Norwegian version
Bente Fønnebø

Bente Fønnebø

Fields of study

Academic disciplines

Humanities

Subject areas

Drawing   Children drawing as schanger   Art and craft   Toddler education   Children and places   Learningareas in the future   Childrens physical enviroment   Arcitecture, areaplaning and places   Visualisation of learning in university

Administrative field of work

Project management   Purchasing   Purchaser

Scientific publications

Fønnebø, Bente (2021). Mitt kapittel heter: Å jakte på steder i by og bynære strøk for lek, kreativitet og læring. I Unni Vik og Kari Anne Jørgensen- Vittersø (red.Barn i by - natur ,helse og bevegelse i by og bynære strøk. 2021: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215040936. 150 p. Universitetsforlaget.

Fønnebø, Bente (2019). Å tegne sammen. ISBN: 978-82-02568-73-3. 194 p. Cappelen Damm Akademisk.

Fønnebø, Bente; Rolfsen, Christian Nordahl (2017). Changing Areas, Spaces and Places in Kindergartens for More Playing, Learning and Exploration. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN) . Vol. 12.

Fønnebø, Bente (2014). Kunstneriske bevegelser i barnehagen - de yngstes formgiving, bildeskaping og verksteder. ISBN: 9788202406271. 287 p. Cappelen Damm Akademisk.

Fønnebø, Bente; Rolfsen, Christian Nordahl (2014). Areal til skapende lek, læring og utforskning i barnehagen. 11 p. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 7.
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/vie...

Fønnebø, Bente (2013). Forming som jazzete improviserende bevegelser, kap. 9 s. 189-214. I Otterstad,M. & Rossholt, N.2013Barnehagelærerutdanningens kompleksitet- Bevegelser i faglige perspektiver -. ISBN: 978-82-15-01941-3. 344 p. Universitetsforlaget.

Fønnebø, Bente (2012). Forming som jazzete improviserende bevegelser. Otterstad, Ann Merete; Rossholt, Nina (Ed.). Barnehagelærerutdanningens kompleksitet. Bevegelser i faglige perspektiver. 9. p. 189-214. Universitetsforlaget.

Rolfsen, Christian Nordahl; Fønnebø, Bente (2012). Barns yndlingssteder og ubrukte arealer i barnehagen. Første steg . Vol. 25887.
http://www.utdanningsforbundet.no/upload/Forste%20...

Fønnebø, Bente; Rolfsen, Christian Nordahl (2012). Barns yndlingssteder og ubrukte arealer i barnehagen (Faglig). Første steg .

Fønnebø, Bente; Jernberg, Unni (2007). Verktøykassa.Pedagogisk Forum nr 1 2007- presentasjon av studenter Forming Fordypning og Kulturbarnehagen tema 1 2007. Verktøykassa/ Pedagogisk Forum.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete