English version
Bente Fønnebø

Bente Fønnebø

Kort om

tegner, arkeolog,barnehagelærer m/spesialpedagogikk, master i tegning ,KIO, master i arkeologi, UIO.
Spesialområde: Forskning innen barnetegning, tegnemiljø barnehagens fysiske miljø, arkitektur, de yngste barns spontantegning og uttrykksmåter.
Bakgrunnen: illustratør, tegner og barnehagelærer med fordypning i spesialpedagogikk, leire & tegning, samt kunsthistorie grunnfag. Yrkes - og profesjonsfokus knyttet til barns verksteder, tegning, kunstpedagogisk og kunstfaglig kompetanse.
I fagkretsen inngår også museumskunnskap, gjenstandsteknologi, materialkunnskap og landskapsanalyse, tok en master i bergkunst, gjenstandsforståelse og stedsanalyse i 2009, nyttig i forskningsprosjekter knyttet til analyseverktøy for å undersøke barnehagens fysiske miljø, arkitektur og rom og vilkår for barns trivsel i uterom som del av pedagogiske grønne estetiske miljøer.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emner

Tegning   Barnetegning som sjanger   Kunst kultur og kreativitet   Småbarnspedagogikk   Barn og rom   Fremtidige læringsarenaer   Barnehagens fysiske miljø   Arkitektur arealplanlegging og rom   Visualinger av læreboka for høyere utdanning

Administrative arbeidsområder

Prosjektledelse   Innkjøp   Innkjøper

Samarbeidsrelasjoner

Fakultetsoverskridende forskningTeknologi, design og miljø (TDM)prosjektleder og foreleser Emne Byggeskikk, arkitektur og design, Institutt for bygg og energiteknikk, OsloMet Med i Forskningsgruppe ved OsloMet: Livskvalitet i barnehagen Arbeider i gruppen med en fagfellevurdert (vitenskaplig) antologi: Barn i byen, ledet av Kari Anne Jørgensen m fl.

Vitenskapelige publikasjoner

Fønnebø, Bente (2021). Mitt kapittel heter: Å jakte på steder i by og bynære strøk for lek, kreativitet og læring. I Unni Vik og Kari Anne Jørgensen- Vittersø (red.Barn i by - natur ,helse og bevegelse i by og bynære strøk. 2021: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215040936. 150 s. Universitetsforlaget.

Fønnebø, Bente (2019). Å tegne sammen. ISBN: 978-82-02568-73-3. 194 s. Cappelen Damm Akademisk.

Fønnebø, Bente; Rolfsen, Christian Nordahl (2017). Changing Areas, Spaces and Places in Kindergartens for More Playing, Learning and Exploration. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN) . Vol. 12.

Fønnebø, Bente (2014). Kunstneriske bevegelser i barnehagen - de yngstes formgiving, bildeskaping og verksteder. ISBN: 9788202406271. 287 s. Cappelen Damm Akademisk.

Fønnebø, Bente; Rolfsen, Christian Nordahl (2014). Areal til skapende lek, læring og utforskning i barnehagen. 11 s. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 7.
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/vie...

Fønnebø, Bente (2013). Forming som jazzete improviserende bevegelser, kap. 9 s. 189-214. I Otterstad,M. & Rossholt, N.2013Barnehagelærerutdanningens kompleksitet- Bevegelser i faglige perspektiver -. ISBN: 978-82-15-01941-3. 344 s. Universitetsforlaget.

Fønnebø, Bente (2012). Forming som jazzete improviserende bevegelser. Otterstad, Ann Merete; Rossholt, Nina (Red.). Barnehagelærerutdanningens kompleksitet. Bevegelser i faglige perspektiver. 9. s. 189-214. Universitetsforlaget.

Rolfsen, Christian Nordahl; Fønnebø, Bente (2012). Barns yndlingssteder og ubrukte arealer i barnehagen. Første steg . Vol. 25887.
http://www.utdanningsforbundet.no/upload/Forste%20...

Fønnebø, Bente; Rolfsen, Christian Nordahl (2012). Barns yndlingssteder og ubrukte arealer i barnehagen (Faglig). Første steg .

Fønnebø, Bente; Jernberg, Unni (2007). Verktøykassa.Pedagogisk Forum nr 1 2007- presentasjon av studenter Forming Fordypning og Kulturbarnehagen tema 1 2007. Verktøykassa/ Pedagogisk Forum.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig