Norwegian version
Kari-Anne Jørgensen

Kari-Anne Jørgensen

Scientific publications

Murtnes, Åsve; Jørgensen, Kari-Anne; Birkeland, Inger (2019). Steder i naturen: sted, natur og materialitet på ungdomstrinnet. 14 p. Tidsskriftet UTMARK .
https://hdl.handle.net/11250/2650632

Beery, Thomas; Jørgensen, Kari Anne (2018). Children in nature: sensory engagement and the experience of biodiversity. Environmental Education Research . Vol. 24.

Jørgensen, Kari Anne (2017). Storied Landscapes: Children´s Experiences and the 'Sense' of Place. Waller, Tim; Ãrlemalm-Hagsèr, Eva; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Lee-Hammond, Libby; Lekies, Kristi; Wyver, Shirley (Ed.). The SAGE Handbook of Outdoor Play and Learning. 38. p. 609-629. Sage Publications.

Jørgensen, Kari Anne (2017). 'Children’s clans’; social organisation and interpretive reconstruction as aspects on development of peer-groups in outdoor play. Ethnography and Education . Vol. 13.

Andersen, Eivind; Borch-Jenssen, Janne; Øvreås, Steinar; Ellingsen, Hanna; Jørgensen, Kari Anne; Moser, Thomas (2017). Objectively measured physical activity level and sedentary behavior in Norwegian children during a week in preschool. Preventive Medicine Reports . Vol. 7.
http://hdl.handle.net/11250/2458010

Jørgensen, Kari Anne (2016). Bringing the jellyfish home: environmental consciousness and ‘sense of wonder’ in young children’s encounters with natural landscapes and places. Environmental Education Research . Vol. 22.

Jørgensen, Kari Anne (2014). Kropp, bevegelse, helse - fagdidaktikk. Broström, Stig; Lafton, Tove; Letnes, Mari Ann (Ed.). Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. Kapittel 9. p. 155-174. Fagbokforlaget.

Jørgensen, Kari-Anne (2010). Barn og fysisk aktivitet i et samfunnsperspektiv. Sandseter, Ellen Beate Hansen; Hagen, Trond Løge; Moser, Thomas (Ed.). Kroppslighet i barnehagen; pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. Kapittel. p. 240-251. Gyldendal Akademisk.

Jørgensen, Kari-Anne (2009). Fra gymnastikk og legemsøvelser til kroppsøving for alle : Om lærebøker og systemhefter med referanser til normalplanen for byfolkeskoler og normalplanen for landsfolkeskulen av 1939. Norsk lærebokhistorie II: en kultur- og danningshistorie. 11 artikler. p. 83-101. Novus Forlag.

Jørgensen, Kari-Anne (2009). Barnekulturelle uttrykk - landskap, steder og folkeeventyr. Barnekultur og barnekulturelle uttrykk i Norden. p. 165-186. Novus Forlag.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete