Norwegian version
Karen Marie Eid Kaarby

Karen Marie Eid Kaarby

Fields of study

Academic disciplines

Subject didactics

Subject areas

Childerens play in nature   Orienteering instruction   Workplacebased pre-school teacher education

Scientific publications

Kaarby, Karen Marie Eid; Tandberg, Cato (2023). ITERS and ECERS as tools for developing quality in physical activity and science in ECEC. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN).
https://www.researchgate.net/profile/Cato-Tandberg...

Kaarby, Karen Marie Eid; Tandberg, Cato (2021). Bevegelsesglede og naturfaglig utforskning i sentrumsbarnehager - et mulig oppdrag?. Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (Ed.). Barn i by . p. 99-118. Universitetsforlaget.

Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Kaarby, Karen Marie Eid (2021). På spor etter drabantbyens steder for barns lek og bevegelse. Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (Ed.). Barn i by . p. 219-245. Universitetsforlaget.

Kaarby, Karen Marie Eid; Lindboe, Inger Marie (2020). Læring i partnerskap: Praksislæreres erfaringer fra innovasjonsprosjektet Utdanningsbarnehager. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 104.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2020-01-04

Lindboe, Inger Marie; Kaarby, Karen Marie Eid (2019). Praksisperioder som læringsfellesskap. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Ed.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. p. 197-217. Universitetsforlaget.

Tandberg, Cato; Kaarby, Karen Marie Eid (2019). Ute er de, men hva gjør barn under tre år ute i barnehagen?. Nordisk Barnehageforskning. Vol. 18.
https://doi.org/10.7577/nbf.2626

Kaarby, Karen Marie Eid; Tandberg, Cato (2019). Lek og læring i utetiden, bevegelseslek og naturfaglig utforskning?. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Ed.). Blikk for barn. p. 141-164. Fagbokforlaget.

Tandberg, Cato; Kaarby, Karen Marie Eid (2018). ITERS-R as a tool for improving quality in Norwegian ECEC settings: A critical reflection. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN). Vol. 13.
https://etenjournal.com/2020/02/07/461/

Tandberg, Cato; Kaarby, Karen Marie Eid (2017). The belife in outdoor play and learning. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN). Vol. 12.
https://etenjournal.com/2020/02/07/the-belief-in-o...

Kaarby, Karen Marie Eid; Lindboe, Inger Marie (2016). The workplace as learning environment in early childhood teacher education: an investigation of work-based education. Higer Education Pedagogies. Vol. 1.
https://doi.org/10.1080/23752696.2015.1134207

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete