til innsikt. s. 279-295. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig