Norwegian version
Cato Tandberg

Cato Tandberg

Fields of study

Academic disciplines

Subject didactics   Molecular biology

Subject areas

Biology education   Science education   Science education   Evolution   Plant Physiology   Transcript degradation   Plastids

Scientific publications

Staberg, Ragnhild Lyngved; Tandberg, Cato; Grindeland, John Magne (2020). Biologididaktikk for lærere. ISBN: 978-82-05-52793-5. 508 p. Gyldendal Akademisk.
https://www.gyldendal.no/faglitteratur/pedagogikk-...

Kaarby, Karen Marie Eid; Tandberg, Cato (2019). Lek og læring i utetiden, bevegelseslek og naturfaglig utforskning?. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Ed.). Blikk for barn. Artikkel 7. p. 141-164. Fagbokforlaget.

Sandvik, Margareth; Tandberg, Cato (2019). Nettbrett og digitalt mikroskop i naturfag. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Ed.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. Kapittel 8. p. 157-180. Cappelen Damm Akademisk.

Tandberg, Cato; Kaarby, Karen Marie Eid (2019). Ute er de, men hva gjør barn under tre år ute i barnehagen?. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 18.
https://hdl.handle.net/11250/2648794

Tandberg, Cato; Kaarby, Karen Marie Eid (2018). ITERS-R as a tool for improving quality in Norwegian ECEC settings: A critical reflection. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN) . Vol. 13.
https://etenjournal.com/2020/02/07/461/

Tandberg, Cato; Kaarby, Karen Marie Eid (2017). The belife in outdoor play and learning. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN) . Vol. 12.
https://etenjournal.com/2020/02/07/the-belief-in-o...These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete