Norwegian version
Marcela Montserrat Fonseca Bustos

Marcela Montserrat Fonseca Bustos

Scientific publications

Bustos, Marcela Montserrat Fonseca; Bang, Anne-Linn; Ahmed, Usma; Giæver, Katrine (2022). Dobbelt matpakke og termos med kakao: minoritetsforeldres perspektiver på friluftsliv i barnehagen. Neegaard, Henrik; Krempig, Inger Wallem (Ed.). Barnehagens friluftsliv. kap. Cappelen Damm Akademisk.

Bustos, Marcela Montserrat Fonseca; Waage, Siv Anne; Ekerhovd, Lillian Århus (2019). "Hvorfor spør de ikke meg?" Oppstart av foreldresamarbeid med foreldre som nylig er kommet til Norge som flyktninger. Kalkman, Kris; Kibsgaard, Sonja (Ed.). Vente, håpe, leve. Familier på flukt møter norsk hverdagsliv. Kapittel 4. p. 71-94. Universitetsforlaget.

Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2017). Love and the Nuclear Family in the Kindergarten: Critical Analysis of Heteronormativitys. Smith, Kyle; Alexander, Kate; Campbell, Sheralyn (Ed.). Feminism(s) in Early Childhood. Using Feminist Theories in Research and Practice.. 9. p. 105-117. Springer Nature.
http://www.springer.com/gp/book/9789811030550

Otterstad, Ann Merete; Bustos, Marcela Montserrat Fonseca; Andersen, Camilla Eline (2016). Reconfiguring quality: Experimentint/t(h)ing with quality as matter in Norwegian early childhood education and care. Cannella, Gaile S.; Pérez, Michelle Salazar; Lee, I-Fang (Ed.). Critical Examinations of Quality in Early Education and Care. Regulation, Disqualification, and Erasure.. Chapter Seven. p. 123-137. Peter Lang Publishing Group.

Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2011). Heteronormalisering i barnehagen. Otterstad, Ann Merete; Rhedding-Jones, Jeanette (Ed.). Barnehagepedagogiske diskurser. Kapittel 10. p. 158-171. Universitetsforlaget.

Bustos, Marcela Montserrat Fonseca (2009). Hvor kommer du egentlig fra? Problematiseringer av språklige konstruksjoner av virkeligheter. Fajersson, Karin Elise; Karlsson, Eivind; Becher, Aslaug Andreassen; Otterstad, Ann Merete (Ed.). Grip sjansene! Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold. Kapittel. p. 43-52. Cappelen Damm Akademisk.

Hilmo, Inger; Bustos, Marcela Montserrat Fonseca; Kaarby, Karen Marie Eid; Osnes, Heid; Holter, Kari (2008). Friluftsliv i barnehagen: på jakt etter mangfold og muligheter. Otterstad, Ann Merete (Ed.). Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold: fra utsikt til innsikt. Kapittel. p. 279-295. Universitetsforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete