Norwegian version
Kari Anne Jørgensen-Vittersø

Kari Anne Jørgensen-Vittersø

Scientific publications

Jørgensen-Vittersø, Kari Anne (2022). Friluftsliv og den frie leken. Neegaard, Henrik; Krempig, Inger Wallem (Ed.). Barnehagens friluftsliv. 3. p. 52-68. Cappelen Damm Akademisk.

Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Blenkinsop, Sean; Heggen, Marianne Presthus; Neegaard, Henrik (2022). Friluftsliv and Wild Pedagogies: Building Pedagogies for Early Choldhood Education in a Time of Environmental Uncertainty. Canadian Journal of Environmental Education (CJEE) . Vol. 25.
https://cjee.lakeheadu.ca/article/view/1713

Jørgensen-Vittersø, Kari Anne (2021). From Fresh Air and Sunbathing to Wildlife and Snow Caves;"Friluftsliv" in Norwegian Primary Schools 1939-1980. Roos, Merethe; Berge, Kjell Lars; Edgren, Henrik; Hiidenmaa, Pirjo; Matthiesen, Christina (Ed.). Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536–2020. Chapter 15. p. 245-259. Brill|Sense.

Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Kaarby, Karen Marie Eid (2021). På spor etter drabantbyens steder for barns lek og bevegelse. Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (Ed.). Barn i by. 13. p. 219-245. Universitetsforlaget.

Foyn-Bruun, Emilie Elisabeth; Jørgensen-Vittersø, Kari Anne (2021). Naturfaglig danning i barns møter med planter og forhistoriske dyr i Botanisk hage. Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (Ed.). Barn i by. Kapittel 10. p. 171-182. Universitetsforlaget.

Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (2021). Barn i by. ISBN: 9788215040936. 320 p. Universitetsforlaget.

Andersen, Eivind; Øvreås, Steinar; Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Borch-Jenssen, Janne; Moser, Thomas (2020). Children’s physical activity level and sedentary behaviour in Norwegian early childhood education and care: effects of a staff-led cluster-randomised controlled trial. BMC Public Health . Vol. 20.
https://hdl.handle.net/11250/2736814

Øvreås, Steinar; Andersen, Eivind; Moser, Thomas; Borch-Jenssen, Janne; Jørgensen, Kari-Anne (2020). Å styrke fysisk aktiv lek i barnehagen – evaluering av et intervensjonsdesign basert på en høy grad av personaldeltagelse. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis . Vol. 14.
https://hdl.handle.net/11250/2685444

Murtnes, Åsve; Jørgensen, Kari-Anne; Birkeland, Inger (2019). Steder i naturen: sted, natur og materialitet på ungdomstrinnet. 14 p. Tidsskriftet UTMARK .
https://hdl.handle.net/11250/2650632

Beery, Thomas; Jørgensen, Kari Anne (2018). Children in nature: sensory engagement and the experience of biodiversity. Environmental Education Research . Vol. 24.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete