Norwegian version
Karen Marie Eid Kaarby

Karen Marie Eid Kaarby

Fields of study

Academic disciplines

Subject didactics

Subject areas

Childerens play in nature   Orienteering instruction   Workplacebased pre-school teacher education

Scientific publications

Lindboe, Inger Marie; Kaarby, Karen Marie Eid (2020). Læring i partnerskap: Praksislæreres erfaringer fra innovasjonsprosjektet Utdanningsbarnehager. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 104.

Kaarby, Karen Marie Eid; Lindboe, Inger Marie (2020). Læring i partnerskap: Praksislæreres erfaringer fra innovasjonsprosjektet Utdanningsbarnehager. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 104.

Lindboe, Inger Marie; Kaarby, Karen Marie Eid (2019). Praksisperioder som læringsfellesskap. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Ed.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel 12. p. 197-217. Universitetsforlaget.

Kaarby, Karen Marie Eid; Tandberg, Cato (2019). Lek og læring i utetiden, bevegelseslek og naturfaglig utforskning?. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Ed.). Blikk for barn. Artikkel 7. p. 141-164. Fagbokforlaget.

Tandberg, Cato; Kaarby, Karen Marie Eid (2019). Ute er de, men hva gjør barn under tre år ute i barnehagen?. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 18.
https://hdl.handle.net/11250/2648794

Tandberg, Cato; Kaarby, Karen Marie Eid (2018). ITERS-R as a tool for improving quality in Norwegian ECEC settings: A critical reflection. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN) . Vol. 13.
https://etenjournal.com/2020/02/07/461/

Tandberg, Cato; Kaarby, Karen Marie Eid (2017). The belife in outdoor play and learning. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN) . Vol. 12.
https://etenjournal.com/2020/02/07/the-belief-in-o...

Kaarby, Karen Marie Eid; Lindboe, Inger Marie (2016). The workplace as learning environment in early childhood teacher education: an investigation of work-based education. Higer Education Pedagogies . Vol. 1.

Kaarby, Karen Marie Eid; Lindboe, Inger Marie (2015). The Workplace as a Learning Environment in Early Childhood Teacher Education: An Investigation of Work-Based Education. Journal of Widening Participation and Lifelong Learning . Vol. 17.
http://www.ingentaconnect.com/content/openu/jwpll/...

Kaarby, Karen Marie Eid; Lindboe, Inger Marie (2014). Utvikling av arbeidsplassen som læringsarena i arbeidsplassbaserte studier. Reinertsen, Anne Beate; Groven, Berit; Knutas, Kerstin Agneta; Holm, Astri (Ed.). FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. kap 7. p. 55-64. Akademika forlag.
http://tapironline.no/last-ned/1367

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete